Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Sự kỳ thị (Discrimination)

Bài nói mẫu này được sử dụng trong chủ đề tiếng Anh 'Là Con Người' (Being human), được Ce Phan biên soạn và đăng tải trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Discrimination

I don’t understand discrimination. To me, it’s evil. How can you not think that all people are the same? It doesn’t matter what kind of discrimination it is, it’s all terrible.

People who discriminate because of other people’s race, sex or age should be named and shamed. I think there should be really strong laws against all forms of discrimination. Racism is horrible.

What difference does it make what colour your skin is? The thing that surprises me is that even in the most cosmopolitan cities, racism is everywhere. Sexual discrimination is also stupid.

Sexist people have sisters, mothers, wives, daughters; but they still treat women as being less able. I wonder if we'll ever live in a world where we’re all equal.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Sự kỳ thị

Tôi không hiểu nổi kì thị là gì. Đối với tôi điều đó thật độc ác. Bạn không hiểu rằng tất cả con người đều giống nhau như thế nào sao? Không phải vấn đề nằm ở chỗ kì thị cái gì, nhưng tất cả đều thật tệ hại.

Những người phân biệt đối xử vì khác chủng tộc, giới tính hay tuổi tác thì nên có tên và xấu hổ. Tôi nghĩ rằng nên có bộ luật mạnh để chống lại các hình thức phân biệt đối xử. Phân biệt chủng tộc thật là tệ hại

Điều làm nên sự khác biệt của màu da là gì ? Điều này làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên thậm chí xảy ra ngày cả ở các thành phố lớn trên khắp thế giới, phân biệt chủng tộc có ở khắp nơi. Phân biệt tính cũng thật là ngu ngốc

Những người phân biệt giới tính có chị, mẹ , vợ thậm chí là con gái nhưng họ vẫn đối xử tệ với phụ nữ . Tôi tự hỏi rằng tất cả chúng ta sống trong thế giới này, thì đâu là nơi mà mọi người sẽ công bằng với nhau.

 

Dịch bởi: Nhunguyen