Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Khoảng 8,7 triệu người Việt bị nhiễm bệnh viêm gan B

Khoảng 8,7 triệu người Việt bị nhiễm bệnh viêm gan B

06/09/2016
Mức căn bản

About 8.7 m Vietnamese people infected with hepatitis B

Vietnam is estimated to have 8.7 million people infected with hepatitis B while the number for hepatitis C are 1 million, according to the Ministry of Health (MoH)’s Department for Preventive Medicine.

A child was vaccinated against Hepatitis.

Hepatitis B and C killed 23,000 and 6,000 people respectively in 2015, said the department at a conference in Hanoi on August 29. 

In Vietnam, hepatitis B is transmitted mainly from mother to children while hepatitis C is spread via blood. These two types of hepatitis are main reasons for cirrhosis of liver, liver cancer, and deaths relating to viral hepatitis. 

According to the WHO, hepatitis B and C can be prevented by vaccination, including a dose within 24 hours after birth. In Vietnam, the hepatitis B vaccination rate reached 95 percent.

Vietnam is one of 36 countries in the world issuing a national plan to fight hepatitis.

The plan puts forward specific measures like increasing information-education-public communication work to raise public awareness, using good models to increase coverage of vaccination against hepatitis B for newborns within 24 hours after birth, and screening for early detection of hepatitis B and C cases among high-risk groups.

Source: VIETNAMNET

 

 

Khoảng 8,7 triệu người Việt bị nhiễm bệnh viêm gan B

Việt Nam được ước tính có khoảng 8,7 triệu người bị nhiễm viêm gan B trong khi con số đối với bệnh viêm gan C là 1 triệu người, Cục Y tế dự phòng theo Bộ Y tế (MoH).

Một em bé được chủng ngừa viêm gan.

Viêm gan B và C giết chết 23,000 người và 6,000 người tương ứng trong năm 2015, Cục y tế dự phòng cho biết tại một hội nghị ở Hà Nội vào ngày 29 tháng 8.

Ở Việt Nam, viêm gan B lây truyền chủ yếu từ mẹ sang con trong khi viêm gan C lây truyền qua máu. Hai loại viêm gan này là nguyên do chính cho bệnh xơ gan, ung thư gan và các trường hợp tử vong liên quan đến bệnh viêm gan siêu vi.

Theo WHO, bệnh viêm gan B và C có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm chủng, bao gồm một liều trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Ở Việt Nam, tỷ lệ tiêm phòng viêm gan B đạt 95 phần trăm.

Việt Nam là một trong 36 quốc gia trên thế giới đưa ra một kế hoạch quốc gia để chống lại bệnh viêm gan.

Kế hoạch đưa ra các biện pháp tuyên truyền cụ thể như gia tăng công tác truyền thông giáo dục để nâng cao nhận thức cộng đồng, sử dụng các hình mẫu tốt để giúp tăng độ phổ biến của việc tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau khi sinh và sàng lọc để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh viêm gan B và C trong số các nhóm có nguy cơ cao.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục