Bài viết liên quan:

Trong bài học về chủ đề Truyền thông mới (New Media) được giới thiệu trong tuần này trên hện thống Timeline Learning, Ce Phan đồng thời biên soạn các dạng bài học dành cho học viên các lớp tiếng Anh giao tiếp, IELTS tại CEP.

Bài học này sẽ giới thiệu 1 bài giảng về thực hành viết báo bởi những nhà báo không chuyên. Trước khi nghe bài hãy thực hành trả lời câu hỏi: Where do you think amateur journalists can publish articles and reports?

Hai loại câu hỏi được sử dụng trong 2 dạng bài tập bên dưới gồm có: Điền từ vào câu (một hoặc hai chữ); Điền từ vào Flow Chart (chỉ duy nhất một chữ). 

Câu hỏi 1-5

Trước khi nghe hãy xác định xem dạng từ mà bạn cần điền vào cho mỗi chỗ trống. Đó là: danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ. 

1. Ordinary people can provide a news story, a ......... or a video when no professional journalist is present.

2. Amateur journalists often on subjects which would be of little interest to a large ...............

3. In the past, someone who wanted to express an opinion used to write a  ..............., while now they write a blog.

4. An amateur journalist's subject is more likely to be a ......... rather than national or international news. 

5. Amateur news websites, such as Ohmynews in South Korea, earn money from ...............

 

Câu hỏi 6- 10

Trước khi trả lời câu hỏi, hãy xác định loại từ mà bạn cần điền vào mỗi chỗ trống. Đó là: danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ. Nếu là danh từ thì đó là danh từ số ít hay số nhiều. 

 

Biên soạn: Ce Phan

Nguồn: Complete IELTS band 5-6.5