Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Hướng dẫn sử dụng tính năng LIVE STREAM của Facebook đúng cách

Hướng dẫn sử dụng tính năng LIVE STREAM của Facebook đúng cách

03/08/2016
Mức trung cấp

Facebook live has arrived – this is how to use it properly

Live streaming on Facebook is an art - and the company has some tips for making the most of the new feature.

fblive.jpg

Cute dogs are always a good subject for a live stream Facebook

Facebook is accelerating quickly into the world of live streaming, recently making it possible for all of the site's users to broadcast videos of almost anything to a huge audience.

The features has been in testing for a few months now, but it got a huge boost at the company's recent F8 developer conference - where CEO Mark Zuckerberg announced users would be able to stream from any device - even drones.

Apps like Periscope and the less-popular Meerkat have done mobile live streaming before, but Facebook's massive global reach will bring the technology to a bigger audience than ever.

The people dominating live video on Facebook at the moment are big media companies or celebrities - but there's no reason you couldn't become internet famous by yourself.

Starting a live video is easy - simply hit the 'new status' button at the top of the iOS or Android Facebook app, hit the live broadcast button (it looks like a head with waves coming out of it), write a short description, and tap 'Go Live'.

The live stream will then appear on the newsfeeds of all your friends, who'll be able to watch and comment as you broadcast.

Live videos can only last for 30 minutes (for most people), and if you manage to rack up any negative comments during that time, you can block commenters by tapping their profile picture and hitting the 'Block' button.

You can also start live videos visible only to members of certain groups or events, and it's now possible to add tinted 'filters' and drawings to your broadcasts - new features which arrived at the start of April.

Facebook itself offers some more tips for making the most of the feature (and getting the most viewers) - they suggest you tell people ahead of time when you're going to start broadcasting, so they can prepare questions and remember to tune in. This probably only applies if you're a celebrity, not an average joe.

Also be sure to mention your commenters by name - they'll be "thrilled", according to Facebook.

Trying out new formats, altering the lengths of your broadcasts and going live often are key, the company says. Having a strong data or WiFi connection is also important, unless you want your video to drop out.

The aim of the game is to grow your number of followers - when people hit the 'Follow' button under your streams, they'll get a notification next time you go live, building up your views and engagement with each video.

Live video is only going to get bigger as time goes on, so expect to see more and more streams appearing on your feed.

Source: independent.co.uk/

 

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng LIVE STREAM của Facebook đúng cách

Live streaming trên Facebook là một nghệ thuật - và công ty đã đưa ra một số lời khuyên cho việc sử dụng tính năng mới.

fblive.jpg

Những chó dễ thương luôn luôn là một chủ đề hấp dẫn trên live stream Facebook

Facebook đang phổ biến live streaming trên toàn thế giới, gần đây đã khiến nó khả dụng cho tất cả những người dùng để phát sóng video về hầu hết mọi thứ của họ cho một lượng lớn người xem.

Tính năng đã được thử nghiệm trong vài tháng nay, nhưng nó có một sức hút lớn tại hội nghị phát triển F8 gần đây của công ty - nơi CEO Mark Zuckerberg đã công bố rằng người dùng sẽ có thể stream từ bất kỳ thiết bị - thậm chí các thiết bị không cần điều khiển.

Các ứng dụng như Periscope và Meerkat ít nổi tiếng hơn trước đây đã làm live stream trên điện thoại, nhưng sự phổ biến toàn cầu của Facebook sẽ mang công nghệ đến khán giả lớn hơn bao giờ hết.

Những người thống trị live video trên Facebook tại thời điểm này là các công ty truyền thông lớn hoặc những người nổi tiếng - nhưng điều này không nghĩa bạn không thể trở thành người nổi tiếng trên Internet.

Việc bắt đầu một live video khá dễ dàng - chỉ cần nhấn nút 'new status' nằm ở phía trên cùng của ứng dụng Facebook trên iOS hoặc Android, nhấn nút phát sóng trực tiếp (nó trông giống như một cột phát sóng), viết một mô tả ngắn, và bấm 'Go Live'.

Live stream sau đó sẽ xuất hiện trên newsfeed của tất cả bạn bè của bạn, những người sẽ có thể xem và bình luận khi bạn đang bạn phát sóng.

Live video chỉ có thể kéo dài trong 30 phút (đối với hầu hết mọi người), và nếu bạn không thích bất kỳ bình luận tiêu cực nào trong thời gian đó, bạn có thể chặn bình luận bằng cách ấn vào hình ảnh cá nhân của họ và nhấn nút 'Block'.

Bạn cũng có thể bắt đầu một live video chỉ hiển thị cho các thành viên trong một nhóm hoặc sự kiện nào đó, và bây giờ bạn có thể để thêm những bản 'lọc' màu và bản vẽ vào chương trình phát sóng của mình - tính năng mới này được ra mắt vào đầu tháng Tư.

Chính Facebook đã cung cấp một số mẹo khác để sử dụng tính năng hiệu quả nhất (và nhận được người xem nhiều nhất) - họ đề nghị bạn nên nói trước với mọi người thời gian bạn sẽ bắt đầu phát sóng, để họ có thể chuẩn bị câu hỏi và nhớ để tham gia. Điều này có lẽ chỉ áp dụng nếu bạn là một người nổi tiếng, chứ không phải là một joe trung bình.

Ngoài ra hãy chắc chắn đề cập đến người bình luận theo tên - họ sẽ cảm thấy "hồi hộp", theo Facebook.

Cố gắng mang đến những nội dung mới, thay đổi độ dài của chương trình phát sóng và live thường xuyên chính là chìa khóa, công ty cho biết. Nguồn dữ liệu dồi dào hoặc kết nối WiFi ổn định cũng rất quan trọng, trừ khi bạn muốn video của bạn bị "rớt".

Mục đích của trò chơi này là phát triển số lượng người theo dõi - khi người ta nhấn nút "Follow" ở phía stream của bạn, họ sẽ nhận được thông báo thời gian tiếp theo mà bạn sẽ live, xây dựng quan điểm và sự tham gia của bạn với mỗi video.

Live video không chỉ phổ biến khi mới ra mắt, mà còn được mong đợi nhiều hơn nữa khi nó xuất hiện trên newsfeed của bạn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục