Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Khảo sát gây sốc về tỷ lệ học sinh cảm thấy mất an toàn ở trường học

Khảo sát gây sốc về tỷ lệ học sinh cảm thấy mất an toàn ở trường học

26/12/2016
Mức căn bản

Shock survey reveals only 1 in 5 pupils feel safe in school

A survey jointly released by the Ministry of Education and Training and UNICEF has revealed that Vietnamese students face many problems. Less than 20% of students always feel safe at school.

School violence is reported to be on the rise in Vietnam

According to the survey, school violence is reported to be on the rise. Between 2012 and 2013, around 1,600 violent incidents in schools happened nationwide.

The survey cited results of a report from the Institute of Social and Medical Studies covering 3,000 secondary pupils indicated that up to 80% among those said that they had suffered from school violence at least one time, including physical, mental as well as sexual violence.

Surprisingly, most of interviewed girl students said that school violence was normal and acceptable. Meanwhile, violence between students and teachers was also reported.

The survey said that only 16% of the interviewed girl students said they felt safe at school, while the rate is 19% for boy students.

Many students also reported being affected by family issues such as divorce and exam pressures.

Source: dtinews.vn   

 

Khảo sát gây sốc khi cho thấy chỉ một trong năm học sinh cảm thấy an toàn ở trường học

Một cuộc khảo sát được đồng phát hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF đã tiết lộ rằng học sinh Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề. Có ít hơn 20% học sinh luôn cảm thấy an toàn ở trường.

Bạo lực học đường được báo cáo là đang gia tăng ở Việt Nam.

Theo khảo sát, bạo lực học đường được báo cáo là đang gia tăng. Giữa năm 2012 và năm 2013, có khoảng 1.600 vụ bạo lực trong trường học đã xảy ra trên toàn quốc.

Cuộc khảo sát trích dẫn kết quả của một báo cáo của Viện nghiên cứu xã hội và y tế trên 3.000 học sinh trung học chỉ ra rằng có đến 80% học sinh nói rằng họ đã bị bạo hành ở trường học ít nhất một lần, bao gồm, bạo hành thể chất, bạo lực tinh thần cũng như bạo lực giới tính.

Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết các nữ sinh được phỏng vấn nói rằng bạo lực học đường là bình thường và chấp nhận được. Trong khi đó, bạo lực giữa học sinh và giáo viên cũng đã được báo cáo.

Cuộc khảo sát cho biết rằng chỉ có 16% số học sinh nữ được phỏng vấn cho biết họ cảm thấy an toàn ở trường, trong khi tỷ lệ này là 19% cho học sinh nam.

Nhiều học sinh cũng được báo cáo là bị ảnh hưởng bởi các vấn đề gia đình như ly dị và áp lực thi cử.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục