Top 3: Sự hòa hợp về thì

Để các bạn đang luyện thi Toeic có thể nắm được những loại căn bản trong các câu hỏi về sự hòa hợp về thì, Ce Phan biên soạn lại các trường hợp mà bạn sẽ gặp nhiều lần trong các bài kiểm tra Toeic Reading. Sau khi học xong phần lý thuyết bạn nên thực hành các bài tập. Mỗi bài tập gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và được biên soạn theo các chủ đề ngữ quan trọng dành riêng cho Toeic.

 

Pattern 1: Sự hòa hợp giữa thì và trạng từ chỉ thời gian
 

The plant manager, Mr. Lee, recently ……….a tour of the company’s main production facilities for clients.

A.    Conduct                           B.    Conducted                      C. to conduct                                   D. will conduct


  • Phân tích: Trạng từ “recently “ thường được dùng với thì quá khứ hoặc hiện tại hoàn thành. Vì vậy đáp án đúng sẽ là “conducted”.
  • Dịch nghĩaGần đây, ông Lee, người quản lý nhà máy đã tiến hành một chuyến tham quan dành cho khách hàng tìm hiểu những thiết bị sản xuất của chính công ty.
  • Từ vựng: plantnhà máy      conduct- tiến hành   facilitiescơ sở vật chất, trang thiết bị
  • Đáp án đúng(B) conducted

Phương pháp giải quyết: Nếu có trạng từ chỉ thời gian trong câu thì phải xác định xem thì của động từ có hòa hợp với trạng từ chỉ thời gian đó không.

1)    Khi những trạng từ “usually/ always” được dùng trong câu để diễn đạt một sự thật nào đó thì động từ được chia ở hiện tại.
2)    Khi trong câu có các trạng từ “yesterday/ last/ ago” thì động từ được chia ở dạng Quá khứ.
3)    Khi trong câu có “tomorrow/ next/ soon” thì động từ được chia ở thì tương lai.
4)    Khi trong câu có “since/ for/ over/ in the past (past) thì động từ được dùng ở dạng hiện tại hoàn thành.

       Khi “since” được dùng với nghĩa “từ quá khứ đến hiện tại” thì động từ của câu cũng được chia ở thì hiện tại hoàn thành


Pattern 2: Trường hợp ngoại lệ của sự hòa hợp về thì

The technical support department has requested that all network access………..to perform the regular maintenance.

A.    Suspend               B.    Be suspended                               C. has suspended                                    D. suspending


  • Phân tích: Động từ trong mệnh đề theo sau “request” phải là một động từ nguyên mẫu không “to”. Trong trường hợp này, câu mang ý nghĩa bị động nên động từ phải ở dạng bị động. Đáp án chính xác là B.
  • Dịch nghĩa: Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật đã yêu cầu tạm ngưng các kết nối mạng để tiến hành việc bảo hành định kỳ
  • Từ vựng: accesstruy cập      suspendcắt   perform- tiến hành
  • Đáp án đúng(B) be suspended

Phương pháp giải quyết: Khi trong câu có động tư thể hiện sự “giải quyết/ yêu câu/ đê nghị/ ra lệnh” thì động từ theo sau những động từ đó phải ở dạng nguyên mẫu không có “to”.

1)    Đối với câu điều kiện và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì hiện tại được dùng thay thế cho thì tương lai
        If you register early, you can get a 10 percent discount.

2)    Động từ trong mệnh đề theo sau những động tư “khẳng định/ yêu cầu/ ra lệnh/ đề nghị” phải la động từ nguyên mẫu không “to”.
       The engineer has requested that the defective parts be replaced as soon as possible.

3)    Động từ trong mệnh đề theo sau những tính từ thể hiện ý nghĩa “việc…là quan trọng/ cần thiết/ thiết yếu” phải là động từ nguyên mẫu không “to”.
        It’s imperative that all site managers be aware of the safety guidelines.

Trên đây là chia sẻ về chủ điểm Sự hòa hợp về thì. Các bạn tiếp tục theo dõi những phần chia sẻ tiếp theo nhé.

 

 

 

Biên tập: Ce Phan

Big Step Toeic 

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

1- Có bất kỳ thắc mắc nào, hãy vui lòng để lại lời nhắn của bạn bên dưới phần bình luận. Thầy cô sẽ sẵn lòng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới bài học. 

2- Hãy tham khảo các bài học khác trong cùng chuyên mục: Toeic Reading

3- Thực hành với các câu hỏi trắc nghiệm