Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Khoảng 1,25 tỷ USD được cam kết để phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Khoảng 1,25 tỷ USD được cam kết để phát triển đồng bằng sông Cửu Long

19/08/2016
Mức căn bản

Around $1.25 billion committed to Mekong Delta development

Seven credit organisations have committed to providing the Mekong Delta region with 28.5 trillion VND (1.25 billion USD) to implement 73 socio-economic development projects.

A floating martket in Mekong Delta region. (Source: wanderlust.com)

Dao Minh Tu, Deputy Governor of the State Bank of Vietnam (SBV), revealed the information at a workshop held in Hau Giang province on July 12 as part of the Mekong Delta Economic Cooperation (MDEC) Forum 2016.

As many as 16 credit contracts worth 10 trillion VND in total were signed right at the event.

Truong Canh Tuyen, Vice Chairman of the Hau Giang provincial People’s Committee, said besides the State budget, capital from banks has made important contributions to the socio-economic development of the Mekong Delta region in general and Hau Giang in particular. 

A report from the SBV showed the region’s capital mobilisation accounts for around 7 percent of the total capital mobilised for the national economy, with loans amounting to 400 trillion VND (17.6 billion USD) by June 30, up 3.3 percent year-on-year.

Source: VIETNAMNET

 

 

Khoảng 1,25 tỷ USD được cam kết để phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Bảy tổ chức tín dụng đã cam kết cung cấp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long 28.5 nghìn tỷ đồng (1,25 tỷ USD) để thực hiện 73 dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Một chợ nổi ở Vùng đồng bằng Sông Cửu Long. (Nguồn: wanderlust.com)

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tiết lộ thông tin tại một hội thảo tổ chức ở tỉnh Hậu Giang vào ngày 12 tháng 07 như một phần của Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) 2016.

Có đến 16 hợp đồng tín dụng trị giá 10 nghìn tỷ đồng trong tổng số đã được ký kết ngay tại sự kiện này.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết ngoài ngân sách Nhà nước, vốn từ các ngân hàng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng.

Một báo cáo từ NHNN cho thấy tài khoản huy động vốn của khu vực chiếm khoảng 7 phần trăm của tổng số vốn huy động cho nền kinh tế quốc gia, với khoản vay lên tới 400 nghìn tỷ đồng (17,6 tỷ USD) trước ngày 30 tháng 7, tăng 3,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục