Bài viết liên quan:

The Tree And The Reed

'Well, little one,' said a Tree to a Reed that was growing at its foot, 'why do you not plant your feet deeply in the ground, and raise your head boldly in the air as I do?'
'I am contented with my lot,' said the Reed. 'I may not be so grand. but I think I am safer.'
'Safe!' sneered the Tree. 'Who shall pluck me up by the root or bow my head to the ground?' But it soon had to re-pent of its boasting, for a hurricane arose which tore it up from its roots, and cast it a useless log on the ground, while the little Reed, bending to the force of the wind, soon stood upright again when the storm had passed over.

----------------Obscurity often brings safety-------------------------

Cái Cây Và Cỏ Lau

“Này nhóc” cái cây nói với bụi cỏ lau đã lớn lên dưới chân nó. “Sao mày không cắm rễ sâu thật sâu dưới lòng đất và ngẩng cao đầu một cách mạnh dạn trong gió như tao này?” 
“Tôi đã rất hài lòng với mình rồi” Bụi cỏ lau nói. “Tôi có thể không được cao lớn, nhưng tôi nghĩ tôi an toàn hơn”
“An toàn í hả?” cái cây chế nhạo. “Ai có thể nhổ bật gốc hoặc chúi đầu ta xuống đất cơ chứ?” 
Nhưng nó nhanh chóng phải kìm nén sự khoe khoang. Một cơn cuồng phong kéo đến lật tung rễ của nó lên và quăng nó như một khúc gỗ vô dụng trên mặt đất. Trong khi đó, bụi cỏ lau nhỏ uốn lượn theo gió và sớm đứng thẳng dậy khi cơn cuồng phong đi qua. 

----------------- Những gì không nổi bật thường mang đến sự an toàn----------------------

 

Dịch bởi: Trúc Quỳnh