Bài viết liên quan:

Mỗi tuần sẽ có một chủ đề bài học ở cả 4 kỹ năng: Nghe-nói-đọc-viết được Ce Phan giới thiệu trong hệ thống Timeline Learning. Chủ đề tuần này là: The world in your hands (Thế giới trong tay bạn)

Bài nghe bên dưới là dạng bài nghe thuộc section 1 trong phần thi IELTS Listening. Bạn sẽ nghe một đọa hội thoại giữa một người đàn ông - người yêu thích bảo vệ môi trường nói chuyện với một đại lý du lịch để tìm một chuyến đi nghỉ mát sinh thái. Sau đó, người ở đại lý du lịch sẽ giới thiệu từng chương trình sẽ diễn ra trong các chuyến đi để người đàn ông kia lựa chọn. 

Hãy nghe, điền vào vào chỗ trống theo yêu cầu của từng phần bên dưới. Đừng quên thực hành hành trả lời hai câu hỏi trong phần 6 của bài học. 

 

 

Biên soạn: Ce Phan

Nguồn: Unit 5- Complete IELTS- band 5-6.5