Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Hãy tìm niềm đam mê trong việc học tiếng Anh

Hãy tìm niềm đam mê trong việc học tiếng Anh

14/02/2017
Mức trung cấp

Finding your passion for learning English

Some people studying English at local language schools have this feeling that learning English is ‘work’, that it has become the ‘have-to-learn-it’ language. Maybe their teacher gives them little speaking practice, and instead focuses mostly on grammar exercises. Maybe their school has chosen a textbook which simply bores the pants off everyone. Their coursebook may not even reflect the latest ideas and advances in language teaching or be up to date with what’s happening in society.

“Ok, now have a look at the Guardian article on page 54 about the Spice Girls…”

What should you do if you’re feeling stuck?

Finding your feet again
If you’re finding it tough to keep up your motivation for learning English, have a look at what you’re already doing in class or for homework.

Answer the questions below:

Do you…
..enjoy the activities you do in class?

..go to places where you can speak English and meet people from other cultures?

..watch English language television and films?

..read for pleasure in English (eg the newspaper, a novel, your favourite magazine)?

..give feedback to your teacher on what you like doing and find useful?

..listen to music in English and then try to understand what the song is about?

..write for yourself in English? For example, do you keep a journal or diary?

..have friends abroad who you write to in English?

Answering these questions is a very good place to start, so don’t skip them!

If you’re doing activities in your English class that you either don’t enjoy or don’t see the point in doing, then you’re already in a situation where your motivation will suffer. Instead, you really need to know more about who you are and what you find motivating in order to make real progress with your English.

The first step involves getting to know yourself better. If you are paying money to do grammar exercises for most of your lesson and you are totally BORED and FRUSTRATED, then you need to ask yourself WHY you are doing this. You really need to be  honest about what you are interested in, and what works for you.

The second step involves doing things you may not have originally considered. It involves CHANGE.

I’ll write a lot more on this next time – stay tuned

Be good!

Source: getintoenglish

Hãy tìm niềm đam mê trong việc học tiếng Anh

Một số học sinh học tiếng Anh tại các trường về ngôn ngữ ở các địa phương luôn có cảm giác: học tiếng Anh là "bổn phận" thành ra "phải-học-tiếng-Anh". Có lẽ các giáo viên đã cho các học sinh thực hành giao tiếp quá ít, thay vào đó lại tập trung quá nhiều vào các điểm ngữ pháp. Có lẽ những ngôi trường này đã chọn những cuốn sách giáo khoa chán ngấy đối với tất cả mọi người. Thậm chí, những cuốn giáo trình này còn không cập nhật những ý tưởng và tiến bộ mới nhất về phương pháp giảng dạy ngôn ngữ và cũng không cập nhật  những diễn biến xã hội.

"Được rồi, giờ thì hãy nhìn vào tờ báo Guardian trang 54 về nhóm Spice Girls..."

Bạn nên làm gì nếu bạn đang cảm thấy hụt hẫng?

Soát lại nguyên do căn bản khiến bạn đang cảm thấy thật khó khăn để giữ lửa trong việc học tiếng Anh, hãy nhìn vào những gì bạn đã làm trong lớp học hoặc bài tập về nhà.

Trả lời những câu hỏi dưới đây:

Bạn có... 
..thích các hoạt động bạn làm trong lớp học?

..đi đến những nơi mà bạn có thể nói tiếng Anh và gặp gỡ người nước ngoài?

..xem phim và các chường trình tiếng Anh?

.. giải trí với tiếng Anh (ví dụ: đọc báo, tiểu thuyết, tạp chí yêu thích)?

..trình bày với giáo viên về những gì bạn thích làm và thấy hữu chúng ích?

..nghe nhạc tiếng Anh và sau đó cố gắng hiểu nội dung của chúng?

..viết cho chính mình? Ví dụ, b có viết nhật kí hành trình hoặc nhật kí cá nhân không?

..viết thư cho những người bạn nước ngoài bằng tiếng Anh?

Trả lời những câu hỏi này là một cách cực kì hiệu quả khi bắt đầu, vì vậy không được bỏ qua chúng nhé!

Nếu bạn đang làm những điều mà bạn không thích và vô bổ trong lớp học tiếng Anh thì rõ ràng là động lực của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Thay vào đó, bạn thực sự cần phải hiểu rõ mình là ai và bạn cảm thấy phấn khích nhứ thế nào khi thực sự tiến bộ với tiếng Anh.

Bước đầu tiên là nhận biết bản thân tốt hơn. Nếu bạn đang trả tiền để làm bài tập ngữ pháp cho hầu hết các bài học và bạn cảm thấy hoàn toàn NHÀM CHÁN và NẢN CHÍ, thì bạn cần phải tự hỏi TẠI SAO bạn làm điều này. Bạn thực sự cần phải thành thật về những gì bạn hứng thú, và những gì làm bạn cảm thấy hứng thú.

Bước hai là làm những điều mà ban đầu bạn không định để tâm. Đó là THAY ĐỔI.

Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong lần tới- đừng bỏ lỡ nhé

Tốt rồi!

 

Dịch bởi: Baolinh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục