Bài viết liên quan:

IELTS Writing Task 1 | Miêu tả biểu đồ dạng quá trình sản xuất (Manufacturing Process)

Có 2 dạng đề mô tả quá trình mà bạn có thể bắt gặp trong các kỳ thi IELTS Writing Task 1 đó là Quá trình sản xuất - Manufacturing Process (MP) và Quá trình tự nhiên - Natural Process (NP). Theo đó, các cấu trúc câu bị động thường được áp dụng cho loại MP và cấu trúc câu chủ động thì áp dụng cho loại NP.  

Bài hướng dẫn này sẽ phân tích nhiều hơn về các câu trúc ngữ pháp được sử dụng qua các đề bài dạng Quá trình sản xuất - Manufacturing Process (MP). 

Hai điều quan trọng cần ghi nhớ trong loại bài này là:

- Học những cụm từ chuyển tiếp các bước và gắn kết các ý với nhau (gạch chân(Xem bài hướng dẫn)

- Sử dụng động từ ở dạng bị động (bôi đậm)

Đề 1: Making cement and concrete

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Dưới đây là một đoạn văn mẫu trong phần thân bài:

At the first stage in the cement production process, limestone and clay are crushed to form a powder. This powder is then mixed and passed through a rotating heater. The resulting mixture is ground, and finally the end product, cement, is packed into large bags.

Thực hành 1

Xem một đoạn văn tương tự mô tả về giai đoạn tạo xi-măng (cement). Hãy gạch chân những từ liên kết và xác định những động từ được dùng trong dấu ngoặc đơn ()

In the first stage of making cement, limestone and clay (crush) together to form a power. This powder (then combine) in a mixer before passing into a rotating heater which has constant heat (apply) at one end of the tube. The resulting mixture  (ground) in order to produce cement. The final product (afterwards put) into bags ready to (use).

Thực hành 2

Hoàn thành đoạn văn mô tả quá trình tạo ra bê tông bằng cách điền từ chuyển tiếp và sử dụng động từ ở đúng thể ở các dấu ngoặc (không tính các dấu ngoặc chứa các số %)

____________________, concrete consists of mainly gravel, which is small stones, and ______ makes up 50% of the ingredients. The ______ materials (use) are sand (25%), cement (15%) and water (10%). _______ all (pour into) a concrete mixer which continually rotates to combine the materials and ultimately produces concrete.

Thực hành 3

Hãy đọc một bài viết mẫu và gạch chân những từ giúp liên kết các bước trong quá trình và bôi đậm những động từ được sử dụng ở thể bị động trong bài.

The diagrams show the processes and the equipment used to make cement, and how these are used to produce concrete for building purposes.

The first step in the cement productions is to introduce limestone clay. These materials pass through a crusher that produces a powder. Then this powder goes into a mixer. After this, the product passes to a rotating heater which works with heat. Afterwards, the mixture goes into a grinder where the cement comes out. At the end of the process, the cement is packed in bags. Referring to the concrete production, the process begins with a combination of 15% cement, 10% water, 25% and sand 50% gravel. These four elements are introduced into a concrete mixer.

As mentioned above, the concrete production takes fewer steps that the cement production; however, it is necessary to use more materials than the latter process in order to obtain the final product.

The last difference between both processes is that the concrete mixer does not work with heat.

Thực hành 4

Thực hành dịch bài viết mẫu sau. Lưu ý: Tiếng Việt được sử dụng ở dạng nguyên thể (không theo ngôn ngữ thuần Việt 100%) để các bạn dễ dàng chuyển ngữ sang tiếng Anh. 

Sơ đồ minh họa cách mà xi măng được làm và sau đó nó được sử dụng như thế nào trong quá trình chế tạo bê tông. Nhìn chung, đá vôi và đất sét đi qua bốn giai đoạn trước khi được đóng gói sẵn sàng để sử dụng như xi măng mà sau đó chiếm 15% trong bốn vật liệu sử dụng để sản xuất bê tông. Trong khi quá trình sản xuất xi măng sử dụng một số công cụ thì quá trình sản xuất bê tông chỉ cần một máy trộn bê tông.

Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất xi mang, đá vôi và đất set được nghiền thành bột. Bột này sau đó được trộn lẫn và đi qua một máy quay gia nhiệt. Hỗn hợp thành quả được hạ xuống đất, và sản phẩm cuối cùng, xi măng, được đóng gói vào các túi lớn.

Theo sơ đồ thứ hai, bê tông chứa chủ yếu là sỏi, mà đó là những viên đá nhỏ, và thành phần này chiếm 50% tổng lượng vật liệu. Các vật liệu khác được sử dụng là cát (25%), xi măng (15%) và nước (10%). Chúng được đổ hết vào vào một máy trộn bê tông liên tục xoay để hoàn trộn các vật liệu lại với nhau và cuối cùng là sản xuất bê tông.

Download đáp án tại đây!

Bài viết kỳ tiếp theo: Hướng dẫn cách viết mô tả quá trình tự nhiên (Natural process- NP). Hãy chia sẻ bài viết để giúp Ce Phan có thêm động lực viết tiếp những bài hướng dẫn khác cho các bạn. Cám ơn tất cả !

Biên soạn: Ce Phan