Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học sinh phàn nàn vì có quá nhiều kỳ thi

Học sinh phàn nàn vì có quá nhiều kỳ thi

11/03/2017
Mức trung cấp

Students complain about excessive number of competitions

Many of the dozens of competitions at schools are not needed, say students. 

A high school teacher in Hanoi said among competitions for students from primary to high school, from local to international, there are about 70 math competitions alone.

The competitions can be classified into two groups. The first is controlled by the Ministry of Education and Training (MOET). The second comprises competitions held by organizations with donors from different sources.

Nguyen Thi Xuan Lan, headmaster of Marie Curie Hanoi Primary School, said the school refused many competitions, but still participates in seven to eight a year. 

“We send students to significant competitions such as English Olympiad, sports tournament, information technology competition and online math competitions,” she said. “We will refuse competitions which take student and teacher time.”

The educator went on to say that most of the students’ time must be spent at school, and if students spend too much time on competitions, this will badly affect their learning results.

Canh Bach Yen, Headmaster of the Vietnam-Algeria Secondary School in Thanh Xuan district in Hanoi, said her students participated in 10 competitions organized by the district, the city and MOET.

“Many private companies come to invite us to participate in competitions related to English certificates to be organized by them. However, we refused all of them,” she said.

Nguyen Thi Huyen Nga, the teacher of a primary school in Hanoi, commented that there were many insignificant competitions. 

“I know that students don’t want to participate in the competitions. In many cases, the essays submitted by students were, in fact, written by their parents, who searched for materials on internet,” she said.

“However, students still have to participate in the competitions because their refusal will be considered bad behavior in teachers’ eyes,” she commented.

Dang Minh Tuan, a math teacher from a prestigious high school in Hanoi, warned that many parents have misunderstanding about competitions. There are many ‘friendship’ competitions which just serve as opportunities for students to meet and exchange views. 

“It is easy to win prizes at the competitions. However, these prizes make parents think their children are very good at learning,” he said.

According to Tuan, of the tens of math competitions held every year, only the ones organized by MOET have high quality. 

The other competitions can give students opportunities to improve English skills and develop logical thinking.

Nguyen Vo Ky Anh, Director of the Institute of Educational Research & Human Potential Development, sad that 10 competitions were more than enough for students every year.

Source: Nam Lịch (VIETNAMNET)

Học sinh phàn nàn vì có quá nhiều kỳ thi

Nhiều học sinh nói rằng có nhiều trong số hàng tá các cuộc thi tại trường là không cần thiết.

Một giáo viên THPT ở Hà Nội nói rằng trong số các cuộc thi cho học sinh từ tiểu học cho đến trung học, từ trong nước đến ngoài nước, chỉ riêng môn toán có khoảng 70 cuộc thi.

Các cuộc thi có thể được phân loại thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên được kiểm soát bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT). Nhóm thứ hai bao gồm các cuộc thi được tổ chức bởi các tổ chức với các nhà tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie Hà Nội cho biết trường đã bãi bỏ nhiều cuộc thi, nhưng vẫn còn có từ 7 đến 8 cuộc thi một năm.

"Chúng tôi gửi học sinh đến các cuộc thi có ý nghĩa như Olympic tiếng Anh, các giải đấu thể thao, những cuộc thi về công nghệ thông tin và các cuộc thi toán học trực tuyến" Bà nói. "Chúng tôi sẽ từ chối các cuộc thi gây mất thời gian học sinh và giáo viên."

Các nhà giáo dục nói rằng hầu hết thời gian của học sinh phải được dành ra ở trường và nếu học sinh dành quá nhiều thời gian vào các cuộc thi, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập của họ.

Bà Cảnh Bạch Yến, Hiệu trưởng trường THCS Việt Nam-Algeria tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết học sinh của Bà đã tham gia 10 cuộc thi được tổ chức bởi quận, thành phố và Bộ GD-ĐT.

Bà nói: "Nhiều công ty tư nhân đến mời chúng tôi tham gia vào nhiều cuộc thi được họ tổ chức có liên quan đến các chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi đã từ chối tất cả".

Bà Nguyễn Thị Huyền Nga, giáo viên của một trường tiểu học ở Hà Nội bình luận rằng có quá nhiều các cuộc thi không cần thiết.

Bà nói: "Tôi biết rằng học sinh không muốn tham gia vào những cuộc thi này. Có nhiều trường hợp, các bài tiểu luận của học sinh trên thực tế là bài viết của phụ huynh, những người tìm kiếm tài liệu trên internet".

"Tuy nhiên, học sinh vẫn phải tham gia vào các cuộc thi vì việc từ chối sẽ được xem là hành vi xấu trong mắt của giáo viên" bà nhận xét.

Ông Đặng Minh Tuấn, một giáo viên môn toán của một trường trung học uy tín tại Hà Nội, cảnh báo rằng nhiều phụ huynh đã hiểu lầm về các cuộc thi. Có rất nhiều cuộc thi 'tình bạn' đóng vai trò như là một cơ hội cho học sinh gặp gỡ và trao đổi quan điểm.

Ông nói "Rất dễ để thắng một giải thưởng tại các cuộc thi. Tuy nhiên, những giải thưởng này lại khiến phụ huynh nghĩ rằng con cái của họ học rất giỏi".

Theo ông Tuấn, chỉ tính riêng các cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức đã có có khoảng 10 cuộc thi toán học được tổ chức mỗi năm.

Các cuộc thi khác cho học sinh cơ hội để nâng cao các kỹ năng tiếng Anh và phát triển khả năng suy nghĩ logic.

Ông Nguyễn Võ Kỳ Anh, Giám đốc của Viện Nghiên cứu Giáo dục & Phát triển tiềm năng con người cho rằng 10 cuộc thi mỗi năm là quá đủ cho học sinh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục