Bài viết liên quan:

HEAVY LOAD

Once a rich merchant was walking along the road with his servant. Out of the blue, a labourer carrying a heavy sack, passed by him. The merchant was hit by the sack and his hat fell in a nearby drain.

The servant thought that the labourer would now get a good scolding, but to his amusement, the merchant instead of scolding the labourer asked the servant to help the labourer pick his sack. 

When the labourer went ahead, the servant asked the merchant for such behaviour. 

The merchant said, "It was my mistake, not his. He was already carrying a heavy load. I should have walked carefully."

Hearing this, the servant praised his master.

The moral of the story is that a person should never blame others for his fault.

Source: Kids Front

 

 

Khuân vác vật nặng

Ngày xưa, một người lái buôn đi trên đường cùng đầy tớ của ông ta. Bỗng nhiên, một người làm công mang một chiếc bao tải nặng, vượt qua ông ấy. Người lái buôn đụng phải cái bao tải và mũ của ông ta rớt xuống một cái hố gần đó.

Người đầy tớ nghĩ rằng,chắc hẳn người làm công kia sẽ bị trách mắng cho xem nhưng người lái buôn thay vì quở trách thì đã yêu cầu đầy tớ của mình giúp đỡ người làm công kia nhặt chiếc bao tải của anh ta lên.

Khi người làm công đi, người đầy tớ hỏi tại sao ông chủ lại làm như thế.

Người lái buôn nói: "Đó là lỗi của ta, không phải của hắn. Anh ta mang một bao tải nặng, ta nên đi cẩn thận hơn."

Nghe xong điều đó, người đầy tớ thực sự thán phục ông chủ của mình.

Câu chuyện này nhắc nhở bạn không được đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của  chính mình. 

 

Dịch bởi: dpthao