Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Kiểm tra email sau giờ làm việc sẽ làm hỏng mối quan hệ của bạn

Kiểm tra email sau giờ làm việc sẽ làm hỏng mối quan hệ của bạn

01/09/2018
Mức căn bản

Checking emails after work damages your relationships, finds study

It’s time to down tools and switch off

It’s a habit that many of us struggle to leave at work but, according to a new study, checking your emails after hours could have a seriously negative impact on not only your health but also your relationship with loved ones. 

The study, conducted by Virginia Tech, surveyed the health of 297 university employees and found that all of them had varying levels of anxiety that could be damaging to their health.

However, very few of them failed to realise that their anxiety increased when the line between work and home life became blurred.

Investigating the impact of so-called “flexible work boundaries” the study suggests that something as small as checking your emails could turn into “work without boundaries” and bosses expecting staff to never really switch off.

Something which could not only cause stress and anxiety for the individual, but also for their partner and children who witness the person being unable to psychologically detach from work-related issues

“The competing demands of work and non-work lives present a dilemma for employees, which triggers feelings of anxiety and endangers work and personal lives," said co-author William Becker. 

“Our research exposes the reality, [that] ‘flexible work boundaries’ often turn into ‘work without boundaries,’ compromising an employee's and their family's health and well-being.”

The first paper to identify the phenomenon, it suggests that employees don’t even have to engage in actual work for them to feel the effects of stress and anxiety, and that measures should be put in place to prevent people from feeling overwhelmed.

To tackle this, Becker says that employers should state if email availability is a requirement in job descriptions and, that if it is a requirement, out-of-hours windows should be introduced so people know they have periods of time when they don’t have to check their inbox.

Alternatively, he adds that mindfulness may help employees disengage from work and “be present” in family interactions, which could help reduce conflict and improve relationship satisfaction. 

If you’re concerned that you’re checking your emails too much after work and it’s not part of your job description there are a few things you can do to help.

Firstly, you might want to consider removing the temptation to check by deleting access to work emails from your phone entirely.

Or, if that’s not an option, you could remove the push notifications from your phone so that you’re not notified every time you receive an email.

These findings come just weeks after a report by the Mental Health Foundation (MHF) called for societal change in the way mental health is treated, alongside new rules for employers to treat stress and mental health risks as seriously as physical health and safety. 

The report, which coincided with Mental Health Awareness Week, found that a third of people in Britain have experienced suicidal feelings and that three out of four have felt overwhelmed or unable to cope in the past year because of stress – a figure which rose to 81 per cent among women. 

Source: Independent

 

Việc kiểm tra email sau giờ làm việc có thể gây tổn hại đến những mối quan hệ của bạn.

Đã đến lúc gác thiết bị điện tử sang một bên và tắt chúng đi.

Đây là một thói quen mà nhiều người trong chúng ta thường làm trước khi rời khỏi văn phòng làm việc. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây , việc kiểm tra email của bạn sau giờ làm có thể gây ra một tác động tiêu cực nghiêm trọng không chỉ đối với sức khỏe mà còn mối quan hệ của bạn với những người thân yêu.

Nghiên cứu được tiến hành bởi Virginia Tech đã khảo sát tình hình sức khỏe của 297 nhân viên trường đại học và phát hiện ra rằng tất cả trong số họ có mức độ lo lắng khác nhau có thể gây tổn hại đến sức khỏe .

Tuy nhiên, đa số đều nhận ra được rằng sự lo lắng của họ tăng lên khi ranh giới giữa công việc và cuộc sống gia đình trở nên mờ nhạt.

Khi điều tra tác động có tên gọi “ranh giới làm việc linh hoạt ”, nghiên cứu cho thấy rằng một việc nhỏ như kiểm tra email của bạn có thể trở thành “làm việc không biên giới” và ông chủ mong nhân viên không bao giờ ngừng làm việc .

Điều gì đó có thể không chỉ gây ra sự căng thẳng và lo lắng cho mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng tới người bạn đời và những đứa trẻ con chứng kiến cảnh người đó về mặt tâm lý không thể tách rời khỏi các vấn đề liên quan đến công việc

Đồng tác giả William Becker cho biết: “Những yêu cầu đầy cạnh tranh trong công việc và cuộc sống bên ngoài hiện đang là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan đối với người lao động. Điều này gây ra cảm giác lo âu và nguy hiểm cho công việc và cuộc sống cá nhân".

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một thực tế là ranh giới làm việc linh hoạt' thường biến thành 'làm việc không ranh giới làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống người lao động cũng như là gia đình của họ"

Bài báo đầu tiên phát hiện được hiện tượng này cho thấy rằng các nhân viên thậm chí không cần phải tham gia vào các công việc thực tế để thấy được sự ảnh hưởng của căng thẳng và lo âu, và các biện pháp cần được đưa ra để giúp họ thoát khỏi cảm giác bị choáng ngợp.

Để giải quyết vấn đề này, Becker nói rằng người sử dụng lao động nên nêu rõ nếu email có sẵn là một yêu cầu trong mô tả công việc, và nếu đó là yêu cầu, thì khung ngoài giờ làm nên được thiết lập để mọi người biết họ được rảnh khi không phải kiểm tra hộp thư đến.

Ngoài ra, ông nói thêm rằng sự lưu tâm có thể giúp nhân viên thoát khỏi công việc và “hiện diện” trong các tương tác với gia đình. Điều này có thể giúp giảm xung đột và gia tăng sự hài lòng trong mối quan hệ.

Nếu bạn lo ngại rằng bạn đang kiểm tra email của mình quá nhiều sau giờ làm việc và đó không phải là một phần trong mô tả công việc. Một số thứ sau đây có thể giúp bạn.

Thứ nhất, nếu bạn muốn loại bỏ sự cám dỗ với việc kiểm tra thì hãy xóa hoàn toàn khả năng truy cập email công việc từ điện thoại của bạn.

Hoặc, nếu đó không phải là một lựa chọn, bạn có thể loại bỏ cài đặt hiển thị thông báo từ điện thoại của mình để chúng không còn hiện khi bạn nhận được một email.

Những nghiên này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Tâm thần (MHF) kêu gọi sự thay đổi xã hội theo cách sức khỏe tinh thần được điều trị, bên cạnh những quy định mới cho những người sử dụng lao động để điều trị căng thẳng và những rủi ro sức khỏe tinh thần, những mặt này lại có tầm quan trọng như sức khỏe thể chất và sự an toàn.

Các báo cáo trùng hợp với Mental Health Awareness Week đã phát hiện ra rằng một phần ba người ở Anh đã từng tự tử và cứ ba trong số bốn người đã cảm thấy choáng ngợp hoặc không có khả năng vượt qua trong năm qua vì căng thẳng - con số này tăng lên đến 81% ở phụ nữ.

 

Dịch bởi: votanhai123

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục