Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Không chỉ ở đại dương: Ô nhiễm vi sinh vật đang ở xung quanh chúng ta

Không chỉ ở đại dương: Ô nhiễm vi sinh vật đang ở xung quanh chúng ta

28/04/2018
Mức trung cấp

It's not just the oceans: Microplastic pollution is all around us

Are you eating plastic? 

Chances are you've seen the photos of dead seabirds, their stomachs filled with scraps of plastic foraged from beaches and oceans around the world.

You've probably also heard of the microplastics polluting our seas: pieces of plastic that have been worn down by the elements into tiny fragments, smaller than 5 millimeters, that can harm fish and other wildlife.

But while marine plastic pollution has been studied for decades, the extent and effects of plastic pollution elsewhere is only just beginning to be explored.

In the past few years, scientists have found microplastics in our soil, tap water, bottled water, beer and even in the air we breathe. And there's growing concern about the potential health risks they pose to humans.

Because research on microplastics on land and in freshwater is still in its infancy, there are no accurate figures on the extent of the problem, but some studies have suggested there are more microplastics on land than there are in our oceans.

Globally, more than 330 million metric tons of plastics is produced each year, leaving potential sources of microplastic pollution all around us.

Where it's coming from

Fertilizers are thought to be one of the leading contributors.

Sewage sludge -- the semi-solid by-product of sewage water treatment -- is used in many countries to fertilize agricultural fields. But the sludge can contain microplastics in the form of microbeads found in cosmetics that have been washed down the sink and clothing fibers that get flushed into sewage systems after synthetic clothes are machine washed.

Exactly what happens to these plastics once they're in the environment is largely unknown. "It's crucially important that we get a hold on what's happening on the land," said professor Anne Marie Mahon of the Galway-Mayo Institute of Technology in Dublin. She studies microplastic pollution and has found it in Irish tap water and well water. Other research recently found microplastics in bottled water around the world.

"It's vital we know if they travel over land," she said. "Do they stay in the top of the soil? Do they become integrated vertically into the soil column, in which case there could be a risk to groundwater?

"Even if they stay on the surface, they could be washed into streams when it rains. And even if they don't get washed into streams, there's still the potential for environmental impact, and then there's the whole terrestrial food chain."

Though there's little known about the effect on plants or on the wider food chain, studies have shown that earthworms exposed to microplastics in soil have increased gut inflammation, slower growth and higher mortality.

As well contaminating the land, microplastics have been detected in the air.

Professor Frank Kelly, director of the Environmental Research Group at King's College London, is researching the presence of microplastics in London's air.

"They're definitely present," he said. "The issue is at what concentration they're present in the air."

One source of airborne microplastics is the same fertilizers that contaminate the ground; as these fertilizers dry out, some of the plastics may get carried away by wind action.

And you can't avoid the plastics by staying at home: They've also been detected in indoor air.

"Inside modern homes there's lots of potential sources of plastic," Kelly said. "Potentially from erosion of synthetic carpets but also fibers could be released by putting on and taking off our clothes."

The big question is, what effect do these plastics have on humans? The short answer is, we just don't know, but scientists, including Kelly and Mahon, believe there is a potential health risk.

The health risks

One risk stems from the fact that microplastics passing through wastewater plants can pick up harmful bacteria, which they can carry with them. If we ingest the plastics, we may ingest the bacteria.

Another is that plastics have a number of chemicals added at the manufacturing stage, and it's possible that these are released in the body.

"In sufficient concentrations the chemicals can injure and kill cells," Kelly said. "The cells may be replaced successfully, or they may not. [There could be] damage to protein and DNA and things like that. But at the moment, we don't know if this is happening."

And while microplastics are too big to be absorbed by our cells, if they become broken down into fragments in the nanometer size range, it's possible they could be absorbed in our circulatory system or pass into our organs, Mahon said.

But whether that's actually happening is another unknown.

It's one reason why scientists and environmental groups are saying there's an urgent need for more research.

And with global plastic production expected to triple by 2050, along with the fact that some plastics can take hundreds of years to biodegrade, microplastic pollution is a problem that isn't going away.

Source: cnn.com

 

Không chỉ là đại dương: Ô nhiễm vi sinh vật đang ở xung quanh chúng ta

Bạn có đang ăn đồ nhựa không?

Có thể bạn đã bắt gặp những hình ảnh con chim biển chết, dạ dày của chúng chứa đầy phế liệu nhựa được tìm thấy từ các bãi biển và các đại dương trên khắp thế giới.

Có lẽ bạn cũng đã nghe nói về các vi sinh vật gây ô nhiễm biển: những miếng nhựa đã bị các phần tử ăn mòn hình thành nên các mảnh nhỏ, nhỏ hơn 5 mm, chính điều đó có thể gây hại cho cá và các động vật hoang dã khác.

Nhưng trong khi ô nhiễm chất nhựa ở biển đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, thì mức độ và tác động của ô nhiễm nhựa ở những nơi khác chỉ mới bắt đầu được khảo sát.

Trong vài năm qua, các nhà khoa học đã tìm thấy vi sinh vật trong đất, nước máy, nước đóng chai, bia và thậm chí trong không khí chúng ta hít thở. Và ngày càng quan ngại về những nguy cơ tiềm ẩn mà chúng gây ra đối với sức khỏe con người.

Bởi vì nghiên cứu về vi sinh vật trên đất liền và trong nước ngọt vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, không có con số chính xác về mức độ của vấn đề, nhưng một số nghiên cứu cho rằng có nhiều vi sinh vật trên đất liền hơn là ở trong đại dương.

