Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Jack Canfield Blog | Làm thế nào để duy trì sự tập trung vào thiên tài của bạn

Jack Canfield Blog | Làm thế nào để duy trì sự tập trung vào thiên tài của bạn

22/11/2016
Mức trung cấp

How to Stay Focused on Your Core Genius

I believe you have inside of you a core genius. One thing that you love to do, and do so well, that you hardly feel like doing anything else. It’s effortless for you and a whole lot of fun. And if you could make money doing it, you’d make it your lifetime’s work.

What is Your Core Genius?

In most cases, your Core Genius is directly tied to your passions and life purpose.

Successful people believe this, too. That's why they put their core genius first. They focus on it and delegate everything else to other people on their team.

For me, my core genius lies in the area of teaching, training, coaching and motivating. Another core genius is writing and compiling books. Over my 35 year career, I have written, co-authored, compiled and edited more than 150 books, and I love to do it! I do it well, and people report that they get great value from it.

Compare that to the other people in the world who go through life doing everything, even those tasks they’re bad at or that could be done more cheaply, better, and faster by someone else. They simply can’t find the time to focus on their core genius because they fail to delegate even the most menial of tasks.

How to Stay Focused on Your Core Genius

Delegate tasks that aren’t directly related to your core genius. Delegate completely, which simply means that you delegate a task once and completely - rather than delegating it each time it needs to be done.

When you delegate the grunt work—the things you hate doing or those tasks that are so painful, you end up putting them off—you get to concentrate on what you love to do. You free up your time so that you can be more productive.

And the best part is you get to enjoy life more.

Surprisingly, most people are afraid of looking wasteful or being judged as being above everyone else. They are afraid to give up control or reluctant to spend the money to pay for help. Deep down, most people simply don't want to let go.

How You Can Actually Save Money By Delegating

Others (potentially you) have simply fallen into the habit of doing everything themselves. "It's too time-consuming to explain it to someone," you say. "I can do it more quickly and better myself anyway." But can you?

If you’re a professional earning $75 per hour and you pay a neighborhood kid $10 an hour to cut the grass, you save the effort of doing it yourself on the weekend and gain one extra hour when you could profit by $65.  Of course, while one hour doesn’t seem like much, multiply that by 52 weekends a year and you discover you’ve gained 52 hours a year at $65 per hour —or an extra $3,380 in potential earnings.

Always Stay Focused on Your Core Genius

Unfortunately, most entrepreneurs spend less than 30% of their time focusing on their core genius and unique abilities.

In fact, by the time they've launched a business, it often seems entrepreneurs are doing everything but the one thing they went into business for in the first place.

Don't let this be your fate!

Identify your core genius, then delegate completely to free up more time to focus on what you love to do.

Keeping this idea of delegating tasks so you can stay focused on your core genius in mind, I want to leave you with a bit of homework to complete.

Write down 5 tasks that you can delegate and get off your plate today. Then list the people or person that you can delegate those tasks to so that you can focus on your Core Genius.To hold yourself accountable, leave a comment below with the 3 tasks you plan to delegate. I’ll follow up with you guys to make sure you’re staying on track!

Jack Canfield, America's #1 Success Coach, is the founder of the billion-dollar book brand Chicken Soup for the Soul®and a leading authority on Peak Performance and Life Success. 

Source: jackcanfield.com/blog/

 

 

Làm thế nào để duy trì sự tập trung vào thiên tài của bạn

Tôi tin tưởng rằng bên trong bạn có một chức năng thiên bẩm. Một điều khiến bạn yêu công việc, và làm rất tốt, bạn hầu như cảm thấy yêu thích làm bất cứ điều gì. Nó thật dễ dàng cho bạn và mang lại phần lớn niềm vui. Và nếu bạn có thể làm ra tiền với nó, bạn sẽ tạo ra công việc cho suốt cuộc đời của bạn.

Thiên tài cốt lõi của bạn là cái gì?

Hầu hết trong các trường hợp, thiên tài của bạn gắn chặt với đam mê và mục đích của bạn.

Những người thành công cũng tin tưởng vào điều đó. Điều đó lý giải tại sao họ xem xét thiên giác của họ đầu tiên. Họ tập trung vào nó và giao phó mọi thứ còn lại cho những người khác ở trong nhóm.

Đối với tôi, thiên tài của tôi nằm trong lĩnh vực dạy học, huấn luyện, đào tạo và thúc đẩy tinh thần. Một thiên tài khác là khả năng viết và biên soạn những quyển sách. Hơn 30 năm trong nghề, tôi đã viết, đã đồng tác giả, đã biên soạn và đã chỉnh sửa hơn 150 quyển sách, và tôi yêu công việc đó! tôi làm tốt điều đó, và mọi người cho biết rằng họ đã tìm thấy giá trị tuyệt vời từ nó.

So với những người khác trên thế giới- những người sống và làm mọi thứ, thậm chí làm những điều mà họ dở hay có thể họ đã làm vì nghĩ rẻ hơn, tốt hơn, và nhanh hơn nếu giao cho người khác. Đơn giản họ không thể dành thời gian để tập trung vào thiên tài của họ bởi vì họ đã thất bại để giao phó lại phần việc cho người khác, thậm chí là hầu hết những nhiệm vụ tầm thường nhất.

Làm như thế nào để tập trung vào thiên tài của bạn

Những nhiệm vụ giao phó là những thứ không trực tiếp liên quan tới thiên tài của bạn. Việc giao phó hoàn thành, đợn giản có nghĩa rằng bạn giao phó một nhiệm vụ một lần và xong luôn! hơn là giao phó từng đợt vào các thời điểm và cần thêm thời gian để hoàn thành.

Khi bạn giao phó công việc khó- những thứ bạn ghét làm hay những mục tiêu mà quá chán ngắt, bạn cuối cùng rũ bỏ được nó- bạn tìm đến sự kết nối vào chính điều mà bạn yêu thích để làm. Bạn thoải mái thời gian hơn và vì thế bạn có thể làm việc hiệu quả hơn.

Và điều tốt nhất chính là phần mà bạn tìm thấy sự vui thích nhiều hơn những điều còn lại.

Thật ngạc nhiên, hầu hết mọi người sợ nhìn vào sự lãng phí hoặc là phê phán những người khác làm được điều như trên. Họ sợ từ bỏ sự kiểm soát và miễn cường dành tiền bạc để trả công cho sự giúp đỡ. Nói cho cùng, đơn giản hầu hết đều không muốn để những điều đó ra đi !

Thực ra bạn có tiết tiết kiệm tiền bằng giao phó

Những người khác (cũng có khả năng là bạn) đơn giản đã ăn vào thói quen tự mình làm mọi thứ."Thật tốn quá nhiều thời gian để giải thích điều đó cho một ai đó để giao phó" bạn hay nói "Dù sao tôi cũng có thể tự làm nhanh hơn và tốt hơn." Nhưng bạn có thể làm như vậy không?

Nếu bạn là một chuyện gia thu nhập 75 đôla/giờ và bạn trả cho một đứa trẻ hàng xóm 10 đô/giờ để cắt cỏ và bạn tiết kiệm sức lao động của mình vào cuối tuần và có thêm một giờ để có khoảng dư 65 đôla. Tất nhiên, trong một giờ dường như không nhiều, nhưng nhân đôi lên 52 tuần một năm và bạn nhận thấy bạn đã dành được 52 giờ/năm với 65 đôla/giờ- hay đã gia tăng thêm 3.380 đô trong thu nhập tiềm năng.

Luôn luôn giữ sự tập trung vào thiên tài của bạn

Thật đáng tiếc, hầu hết các doanh nhân dành ít hơn 30% thời gian để tập trung vào thiên tài và những khả năng đặc biệt của họ.

Thực tế, khi mới mở một doanh nghiệp thì dường như họ dành thời gian để phụ trách mọi thứ nhưng điều cần cho họ khi chọn con đường kinh doanh là chỉ tập trung vào vị trí điều hành.

Đừng để điều đó trở thành số phận của bạn!

Nhận ra thiên tài của bạn, sau đó giao phó hoàn toàn để thoải mái thời gian hơn tập trung vào điều bạn yêu thích để làm.

Giữ quan điểm về những mục tiêu giao phó và vì thể bạn có thể tập trung vào thiên tài trong tâm hồn của mình. Tôi muốn cho bạn một vài bài tập nhỏ để hoàn thành.

Viết xuống 5 mục tiêu mà bạn có thể giao phó và mang ra khỏi gánh nặng của bạn hôm nay. Sau đó lập danh sách những người hay cá nhân nào mà bạn có thể giao phó những mục tiêu đó và sau đó bạn có thể tập trung vào thiên tài của bạn. Để chắc rằng bạn giữ trách nhiệm của mình, hãy để lại bình luận với 3 mục tiêu bạn dự định để giao phó. Tôi sẽ theo dõi bạn và chắc chắn bạn đang đi đúng hướng.

Jack Canfield, huấn luyện viên số 1 tại Mỹ, là người sáng lập của tỷ đô la sách thương hiệu Chicken Soup for the Soul®and một cơ quan hàng đầu về tốc độ cao nhất và cuộc sống thành công.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục