1000 cụm từ tiếng Anh thông dụng

Câu 1: Tự phục vụ

help yourself

to be down in the dumps

to count on someone

Câu 2: Không từ bỏ, tiếp tục cố gắng

to hang in there

to drift apart

to go on a pinic


Câu 3: Vui ngất trời

to switch to s.th

to have a blast

to try one's best

Câu 4: Đảm nhận, phụ trách

oversleep

to be in charge of

to smell a rat


Câu 5: Đích thân

to be in person

fully prepared

at least

Câu 6: Phần ai nấy trả

to go Dutch

to not give a hoot

to get canned

Bấm nút "Xem kết quả" phía dưới để biết được kết quả và nhận mã số sửa bài. Sau khi làm đúng hết các câu hãy quay lại đặt ví dụ cho mỗi cụm từ để ghi nhớ. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH như sau:
Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxxxxx
Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mã số này dùng để sửa bài trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH, tuy nhiên mức độ không thường xuyên bằng các bạn đã có Flashcard.