1000 cụm từ tiếng Anh thông dụng

Câu 1: Từ đầu đến cuối, ngay từ đầu

right away

all along

to figure out

Câu 2: Nghi ngờ có âm mưu, nghi ngờ có sự dối trá

to make a fortune

to smell a rat

crash course


Câu 3: Đồng ý (một lời đề nghị)

sweet tooth

to be in a good hand

It's a deal

Câu 4: Nghỉ học không có lý do

to hang in there

to cut class

pain in the neck


Câu 5: Tốt lắm đó, chúc mừng

to lighten up

to hang around

Good for you!

Câu 6: Khóc nức nở

to not give a hoot

to be full of oneself

have a good cry

Bấm nút “Xem kết quả” phía dưới để biết được kết quả và nhận mã số sửa bài. Sau khi làm đúng hết các câu hãy quay lại đặt ví dụ cho mỗi cụm từ để ghi nhớ. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH như sau:
Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxxxxx
Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mã số này dùng để sửa bài trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH, tuy nhiên mức độ không thường xuyên bằng các bạn đã có Flashcard.