Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Học sinh dùng điện thoại thông minh khiến lớp học bị gián đoạn- giáo viên mất 11 ngày giảng dạy mỗi năm

Học sinh dùng điện thoại thông minh khiến lớp học bị gián đoạn- giáo viên mất 11 ngày giảng dạy mỗi năm

15/09/2017
Mức căn bản

Teachers lose 11 DAYS of teaching time a year to kids disrupting class with smartphones

75% of teachers say smartphones should be banned from the classroom.

(Image: Getty)

British secondary school teachers lose 17.2 minutes of teaching time every day due to classroom disruptions caused by social media and smartphones - adding up to a staggering 11 days every year.

Almost three quarters of teachers believe that smartphones should be banned from the classroom entirely, according to research from Nominet, the internet firm that manages .UK domain names on the web.

Worryingly, more than a quarter of teachers (27%) have witnessed social media cyberbullying in class, while 17% have seen pupils sharing explicit or pornographic content.

Half of teachers says that issues that stem from social media use are contributing to their pupils achieving lower grades than they should.

(Image: Getty)

Some 58% of teachers have helped to educate their pupils on the issues surrounding the use of social media including privacy settings, messaging with strangers and their profile activity being seen by future employers and university, along with self-esteem issues. However, nearly a quarter (24%) believe that they don't have the right skills to address these concerns with pupils.

The long-term impact of social media is of particular concern and various studies have linked social media use with depression and low self-esteem. Some 64% of teachers say that their pupils struggle to cope with the pressure of using networks such as Instagram and Snapchat.

While the vast majority of schools - 83% - now have social media and smartphone policies in place, these are difficult to enforce and are often outdated as more social networks rapidly evolve.

Young women texting on the phone

While schools bear some responsibility for educating children about the consequences of using social media and smart devices, eight in 10 teachers say that parents need to do more to help their children understand the risks.

The study aims to highlight the issues that social media causes in classrooms across the country and garnered the opinions of some 500 teachers.

"With the new school year just underway, this research should be a wake-up call for all of us about the impact social media is having in schools," says Russell Haworth, CEO of Nominet.

"It should force us to look at how we can better support teachers to manage the social media problems they face each day in the classroom, as well as safeguarding our children.

Tech use isn't as bad as not sleeping well

"The time spent dealing with the impact of social media during school hours is alarming. Our children need help understanding that there is a time and place for social media and a level of maturity and responsibility required for it.

"If not, then the consequences could be very damaging. After all, once you see something you can’t ‘unsee’ it, and likewise, once you share something you can’t 'unshare' it. Parents and teachers need to help pupils be aware of the pitfalls of social media, and encourage them to always share with care."

In July, a survey of more than 10,000 young Brits between the ages of 12 and 20 revealed that Instagram is the worst social network for cyberbullying. Some 42% of young people who had been cyberbullied said that it happened on the Facebook-owned platform.

Source: Mirror Online

 

 

Học sinh dùng điện thoại thông minh khiến lớp học bị gián đoạn-giáo viên mất 11 ngày giảng dạy mỗi năm

75% giáo viên nói rằng trong lớp học nên cấm sử dụng điện thoại thông minh.

(Ảnh: Getty)

Giáo viên trung học ở Anh mất 17,2 phút giảng dạy mỗi ngày do việc các phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại thông minh gây ra những gián đoạn trong lớp học - tổng cộng thời gian hao tổn lên đến con số khiến người ta choáng váng là 11 ngày mỗi năm.

Theo nghiên cứu của Nominet, công ty internet quản lý tên miền .UK trên web, gần ba phần tư giới giáo viên tin rằng điện thoại thông minh nên bị cấm hoàn toàn khỏi lớp học.

Thật đáng lo ngại, hơn một phần tư giáo viên (27%) đã chứng kiến những vụ đe dọa trực tuyến trên mạng xã hội trong lớp học, trong khi 17% đã nhìn thấy các học sinh chia sẻ nội dung sỗ sàng hoặc khiêu dâm.

Một nửa số giáo viên cho rằng các vấn đề bắt nguồn từ việc sử dụng mạng xã hội đang khiến cho điểm số của học sinh thấp hơn những gì đáng ra họ có thể đạt được.

(Ảnh: Getty)

Khoảng 58% giáo viên đã hỗ trợ hướng dẫn học sinh của mình về các vấn đề xung quanh việc sử dụng mạng xã hội như cài đặt bảo mật, nhắn tin với người lạ, làm sao để sơ yếu lý lịch được các nhà tuyển dụng và trường đại học trong tương lai nhìn thấy, cùng với cách tự đánh giá cao. Tuy nhiên, gần một phần tư (24%) tin rằng họ không đủ những kỹ năng cần thiết để có thể cùng học sinh giải quyết những mối bận tâm trong lĩnh vực này.

Ảnh hưởng dài hạn của mạng xã hội là mối quan tâm đặc biệt và nhiều nghiên cứu khác nhau đã đặt việc sử dụng mạng xã hội trong mối liên hệ với trầm cảm và tự ti. Khoảng 64% giáo viên nói rằng học sinh của họ phải gắng sức để đối phó với áp lực của việc sử dụng các mạng xã hội như Instagram và Snapchat.

Trong khi phần lớn các trường học hiện đại- 83% - đều có các chính sách về sử dụng mạng xã hội và điện thoại thông minh trong trường học, những chính sách này lại rất khó thực thi và thường bị lạc hậu vì các mạng xã hội ngày càng phát triển một cách nhanh chóng.

Young women texting on the phone

Trong khi các trường học đảm nhận một phần trách nhiệm trong việc giáo dục trẻ về những hậu quả của việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và thiết bị thông minh, 80% giáo viên nói rằng các bậc cha mẹ cần phải hành động nhiều hơn nữa để giúp con mình hiểu được các rủi ro.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích làm nổi bật các vấn đề mà mạng xã hội gây ra trong lớp học trên cả nước và thu thập ý kiến của khoảng 500 giáo viên.

Russell Haworth, Giám đốc điều hành của Nominet cho biết: "Bước vào năm học mới, nghiên cứu này nên là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta về tác động của các trang mạng xã hội đang hiện hữu trong trường học.

"Thực trạng này buộc chúng ta phải xem xem làm thế nào để có thể hỗ trợ tốt hơn cho các giáo viên nhằm kiểm soát những vấn đề mạng xã hội mà các giáo viên đang hàng ngày phải đối mặt trong lớp học cũng như bảo vệ con cái của chúng ta.

Tech use isn't as bad as not sleeping well

"Lượng thời gian tiêu tốn do tác động của mạng xã hội trong giờ học là rất đáng báo động. Con em chúng ta cần được hỗ trợ để hiểu ra rằng dùng mạng xã hội phải có nơi có lúc, cũng như mức độ cẩn thận và trách nhiệm khi sử dụng.

"Nếu không, những hậu quả sau đó có thể gây tổn hại rất lớn. Xét cho cùng, sẽ đến một lúc bạn xem cái gì đó mà bạn không thể 'không xem' nó, và cứ như vậy, bạn chia sẻ một cái gì đó mà bạn không thể 'không chia sẻ' nó. Phụ huynh và giáo viên cần phải giúp học sinh nhận thức được những cạm bẫy của mạng xã hội và khuyến khích các em luôn phải thận trọng khi chia sẻ. "

Vào tháng 7, một cuộc khảo sát hơn 10.000 người từ 12 đến 20 tuổi trong giới trẻ nước Anh cho thấy Instagram là mạng xã hội tồi tệ nhất về khoản đe dọa trực tuyến. Khoảng 42% thanh thiếu niên đã từng bị bắt cóc cho biết rằng việc đó xảy ra trên nền tảng sở hữu Facebook.

 

Dịch bởi: DiemNguyen195

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục