Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học một lúc hai chương trình tiếng Anh gây mệt mỏi cho giáo viên, học sinh tại Tp. Hồ Chí Minh

Học một lúc hai chương trình tiếng Anh gây mệt mỏi cho giáo viên, học sinh tại Tp. Hồ Chí Minh

08/01/2018
Mức trung cấp

 

Double English programs get on nerves of Ho Chi Minh City teachers, students

Many middle schoolers in the city are taking up an unnecessary workload from two simultaneous English programs

Testing methods have forced middle school teachers and students in Ho Chi Minh City to grapple with two English language programs despite knowing well that one of them is so boring and rigid.

Students are now allowed to choose between the standard 7-year and extended 10-year syllabi.

Learners start studying English in grade six for the former and grade three for the latter, with Vietnam’s basic educational system consisting of grades one to twelfth.

The first scheme is a product of the Ministry of Education and Training (MOET) and has been in effect for decades.

The second is peculiar to the Ho Chi Minh City Department of Education and Training (HCMC DOET). 

The bottom line is whether students opt for the first or second, they have to stick to the standard one over testing methods.

The end-of-term exams for all grades designed by the Bureau of Education and Training at district levels, and the admission test to high school written by HCMC DOET both cling tightly to the standard program.

How different are they?

The extended program is based on imported textbooks and places equal concentration on the development of all four language skills, namely reading, listening, speaking and writing.

T., a middle school teacher in Ho Chi Minh City, notes these textbooks help to brace students for international tests of English, like those administered by Cambridge ESOL Examinations.

The longstanding 7-year program is heavily grammar-based and is geared toward beginners.

Therefore, those familiar with the extended program tend to find the shorter one a piece of cake, and a boring task.

“I have to use two kinds of textbooks, the foreign books and the MOET books,” N.M., a 6th grader in District 7 who is involved in the extended program, said.

“The foreign textbooks match our levels as they give us what we have not learnt. The MOET books are so dull as their content was all covered from first and second grades,” she added.

In fact, she is a pre-intermediate speaker of English with a well-earned Cambridge Flyers Certificate.

However, she is supposed to learn basic phrases like ‘Good morning,’ ‘What’s your name?’ ‘How are you?’ ‘How old are you?’ as she quoted from the MOET 6th-grade English textbook.

Not just a student’s nightmare

Teachers have found the two programs much of an unnecessary burden.

“No teacher of English enjoys doing two programs at a time,” an English teacher at a middle school in District 3 said.

“Students in the extended program actually demonstrate very fine speaking and writing skills. Forcing them to learn the old-school textbook is just a pain in the neck for both.”

Commenting on the ‘extended’ workload, a teacher in Tan Binh District said that the teacher all of a sudden has to shoulder double responsibility.

“I am assigned, for example, to teach 8th and 9th graders, but I have to devise four sets of lesson plans, two for each program. This is twice as much work as needed,” she complained.

“HCMC DOET should provide detailed guidelines on the teaching of English in middle school,” Vu Van Xuan, vice-principal of Le Quy Don Middle School in District 3, said.

“Running two programs is putting both students and teachers at the end of their tethers.”

Source: tuoitre.vn

 

Học một lúc hai chương trình tiếng Anh gây mệt mỏi cho giáo viên, học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều học sinh trung học trong thành phố đang phải "gánh" một khối lượng bài vở không cần thiết từ hai chương trình tiếng Anh học song song.

Các đề kiểm tra buộc các giáo viên trung học và học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh phải vật lộn với hai chương trình tiếng Anh mặc dù biết rõ rằng một trong số chúng nhàm chán và cứng nhắc.

Học sinh bây giờ được phép lựa chọn giữa chương trình hệ 7 năm và hệ kéo dài 10 năm.

Với hệ thống giáo dục cơ bản của Việt Nam bao gồm các lớp từ 1 đến 12. trước đây người học bắt đầu học tiếng Anh ở lớp sáu và sau này là lớp ba,

Chương trình học đầu tiên là sản phẩm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và đã có hiệu lực trong nhiều thập kỷ.

Chương trình học thứ hai là dành riêng cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Sở GD-ĐT TP.HCM).

Điểm mấu chốt là cho dù học sinh lựa chọn chương trình thứ nhất hay thứ hai, họ đều phải tuân thủ tiêu chuẩn về đề kiểm tra.

Các kỳ thi cuối kỳ cho tất cả các lớp do Phòng Giáo dục và Đào tạo biên soạn, và đề thi tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở do Sở TP.HCM biên soạn đều bám sát chương trình tiêu chuẩn của Bộ.

Chúng khác nhau chỗ nào?

Chương trình tăng cường dựa trên giáo trình nước ngoài và tập trung vào việc phát triển cả bốn kỹ năng ngôn ngữ, đó là đọc, nghe, nói và viết.

Cô T., một giáo viên trung học ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết những giáo trình này giúp học sinh tham dự các bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, giống như các kỳ thi Cambridge ESOL của Cambridge.

Chương trình 7 năm tập trung vào phần ngữ pháp và hướng tới người mới bắt đầu nhiều hơn.

Vì vậy, những học sinh quen thuộc với chương trình tăng cường có xu hướng thấy chương trình còn lại rất dễ, và là một nhiệm vụ nhàm chán.

"Em phải sử dụng hai loại giáo trình, giáo trình nước ngoài và giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo", N.M., một học sinh lớp 6 ở Quận 7, theo học chương trình tăng cường, nói.

"Sách giáo khoa nước ngoài phù hợp với trình độ của tụi em khi chúng chỉ cho tụi em những gì tụi em chưa học. Cuốn sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất chán vì nội dung của nó bao gồm từ lớp 1 và lớp 2 ", em nói thêm.

Trên thực tế, em học sinh này là một người nói tiếng Anh trung cấp trước khi có Chứng chỉ Cambridge Flyers.

Tuy nhiên, em ấy phải học các cụm từ cơ bản như 'Chào buổi sáng', 'Tên của bạn là gì?' 'Bạn thế nào?' 'Bạn bao nhiêu tuổi?', trích dẫn từ sách giáo khoa Anh văn lớp 6 của Bộ.

Không chỉ là cơn ác mộng với học sinh

Các giáo viên thấy hai chương trình đem lại rất nhiều gánh nặng không cần thiết.

"Không một giáo viên tiếng Anh nào lại thích dạy hai chương trình cùng một lúc", một giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học ở quận 3 nói.

"Học sinh viên theo học chương trình tăng cường thực sự thể hiện kỹ năng nói và viết rất tốt. Buộc chúng phải tìm hiểu sách giáo khoa cũ sẽ chỉ uể oải cho cả hai bên. "

Nhận xét về khối lượng công việc "tăng thêm", một giáo viên ở quận Tân Bình nói rằng giáo viên bất ngờ phải chịu trách nhiệm gấp đôi.

"Ví dụ, tôi được chỉ định dạy cho học sinh lớp 8 và 9, nhưng tôi phải soạn ra bốn bộ giáo án, hai cho mỗi chương trình. Đây là gấp đôi lượng công việc cần thiết ", cô phàn nàn.

"Sở GD-ĐT TP.HCM cần hướng dẫn cụ thể về việc giảng dạy tiếng Anh ở trường trung học ", ông Vũ Văn Xuân, Phó hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3 phát biểu.

"Dạy hai chương trình là đẩy cả học sinh lẫn giáo viên đến giới hạn chịu đựng cuối cùng."

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục