Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Không có vốn tức là không có nhà tái định cư

Không có vốn tức là không có nhà tái định cư

19/09/2017
Mức căn bản

No cash means no resettlement houses

Nearly 200 households in northern Ninh Binh Province have been in serious danger of landslides and flash floods for years, with resettlement funds yet to materialise. — Photo baotainguyenmoitruong.vn

In 2008, the households in Nho Quan and Gia Vien districts got approval to be resettled due to the serious landslides and flash floods in the area.

In December 2012, the provincial People’s Committee revoked 435 square metres of land in Lang Phong Commune and allocated more than 9,870 square metres of land to build two resettlement projects in Trang An and Dong An villages in Lang Phong Commune.

Pham Van Luu, chairman of the communal People’s Committee said that Trang An and Dong An villages were located near Nho Quan Dyke in Lang River, so locals faced about three floods each year, forcing them to travel by boats.

These households had been living near the river for years, and needed to be resettled as landslides and flash floods occurred regularly, he said.

According to the 2008 decision, the project was supposed to be built with total investment of more than VND274 billion (US$12 million).

In Dong Dinh Village, by the end of 2016, some parts of the project such as drainage, a cultural house, kindergartens and health clinics had been partly built at a cost of more than VND5.2 billion ($228,850).

However, due to a shortage of funds, the project has been delayed, with the resettlement area now abandoned. 

Luu said to Dan tri online newspaper that households in Trang An and Dong Dinh villages have built houses themselves as they could not wait longer to be resettled.

He said that the committee was not the project investor, with the funds coming from the State budget.

It would inform local residents about the projects in case authorities allocated enough funds, he said.

Source: VIETNAMNET

 

Không có vốn tức là không có nhà tái định cư

Gần 200 hộ gia đình ở tỉnh Ninh Bình đã và đang đối diện với nguy cơ lở đất nghiêm trọng và lũ quét trong nhiều năm qua, do các quỹ tái định cư vẫn chưa được thực hiện. - Hình ảnh baotainguyenmoitruong.vn

Trong năm 2008, các hộ gia đình ở huyện Nho Quan và Gia Viễn đã được phê duyệt cho tái định cư do có sạt lở đất nghiêm trọng và lũ quét trong khu vực.

Tháng 12 năm 2012, UBND tỉnh đã thu hồi được 435m2 đất tại xã Lạng Phong và đã bố trí hơn 9.870m2 đất để xây dựng hai dự án tái định cư tại các thôn Tràng An và Đồng An ở xã Lạng Phong.

Ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã cho biết, thôn Tràng An và Đồng An nằm gần đê Nho Quan trên sông Lạng, do vậy người dân địa phương phải đối mặt với ba trận lũ lụt mỗi năm, điều đó buộc họ phải di chuyển bằng thuyền.

Các hộ gia đình này đã sống gần sông trong nhiều năm qua, họ cần phải tái định cư vì nơi ở thường xuyên xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Theo quyết định năm 2008, dự án được dự kiến sẽ xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng (12 triệu USD).

Tại thôn Đồng Đinh, đến cuối năm 2016, một số hạng mục của dự án như hệ thống thoát nước, nhà văn hóa, trường mầm non, trạm y tế đã được xây dựng từng phần với chi phí hơn 5,2 tỷ đồng (tương đương 228.850 USD).

Tuy nhiên, do thiếu vốn, dự án đã bị trì hoãn, khu tái định cư hiện đã bị bỏ hoang.

Ông Lưu trao đổi với báo trực tuyến Dân Trí rằng những hộ gia đình ở các thôn Tràng An và Đồng Đinh đã xây nhà vì họ không thể đợi lâu hơn để được tái định cư.

Ông cho biết UBND xã này không phải là nhà đầu tư dự án, kinh phí là từ ngân sách nhà nước.

Ủy ban sẽ thông báo cho người dân địa phương về các dự án trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phân bổ đủ vốn, ông nói.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục