1000 cụm từ tiếng Anh thông dụng

Câu 1: Không liên quan

eager beaver

beside the point

to be frank with someone

Câu 2: Phá sản

to not give a hoot

the eye of the beholder

to go belly-up


Câu 3: Chen ngang câu chuyện

to get canned

to butt in

to lighten up

Câu 4: Đi chơi, đi lòng vòng

to hang around

brown-noser

brown-noser


Câu 5: Bắt đầu làm quen với nhau

to come out of one's shell

rule of thumb

to break the ice

Câu 6: Cuộc trò chuyện thân mật, thẳng thắng

eager beaver

heart to heart chat

hate someone's guts

Bấm nút "Xem kết quả" phía dưới để biết được kết quả và nhận mã số sửa bài. Sau khi làm đúng hết các câu hãy quay lại đặt ví dụ cho mỗi cụm từ để ghi nhớ. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH như sau:
Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxxxxx
Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mã số này dùng để sửa bài trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH, tuy nhiên mức độ không thường xuyên bằng các bạn đã có Flashcard.