Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Khai thác cát đang phá hủy sông Hồng

Khai thác cát đang phá hủy sông Hồng

26/06/2016
Mức căn bản

Sand exploitation destroying Red River

The Red River, called ‘Song Cai’, meaning ‘major river,’ or ‘Song Me’, meaning 'mother river’ is considered a national ‘treasure’. But pollution and sand exploitation are destroying the river.

A series of problems on the Red River were discovered many years ago. Fish died en masse in many places, a sign of water pollution. Many pump stations which served irrigation have been left idle because of the sharp decline in the river’s water level. Meanwhile, landslides have been seen everywhere.

The problems became so serious that the government requested ministries and branches to carry out scientific research to find solutions to save the river.

Tran Dinh Hoa, deputy director of the Vietnam Water Resources Institute, said uncontrolled sand exploitation had damaged the river.

Pham Huu Dong, a ship driver on the Viet Tri – Hanoi waterways route, said he has to strain to observe the sand exploitation ships on the river to avoid them.

“The river has been cut into pieces and sand is exploited everywhere,” he said. “There must be thousands of sand exploitation sites on the Red River.”

A report shows that on the river section which runs across Phu Tho and Vinh Phuc provinces alone, there are sand exploitation sites run by 14 licensed sand exploiters. There are also many other exploitation sites run by individuals and unlicensed businesses.

According to the Vinh Tuong district People’s Committee, seven companies have been allowed by the Vinh Phuc provincial authorities to exploit sand in the locality, which comprises only four communes with the length of several kilometers.

Older people, who have been living on the Red riverside for years, noted that the river is less ‘aggressive’ in the rainy season. People do not see the floods which swept houses and cattle away in the past.

However, disasters now occur in the dry season.

Le Dac Tat, a local fisherman, said in the past, when the river got ‘angry’, people would shout for the God’s help. But now when natural calamities come, they do not call for the God’s help, because they know that humans are the cause of the calamities.

Uncontrolled sand exploitation has changed the ‘characteristics’ of the river.

Sang Son Company alone has been allowed to exploit 1,000 cubic meters of sand a day for 10 years. And there are many Sang Sons on the river.

Source: VIETNAMNET

 

 

Khai thác cát đang phá hủy sông Hồng

Sông Hồng, được gọi là "Sông Cái", nghĩa là con sông lớn, hay Sông Mẹ, việc được gọi như vậy đồng nghĩa với con sông được coi là một "kho báu" của quốc gia. Nhưng ô nhiễm và khai thác cát đang hủy hoại con sông.

Một loạt các vấn đề trên sông Hồng đã được phát hiện cách đây nhiều năm. Cá chết hàng loạt ở nhiều nơi, dấu hiệu của sự ô nhiễm nguồn nước. Nhiều trạm bơm phục vụ tưới tiêu đã bị bỏ hoang vì sự sụt giảm mạnh mực nước của con sông. Trong khi đó, lở đất xảy ra ở khắp mọi nơi.

Những vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng nên Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện các nghiên cứu khoa học để tìm ra giải pháp nhằm cứu con sông.

Ông Trần Đình Hòa, Phó giám đốc của Viện Tài nguyên nước Việt Nam cho biết khai thác cát bừa bãi đã phá hủy dòng sông.

Ông Phạm Hữu Đồng, một người lái tàu trên tuyến đường thủy Việt Trì - Hà Nội cho biết ông đã rất căng thẳng để quan sát các tàu khai thác cát trên sông để tránh không va phải chúng.

"Dòng sông đã bị cắt thành từng đoạn và cát được khai thác ở khắp mọi nơi" ông nói. "Có lẽ có đến hàng ngàn khu vực khai thác cát trên sông Hồng."

Một báo cáo cho thấy, chỉ riêng trên đoạn sông chảy qua hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, có rất nhiều khu vực khai thác cát khai thác cát được điều hành bởi 14 đơn khai thác cát được cấp phép. Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực khai thác khác do các cá nhân và các doanh nghiệp không có giấy phép thực hiện.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, có bảy công ty đã được cho phép khai thác cát trên địa bàn bởi cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó bao gồm bốn xã với chiều dài vài km.

Những người già, những người đã sống trên bờ sông Hồng trong nhiều năm qua lưu ý rằng dòng sông ít 'tích cực' hơn trong mùa mưa. Người ta đã không còn thấy lũ quét nhà và gia súc đi như trong quá khứ.

Tuy nhiên, thiên tai lại xảy ra trong mùa khô.

Lê Đắc Tất, một ngư dân địa phương cho biết trong quá khứ khi sông 'tức giận', mọi người chỉ có thể cầu trời giúp đỡ. Nhưng bây giờ khi có thiên tai xảy ra, họ không gọi sự giúp đỡ của trời nữa, bởi vì họ biết rằng con người là nguyên nhân của thiên tai.

Khai thác cát không thể kiểm soát đã thay đổi các "đặc điểm" của dòng sông.

Chỉ riêng công ty Sang Sơn đã được cho phép khai thác 1.000 mét khối cát một ngày trong 10 năm. Và còn rất nhiều Sang Son khác trên con sông.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục