Bài viết liên quan:

KEEP YOUR EYES OPEN

Once upon a time there was a lion that grew so old that he was unable to kill any prey for his food. So, he said to himself, "I must do something to stay my stomach else I will die of starvation."

He kept thinking and thinking and at last an idea clicked him. He decided to lie down in the cave pretending to be ill and then who-so-ever will come to enquire about his health, will become his prey. The old lion put his wicked plan into practice and it started working. Many of his well-wishers got killed. But evil is short lived.

One day, a fox came to visit the ailing lion. As foxes are clever by nature, the fox stood at the mouth of the cave and looked about. His sixth sense worked and he came to know the reality. So, he called out to the lion from outside and said, "How are you, sir?"

The lion replied, "I am not feeling well at all. But why don't you come inside?"

Then the fox replied, "I would love to come in, sir! But on seeing, all foot prints going to your cave and none coming out, I would be foolish enough to come in."

Saying so, the fox went to alert the other animals.

Source: Kids Front

 

 

Hãy mở to mắt để nhìn rõ hơn

Ngày xửa ngày xưa,có một con sư tử già đến nổi mà lão ấy không thể giết bất cứ con mồi nào dưới chân mình. Vì thế, ông ấy tự nhủ bản thân rằng: "Ta phải làm điều gì đó với cái dạ dày đang đói của ta nếu không ta sẽ chết vì cơn đói này mất!"

Lão ta nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng chợt nghĩ ra một ý tưởng. Sư tử già quyết định nằm xuống một cái hang, giả vờ ốm và sau đó sẽ có một ai đó đến hỏi thăm về sức khỏe lão và sẽ trở thành con mồi của hắn. Lão sư tử lên kế hoạch thâm độc và bắt đầu thực hiện. Rất nhiều người tốt đã biến thành miếng mồi ngon khi đến thăm hắn. Nhưng giả tâm của lão khộng tồn tại được lâu.

Một ngày nọ, cáo đến hỏi thăm bệnh tình của sư tử. Vì cáo là một kẻ có bản chất ma lanh, cáo chỉ đứng cạnh miệng hang mà thôi. Cáo dựa vào giác quan thứ sáu của mình và nhận ra sự thật đó. Vì thế, từ ngoài hang sư tử, hắn nói vọng vào: "Ngài khỏe không?"

Sư tử trả lời: "Tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm. Tại sao bạn không vào bên trong?".

Sau đó, cáo trả lời: "Thưa ngài, tôi muốn vào lắm! Nhưng thấy tất cả dấu chân đi vào trong hang của bạn và không thấy dấu chân đi ra ngoài, tôi sẽ không dại dột đi vào trong đó đâu".

Sau khi nói vậy, cáo đi báo tin cho tất cả các muôn thú biết.

 

Dịch bởi: thaohienketoan