Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học sinh ít hứng thú với tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật

Học sinh ít hứng thú với tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật

24/02/2017
Mức căn bản

Pupils show little interest in Russian, Chinese or Japanese language

Statistics from the Ministry of Education and Training (MoET) shows that English is still the most popular foreign language at local schools, while only 1% pupils choose to study other languages.

Students learning Chinese at a primary school in HCM City. 

Only some localities can arrange to organise classes in Russia, German, Japanese, Chinese or Korean in Vietnam. German classes are provided in Hanoi, HCM City and Danang and only 218 pupils in Hanoi and 130 in HCM City study it as a first language.

Russian is being taught for some 1,200 pupils at one secondary school and 12 high schools in 10 cities and provinces.

Chinese attracts some 12,000 pupils from nine cities and provinces, while Japanese is becoming more popular with around 25,000 learners nation-wide.

Many pupils are studying both Chinese and Japanese with one selected as the first language and the other second.

Meanwhile, French still holds a stable place in Vietnam education system with over 42,500 learners from 34 provinces.

And the rest choose English as their first language.

MoET has recently faced with rising opposition from parents and experts when announcing a plan to add Japanese, Chinese and Russian as first languages to elementary schools programs.

The pilot programme will be implemented in Hanoi and be reviewed after a few years and the languages will be introduced to more schools.

Many parents have criticised the plan, particularly unhappy with the decision to make Chinese and Russian mandatory languages, adding that the ministry should invest more in English teaching as many Vietnamese students are unable to communicate with foreigners after years in school.

MoET's former minister, Tran Van Nhung also said that it was necessary to consider the current demand and the benefits it will bring when choosing the first foreign language to study. 

"I think English is still the most important foreign language and we should try to teach it properly before including other languages," Nhung said.

Meanwhile, MoET's minister Phung Xuan Nha, said the government would still focus on enhancing the quality of English teaching but the learning of additional languages should be encouraged.

Vietnam's twelve-year project to improve foreign language teaching and learning by 2020 which cost VND9.4-trillion (USD440.3 million) is falling behind many of its initial targets for 2020.

At a recent seminar chaired by MoET minister Phung Xuan Nha to review the project’s progress and to implement its final phase over the period 2016 to 2020, Nha admitted the shortcomings of the projects.

According to a report from the seminar, the goal of having 100 percent of third graders following a ten-year English program by the year 2020 seems far-fetched, as only 20 percent of third graders currently have access to the programme.

Over 50 percent of grade(? Infant?) school English teachers in Vietnam still fail to meet standards set by the six-level ability framework of Project 2020, which means money and time will have to be spent training these teachers first before grade(?) school students can study in the new English programme.

Source: dtinews.vn

Học sinh ít hứng thú với tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) cho thấy rằng tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ phổ biến nhất tại các trường học ở trong nước, chỉ có 1% học sinh chọn học các ngôn ngữ khác.

Học sinh học tiếng Trung tại một trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ có một số địa phương có thể sắp xếp tổ chức các lớp học tiếng Nga, Đức, Nhật, Trung hay tiếng Hàn tại Việt Nam. Các lớp học tiếng Đức được tổ chức tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng và chỉ có 218 học sinh ở Hà Nội và 130 tại thành phố Hồ Chí Minh học nó như ngoại ngữ thứ nhất.

Tiếng Nga đang được giảng dạy cho khoảng 1.200 học sinh tại một trường trung học cơ sở và 12 trường trung học phổ thông tại 10 tỉnh và thành phố.

Tiếng Trung thu hút 12.000 học sinh ở chín tỉnh và thành phố, trong khi tiếng Nhật đang trở nên phổ biến hơn với khoảng 25.000 học viên theo học trên toàn quốc.

Nhiều học sinh đang theo học cả tiếng Trung và tiếng Nhật bằng cách lựa chọn ngoại ngữ thứ nhất và ngoại ngữ thứ hai.

Trong khi đó, tiếng Pháp vẫn giữ một vị trí ổn định trong hệ thống giáo dục Việt Nam với hơn 42.500 học viên ở 34 tỉnh.

Và phần còn lại lựa chọn tiếng Anh như là ngôn ngữ đầu tiên của họ.

Bộ GD & ĐT mới đây đã phải đối mặt với sự phản đối từ phụ huynh và các chuyên gia khi công bố kế hoạch để thêm tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Nga thành ngoại ngữ thứ nhất vào chương trình trường tiểu học.

Chương trình thí điểm sẽ được thực hiện tại Hà Nội và sẽ được xem xét lại sau một vài năm sau đó và các ngoại ngữ này sẽ được giới thiệu đến nhiều trường học hơn.

Nhiều phụ huynh đã chỉ trích kế hoạch, đặc biệt là bày tỏ sự không hài lòng với quyết định đưa tiếng Trung và tiếng Nga trở thành ngôn ngữ bắt buộc và nói thêm rằng Bộ nên đầu tư nhiều hơn vào việc giảng dạy tiếng Anh vì nhiều học sinh Việt Nam vẫn không thể giao tiếp được với người nước ngoài sau nhiều năm học ở trường.

Cựu Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ông Trần Văn Nhung cũng cho biết rằng việc xem xét lại nhu cầu hiện có và những lợi ích nó sẽ mang lại khi lựa chọn học ngoại ngữ thứ nhất là cần thiết.

Ông Nhung nói "Tôi nghĩ rằng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ nước ngoài quan trọng nhất và chúng ta nên cố gắng dạy nó đúng cách trước khi đưa thêm các ngôn ngữ khác vào chương trình".

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ông Phùng Xuân Nhạ cho biết chính phủ sẽ vẫn tập trung vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, tuy nhiên việc học tập các ngôn ngữ khác cũng được khuyến khích.

Dự án kéo dài mười hai năm của Việt Nam nhằm cải tiến việc dạy ngoại ngữ và học tập trước năm 2020 làm tiêu tốn 9,4 nghìn tỷ đồng hiện đang tụt hậu nhiều so với mục tiêu ban đầu của nó cho đến năm 2020.

Tại một hội thảo gần đây dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ để đánh giá tiến độ của dự án và thực hiện giai đoạn cuối trong giai đoạn 2016-2020, ông Nhạ đã thừa nhận những thiếu sót của dự án.

Theo một báo cáo từ hội thảo, mục tiêu của việc có 100 phần trăm học sinh lớp ba theo học chương trình tiếng Anh mười năm vào năm 2020 dường như khá xa vời, vì hiện nay chỉ có 20 phần trăm học sinh lớp ba có thể tiếp cận chương trình.

Hơn 50 phần trăm giáo viên tiếng anh của các khối lớp ở Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng các tiêu chuẩn của khuôn khổ 6 bậc của dự án năm 2020, có nghĩa là tiền bạc và thời gian sẽ phải được chi ra để đào tạo những giáo viên này để học sinh có thể học theo chương trình tiếng Anh mới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 11/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục