Bài viết liên quan:

A KNOWN ENEMY IS ALWAYS BETTER

Once upon a time, all goats held a meeting against the cruelty of butchers. They wanted to take revenge for their killings.

Each goat expressed her idea about how to carry it out. Some of them went as far as to sharpen their horns saying that they would pierce the bellies of the butcher.

Seeing the passion running high, old and wise gout stood up and tried to cool down the other goats.

The old goat said, "If we kill the present butchers, some new butchers will take their place. And they will kill us even more mercilessly because of their inexperience."

"And if we kill them too, more raw-hands will follow. And suppose we kill all the butchers, men will never do without our flesh. They will themselves start killing us.

"So, drop the idea of killing these butchers. They kill us the easiest way as they know us and our pain well."

Source: Kids Front

 

 

 

Kẻ thù lộ mặt dù sao cũng đỡ hơn

Ngày xửa ngày xưa, tất cả loài dê đã tổ chức cuộc họp chống lại sự tàn bạo của những người giết thịt. Chúng đã muốn trả thù những người giết chúng.

Mỗi con dê đã bày tỏ cách thực hiện ý tưởng của chúng như thế nào. Một vài trong số chúng thậm chí còn làm sắc nhọn những cái sừng của mình để cho thấy rằng chúng muốn đâm thủng bụng của người giết thịt.

Nhìn đám dê non hừng hực khí thế, với tuổi tác và sự khôn ngoan của mình, con dê già đã tìm cách làm dịu không khí lại.

Con dê già nói: Nếu chúng ta giết những người giết thịt hiện tại, một vài người giết thịt mới cũng sẽ thế chỗ. Và họ sẽ giết chúng ta với số lượng nhiều hơn vì họ chưa có kinh nghiệm trong việc giết mổ"

"Và nếu chúng ta giết những người mới đó, rồi cũng sẽ có những kẻ giết thịt mới xuất hiện. Và giả sử chúng ta giết tất cả họ. Những người đàn ông sẽ không bao giờ không có thịt của chúng ta. Họ sẽ bắt đầu giết hết chúng ta.

" Vì vậy dừng ý tưởng giết những người bán thịt này. Họ sẽ giết chúng ta bằng cách dễ dàng nhất như họ từng biết đến chúng ta và nỗi đau của chúng"

 

Dịch bởi: hoacomay