Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Kế hoạch thành phố thông minh của Việt Nam gặp phải trở ngại pháp lý

Kế hoạch thành phố thông minh của Việt Nam gặp phải trở ngại pháp lý

15/08/2017
Mức căn bản

Vietnam plan for smart cities faces legal obstacles

Legal obstacles are hindering the construction of smart cities in Vietnam.

About 250 cities worldwide are developing smart cities, according to Smart City Tracker Q1/2017. Centralized management in smart cities allows municipal authorities to adjust policies to best serve citizens. 

Nguyen Thanh Hung, Deputy Minister of Information and Communication, said that Vietnam still doesn’t have comprehensive standards on smart cities. The world is just in the early stage of developing smart cities. ISO has just begun cooperating with IEC to issue standards directly related to smart urban areas in 2017.

With a desire to have standards on smart cities, Hung, speaking at the second Vietnam Private Sector Forum in 2017, called for close coordination among all enterprises.

“The Ministry of Information and Communication is going to build up the standards related to information & communication technology in smart city development. We hope that enterprises will join forces with the state management agency to build standards,” he said.

Meanwhile, businesses have pointed out many obstacles in the state’s policies which are hindering the development of smart cities. 

Bui Quang Ngoc, CEO of FPT, the largest Vietnamese IT conglomerate, said the major problem lies in the inequality between state-owned and private enterprises.

Ngoc complained that enterprises now have to pay too much for public utility telecommunications, and have to allocate huge capital for the internet line. 

Meanwhile, large provinces and cities in Vietnam are moving ahead with plans to build smart cities. 

In November 2016, the Binh Duong provincial People’s Committee approved the ‘Binh Duong Smart City’ project. The project will be implemented through Navigator 2021 strategy, which shows the work that needs to be done in different fields, from labor force preparation and environment to infrastructure development.

Binh Duong hopes that by 2021, the Binh Duong Smart Area, which includes one city and four towns in the southern part of the province, will gain the Smart21 title – becoming one of 21 typical smart areas in the world, to be recognized by ICF.

In related news, Thoi Bao Kinh Te Viet Nam reported that Trilliant Networks, a global provider of Internet of Things (IoT) and smart energy solutions, together with the HCMC Power Corporation (EVNHCMC), has successfully completed the pilot of Vietnam’s first smart city communications platform. 

The platform serves as a foundational step in Electricity of Vietnam (EVN)’s commitment to advancing efficiency, reliability, and affordability of energy for their customers.

Source: VIETNAMNET

 

Kế hoạch thành phố thông minh của Việt Nam gặp phải trở ngại pháp lý

Những trở ngại pháp lý đang cản trở việc xây dựng các thành phố thông minh ở Việt Nam.

Theo báo cáo Smart City Tracker Q1/2017, khoảng 250 thành phố trên thế giới đang phát triển thành phố thông minh. Quản lý tập trung tại các thành phố thông minh cho phép chính quyền địa phương điều chỉnh chính sách nhằm phục vụ cho công dân một cách tốt nhất.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết Việt Nam vẫn chưa có các tiêu chuẩn toàn diện về thành phố thông minh. Thế giới mới chỉ đang ở giai đoạn đầu phát triển các thành phố thông minh. ISO đã bắt đầu hợp tác với IEC để đưa ra các tiêu chuẩn trực tiếp liên quan đến các khu đô thị thông minh vào năm 2017.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam lần thứ hai năm 2017, với mong muốn có các tiêu chuẩn về thành phố thông minh, ông Hưng kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các tổ chức kinh doanh.

"Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông trong việc phát triển thành phố thông minh. Chúng tôi hy vọng rằng các doanh nghiệp sẽ hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng các tiêu chuẩn", ông nói.

Trong khi đó, các doanh nghiệp đã chỉ ra nhiều trở ngại trong chính sách của nhà nước đang cản trở sự phát triển của các thành phố thông minh.

Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT, tập đoàn CNTT lớn nhất của Việt Nam, cho biết vấn đề chính nằm ở sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước.

Ông Ngọc than phiền rằng các doanh nghiệp hiện tại phải chi trả quá nhiều cho viễn thông công ích, và phải phân bổ lượng vốn khổng lồ cho đường dây Internet.

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam đang xúc tiến các kế hoạch xây dựng thành phố thông minh.

Tháng 11 năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt dự án "Thành phố thông minh Bình Dương". Dự án sẽ được tiến hành thông qua chiến lược Navigator 2021, trong đó trình bày các công việc cần thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau, từ chuẩn bị lực lượng lao động và môi trường cho đến phát triển cơ sở hạ tầng.

Bình Dương hy vọng đến năm 2021, khu vực Thông minh Bình Dương, bao gồm một thành phố và bốn thị xã ở phía nam của tỉnh, sẽ đạt được danh hiệu Smart21 - trở thành một trong 21 khu vực thông minh điển hình trên thế giới, được ICF công nhận.

Trong những tin tức có liên quan, Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết Trilliant Networks, nhà cung cấp Internet và Giải pháp Năng lượng thông minh toàn cầu cùng với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), đã hoàn thành thắng lợi chương trình thí điểm thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam trên nền tảng truyền thông.

Nền tảng này là bước cơ bản trong cam kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và khả năng chi trả phí năng lượng của khách hàng.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục