Bên dưới đây là những đề thi phần IELTS Reading gần đây nhất trong năm 2017 được ghi chép lại bởi những thi sinh. Ce Phan sưu tầm qua mạng internet đồng thời hỏi thông tin từ những học viên của mình. 

Do đặc thù của kỳ thi nên thí sinh không được phép mang đề thi ra ngoài, vì thế những gì được ghi chép lại bên dưới có thể sẽ có sai lệch so với đề thi gốc. Tuy nhiên các bạn có thể tham khảo để có thể chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho kỳ thi của mình.