Trên toàn cầu, có hơn 330 triệu tấn thô nhựa được sản xuất mỗi năm, gây ra các nguồn tiềm ẩn ô nhiễm vi sinh vật ở xung quanh chúng ta.

Nó xuất phát từ đâu?

Phân bón được cho là một trong những nguồn gây ô nhiễm hàng đầu.

Bùn thải - phụ phẩm bán rắn trong xử lý nước thải được sử dụng ở nhiều quốc gia để bón phân cho các cánh đồng nông nghiệp. Nhưng bùn có thể chứa các vi sinh vật dưới dạng các vi khuần được tìm thấy trong các mỹ phẩm đã được rửa xuống bồn và sợi quần áo được xả vào hệ thống nước thải sau khi giặt quần áo bằng máy.

Chính xác chuyện gì sẽ xảy ra khi các loại nhựa này ở trong môi trường thì vẫn chưa biết được . "Điều quan trọng là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng khi chúng xảy ra trên đất liền", giáo sư Anne Marie Mahon thuộc Viện Công nghệ Galway-Mayo ở Dublin cho biết. Cô nghiên cứu về ô nhiễm vi sinh vật và đã tìm thấy nó trong nước máy của Ailen và trong nước giếng. Các nghiên cứu khác gần đây cũng đã thấy có các vi sinh vật trong nước đóng chai trên khắp thế giới.

"Điều quan trọng là chúng ta biết liệu chúng có di chuyển trên đất liền", cô nói. “Chúng có ở trên vùng đất cao không? Chúng có được tích hợp theo chiều thẳng đứng vào cọc đất hay không, trong trường hợp nào có thể có thể gây hại đối với nước ngầm?

"Ngay cả khi chúng ở trên bề mặt, chúng có thể bị cuốn vào dòng nước khi trời mưa. Và thậm chí nếu chúng không bị cuốn vào dòng nước thì vẫn có khả năng tác động đến môi trường, và sau đó là có cả trong toàn bộ các thức ăn trên mặt đất."

Mặc dù ít được biết về tác hại trên thực vật hoặc trên chuỗi thức ăn rộng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giun đất tiếp xúc với vi sinh vật trong đất đã làm tăng tình trạng viêm ruột, tăng trưởng chậm hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn.

Ngoài việc gây ô nhiễm đất đai, các vi sinh sật đã được phát hiện có trong không khí.

Giáo sư Frank Kelly, giám đốc Nhóm nghiên cứu môi trường tại trường King's College London, đang nghiên cứu sự có mặt của các vi sinh vật trong không khí ở London.

"Chúng chắc chắn đang tồn tại," ông nói. "Vấn đề là tập trung ở mức độ nào trong không khí."

Một nguồn vi sinh vật trong không khí giống như một loại phân bón gây ô nhiễm mặt đất; khi những phân bón này khô, một số chất nhựa có thể bị gió cuốn đi.

Và bạn không thể tránh các chất nhựa này bằng cách ở nhà: Chúng cũng đã được phát hiện trong không khí trong nhà.

"Bên trong các ngôi nhà hiện đại có rất nhiều nguồn nhựa tiềm ẩn", Kelly nói. "Có khả năng không chỉ từ các tấm thảm nhân tạo bị ăn mòn mà các loại sợi cũng có thể giải phóng ra các vi sinh vật khi chúng ta mặc vào và cởi đồ ra."

Câu hỏi quan trọng là những loại nhựa này có tác hại gì đối với con người? Câu trả lời ngắn gọn là chúng ta không biết, nhưng các nhà khoa học, kể cả Kelly và Mahon, tin rằng chúng có mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khỏe con người.

Mối đe dọa với sức khỏe

Một nguy cơ xuất phát từ thực tế là các vi sinh vật đi qua các nhà máy xử lý nước thải có thể lấy vi khuẩn có hại và mang theo chúng, Nếu chúng ta ăn những đồ nhựa đó thì có thể chúng ta cũng đang ăn vi khuẩn.

Nguy cơ khác là nhựa có một số hóa chất được thêm vào ở giai đoạn sản xuất và những đồ nhựa này có thể được giải phóng trong cơ thể.

"Ở nồng độ vừa đủ, các hóa chất có thể làm tổn thương và tiêu diệt tế bào", Kelly nói. "Các tế bào có thể được thay thế thành công, hoặc chúng có thể không được tahy thế. [Có thể có] gây hại đến protein và DNA và những thứ tương tự. Nhưng hiện tại, chúng tôi không biết liệu điều này có xảy ra hay không."

Và trong khi các vi sinh vật quá lớn đã bị các tế bào của chúng ta hấp thụ, nếu chúng bị phân hủy thành các mảnh vỡ trong phạm vi kích thước nanomet thì chúng có thể được hấp thụ trong hệ thống tuần hoàn hoặc đi vào các cơ quan khác, ông Mahon cho hay.

Nhưng liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không thì vẫn chưa biết được.

Đó là một lý do tại sao các nhà khoa học và các nhóm môi trường nói rằng đó là nhu cầu cấp thiết cần nghiên cứu thêm.

Và với số lượng nhựa sản xuất toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2050, cùng với thực tế là một số loại nhựa có thể mất hàng trăm năm để phân hủy, ô nhiễm vi sinh vật là một vấn đề không bao giờ biến mất.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục