Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Kế hoạch nhập khẩu gạo của Mexico có thể mở cửa cho hạt gạo Việt Nam

Kế hoạch nhập khẩu gạo của Mexico có thể mở cửa cho hạt gạo Việt Nam

17/04/2017
Mức trung cấp

Mexico's rice import plan may open door for Vietnamese grain

Mexico's rice import plan may open door for Vietnamese grain

The plan could help Vietnam's rice shipments rebound from an eight-year low in 2016.

The Mexican government has given the green light for 150,000 tons of rice to be imported at a zero percent tariff to meet domestic demand and diversify its supply sources, a move that would cut the market share currently held by the U.S. and open the door to Vietnamese rice, the Mexican government and traders said.

Imports of both paddy -- or unhusked rice -- and milled rice, can take place before the end of 2017, the Mexican government said in a statement published on its Official Gazette on March 1.

Even though Mexico's rice output grew more than 8 percent per year from 2012-2016, it could not meet domestic demand, and the country still had to import 82.6 percent of its needs from "mainly a single supply country", the statement said.

Mexico imports paddy only from the United States, and milled rice from Uruguay, with which it has signed free-trade agreements, according to Vietnam's Industry and Trade Ministry. Thailand, the world's second-biggest rice exporter after India, also sells its long grain to Mexico.

The zero-tariff import plan could help increase rice shipments from Vietnam, the world's third-largest exporter, after it lost its rank in 2015 of being Mexico's second-biggest supplier as a result of a 20 percent tariff on rice imports.

Vietnam sold 67,000 tons of milled rice to Mexico in 2014, soaring from 12,000 tons the previous year, according to the U.S. Rice Federation, which represents the voice of the U.S. rice industry.

While the Mexican government's plan may not boost Vietnamese rice exports immediately, it has made the market "nervous" as it would reduce its reliance on U.S. rice imports, which usually stand at around 800,000 tons a year, the U.S. industry body said in a February report on its website.

“For a long time, Mexico has been an almost exclusively paddy market and a lock for U.S. exporters,” Brian King, chairman of USA Rice and of USA Rice’s Western Hemisphere Promotion Subcommittee, was quoted as saying in another report published on March 2 by the federation. 

"While the United States still dominates the paddy market, Uruguay has supplanted U.S. as the leading milled rice origin for what the trade reports as having better quality,” he said. Last year U.S. milled rice exports to Mexico fell to a record low of 49,000 tons.

Traders in North America said the current price spreads are not large enough to favor Asian rice over U.S. grain, and that these spreads need to be significant to offset foreign exchange risks, increased delivery times, and potential phytosanitary issues.

"However, the threat of increased Asian imports does exist, especially as the potential for price spreads widens," the federation's report said. 

U.S. long grain grade 2, 4 percent broken stood at $438 a ton in 2016, or $42 a ton above Thai 5-percent broken grain, narrowing from $104 the previous year, based on data from the U.N. Food and Agriculture Organization in its March 2017 report. The gap further narrowed to $34 a ton in February this year, the report said.

Vietnamese 5-percent broken rice prices were $20-$40 a ton below Thai grain in the first two months of 2017, the FAO said.

Vietnam has seen a slow start for rice exports in 2017, with shipments falling on thin demand in key markets in Southeast Asia and Africa. 

January-February's rice exports dropped 17 percent from a year ago to 799,000 tons, the agriculture ministry said. The country plans to export around 5 million tons of milled rice in 2017, slightly up from last year's 4.8 million tons, the lowest since 2008.

"Despite the small quantity, Mexico's plan is a good push for Vietnam's rice market which has been slow so far this year," a Vietnamese trader at a foreign firm in Ho Chi Minh City said. 

Mexico said it would allow rice importers three shipments each with a maximum of 10,000 tons a time by December 31, 2017. 

Source: vnexpress

Kế hoạch nhập khẩu gạo của Mexico có thể mở cửa cho hạt gạo Việt Nam

Kế hoạch có thể giúp lô hàng gạo của Việt Nam hồi phục từ mức thấp nhất trong vòng 8 năm vào năm 2016.

Chính phủ Mexico đã bật đèn xanh cho 150000 tấn gạo nhập khẩu với thuế suất 0 % để đáp ứng nhu cầu trong nước và đa dạng hóa nguồn cung cấp, một động thái sẽ cắt giảm thị phần hiện đang nắm giữ bởi Mỹ và mở cửa cho hạt gạo Việt Nam, chính phủ Mexico và thương nhân cho biết.

Nhập khẩu cả hai lúa - hoặc gạo chưa xay xát - và gạo đã được nghiền, có thể diễn ra trước cuối năm 2017, chính phủ Mexico đã nói như thế trong một bài phát biểu công bố trên Official Gazette vào ngày 1 tháng 3

Bài phát biểu nói, mặc dù sản lượng gạo của Mexico đã tăng hơn 8% mỗi năm từ năm 2012-2016 nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu trong nước, và nước này vẫn phải nhập 82,6% nhu cầu "chủ yếu từ một nước cung cấp".

Theo Bộ công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Mexico chỉ nhập khẩu thóc từ Mỹ, và gạo đã được nghiền từ Uruguay mà Mexico đã ký các hiệp định thương mại tự do . Thái Lan, nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới sau Ấn Độ cũng bán gạo hạt dài cho Mexico

Kế hoạch nhập khẩu với thuế suất là không có thể tăng lượng gạo xuất khẩu từ Việt Nam, nước xuất khẩu lớn đứng thứ ba thế giới, sau khi mất vị trí thứ hai vào năm 2015 khi trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai của Mexico do thuế nhập khẩu gạo 20%

Việt Nam đã bán 67.000 tấn gạo đã nghiền cho Mexico vào năm 2014, tăng vọt từ 12.000 tấn vào năm trước, theo Hiệp hội Lúa gạo Hoa Kỳ, đại diện cho tiếng nói của ngành công nghiệp lúa gạo Hoa Kỳ.

Mặc dù kế hoạch của chính phủ Mexico có thể sẽ không thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam ngay lập tức, nhưng nó làm cho thị trường "lo lắng" vì nó sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu gạo của Hoa Kỳ, thường ở mức khoảng 800.000 tấn/năm. Cơ quan ngành công nghiệp Mỹ cho biết trong một báo cáo tháng hai trên trang web của mình.

" Trong một thời gian dài, Mexico đã là một thị trường lúa gạo hầu như duy nhất và khóa bởi nhà xuất khẩu Mỹ" Brian King chủ tịch của USA Rice và Tiểu ban xúc tiến Bán cầu Bán đảo Tây của Hoa Kỳ, đã được trích dẫn trong một báo cáo khác được công bố vào ngày 2 tháng 3 bởi liên bang.

Ông nói: "Trong khi Hoa Kỳ vẫn thống lĩnh thị trường lúa gạo, Uruguay đã thay thế Hoa Kỳ làm nguồn gạo xay hàng đầu cho những gì các báo cáo thương mại có chất lượng tốt hơn", ông nói. Năm ngoái, xuất khẩu gạo của Mỹ sang Mexico giảm xuống mức thấp kỷ lục 49.000 tấn.

Các thương nhân tại Bắc Mỹ cho biết chênh lệch giá hiện tại không phải là lớn đủ để ưu ái gạo Châu Á hơn hạt gạo của Mỹ, và khoảng chênh lệch này cần phải đáng kể mới bù đắp các rủi ro về ngoại hối, tăng thời gian giao hàng và và tiềm tàng vấn đề kiểm dịch thực vật.

Báo cáo liên đoàn nói " Tuy nhiên, mối đe dọa gia tăng nhập khẩu của Châu Á hiện nay vẫn tồn tại, đặc biệt khi khả năng giá cả chênh lệch nhiều"

Mỹ gạo hạt dài 2,4 % bị phá vỡ đứng ở mức 438 USD/tấn vào năm 2016, hay 42USD/ tấn so với gạo Thái 5% tấn, thu hẹp từ 104 USD của năm trước, dựa trên số liệu từ U.N. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp vào tháng 3 năm 2017. Khoảng cách tiếp tục thu hẹp xuống 34 đô la một tấn vào tháng hai năm nay, báo cáo cho hay.

FAO cho biết, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm từ 20 đến 40 USD/ tấn xuống dưới hạt gạo Thái Trong hai tháng đầu năm 2017.

Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu gạo chậm trong năm 2017, với lượng hàng giảm do nhu cầu chủ yếu ở các thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á và Châu Phi.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, xuất khẩu gạo tháng 1-2 đã giảm 17% so với một năm trước xuống 799.000 tấn. Nước này dự định xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo xay vào năm 2017, tăng nhẹ so với mức 4,8 triệu tấn năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Một thương nhân Việt Nam tại một công ty nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh nói "Mặc dù số lượng nhỏ, kế hoạch của Mexico là một sự thúc đẩy tốt cho thị trường gạo Việt Nam đã chậm trong năm nay".

Mexico cho biết sẽ cho phép các nhà nhập khẩu ba lô hàng gạo mỗi lần tối đa 10.000 tấn vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục