Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Kỹ năng tiếng Anh kém là thách thức đối với sinh viên Việt Nam

Kỹ năng tiếng Anh kém là thách thức đối với sinh viên Việt Nam

28/06/2016
Mức trung cấp

Poor English skills challenge Vietnamese students

Universities complain that it is difficult to find students with good English skills, while employers complain about graduates poor English-language ability.

In the last three years, the University of Science & Technology of Hanoi (USTH) and the Vietnam-France University could only enroll 150 students but it wanted 450 students every year.

Professor Patrick Boiron, Rector of USTH, said on An Ninh Thu Do that it is very difficult to find students with good English skills.

Vietnamese parents, especially in urban areas, enroll their children to English classes at very early ages. The professor said that the money and time Vietnamese people spend on learning English was even higher than many French families.

However, the number of high school graduates who can satisfy the requirements of the school is modest. 

The school had to reject many Vietnamese students who had good professional knowledge, but bad English skills, because the students could not understand or express their opinions in English at interviews. 

The rector understands that it is impossible to require students to have proficient English skills in their training majors when they enter school. But they must have potential. 

He said he is not sure that bad English skills are the biggest obstacle that prevents Vietnamese students from approaching international high-quality training, especially at Vietnam-France University which focuses on science and technology, which is not the major choice of the majority of students. 

Ha Noi Moi newspaper cited a survey on a job website as reporting that only 5 percent of university graduates are confident about their English skills, while 27 percent admitted their level of English was poor. 

This has been cited as an important factor that makes Vietnamese workers less competitive in the international labor market.

According to Gaku Echizenya, managing director of VietnamWorks, a job network, a survey on 2,500 Vietnamese workers about Vietnam’s advantages and disadvantages of joinIng the ASEAN Economic Community showed that some of them Vietnamese lacked confidence because of limited foreign language skills and lack of negotiation skills with employers.

Nearly 70 percent of surveyed workers think that Vietnamese are not competitive with foreign workers. 

Vietnam ranks 29th among the world's 70 largest countries by English skills, or an increase of four levels, according to a report released by Education First (EF) Vietnam in late 2015. In the EF EPI list, Vietnam scored an average of 53.8 per cent out of 100 on a standardised test given across the world. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Kỹ năng tiếng Anh kém thách thức sinh viên Việt Nam

Các trường đại học phàn nàn rất khó để tìm những sinh viên có kỹ năng tiếng anh tốt, trong khi nhà tuyển dụng phàn nàn khả năng tiếng Anh kém của người mới tốt nghiệp.

Trong vòng 3 năm trước, Đại học khoa học & công nghệ Hà Nội (USTH) và Đại Học Việt-Pháp có 150 sinh viên đăng ký nhưng nhu cầu tới 450 sinh viên mỗi năm.

Giáo sư Patrick Boiron, Hiệu trưởng của USTH, trên An Ninh Thu Do cho rằng rất khó để tìm những sinh viên giỏi kỹ năng tiếng Anh.

Cha mẹ người Việt Nam, đặc biệt là vùng nội thành, đăng kí cho con mình lớp tiếng anh ở tuổi rất nhỏ. Các giáo sư cho rằng tiền và thời gian người Việt Nam chi cho việc học tiếng anh cao hơn cả những gia đình ở nước Pháp.

Tuy nhiên, số học sinh tốt nghiệp cấp ba có thể thỏa mãn yêu cầu của trường rất khiêm tốn.

Trường học phải loại nhiều sinh viên Việt Nam những người có kiến thức tốt về ngành nghề, nhưng kỹ năng tiếng anh kém, bởi vì sinh viên không thể hiểu và diễn đạt quan điểm bằng tiếng anh trong các vòng phỏng vấn.

Hiệu trưởng các trường đại học quan điểm là không thể đào tạo các sinh viên phải có kỹ năng tiếng anh thành thạo trong việc đào tạo chuyên ngành khi họ nhập học. Nhưng họ phải có tiềm năng.

Ông cho rằng ông không chắc chắn việc kĩ năng tiếng anh kém là rào cản lớn nhất ngăn cản các sinh viên Việt Nam hướng đến việc đào tào kỹ thuật cao quốc tế, đặc biệt là ở đại Học Việt Pháp tập trung vào khoa học và kỹ thuật, việc lược chọn chuyên ngành của đa số sinh viên.

Theo báo Hà Nội Mới trích dẫn việc khảo sát trên website việc làm chỉ ra chỉ có 5% người tốt nghiệp đại học tự tin về kỹ năng tiếng anh, trong khi 27% thừa nhận về tiếng anh kém.

Cũng trích dẫn yếu tố quan trọng làm người lao động Vietnam thiếu tự tin trong thị trường là động thế giới.

Theo Gaku Echizenya, quản lý tìm kiếm việc làm trên VietnamWork, khảo sát trên 2,500 người Việt Nam về thuận lợi và không thuận lợi tham gia cộng đồng kinh tế khối ASEAN chỉ ra một trong số những người Việt Nam thiếu tự tin bởi vì giới hạn kỹ năng ngoại ngữ và thiệu kỹ năng đàm phán với nhà tuyển dụng.

Gần 70% trong việc khảo sát người lao động chỉ ra người Việt Nam không có tính tranh với người lao động nước ngoài.

Vietnam xếp hạng 29 trong số 70 quốc gia về kỹ năng tiếng anh, tăng 4 bậc theo báo cáo được phát hành của EF vào cuối năm 2015. Trong danh sách, Việt Nam đạt điểm số 53.8% trên 100 bài test chuẩn được phát hành trên toàn thế giới.

 

Dịch bởi: phammay

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục