Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Kỹ năng tiếng Anh vẫn còn yếu mặc dù các chương trình học đã được đầu tư lớn

Kỹ năng tiếng Anh vẫn còn yếu mặc dù các chương trình học đã được đầu tư lớn

05/02/2017
Mức trung cấp

English skills still low despite big money poured into programs

Vietnam has vowed to improve students’ English skills by pouring trillions of dong into English teaching programs, but the majority of university graduates cannot communicate in English.

The high percentage of students lacking basic and professional English skills is one of the biggest problems of Vietnam’s university education.

A survey conducted of 18 universities in Vietnam found that first-year students can get 220-245 score out of 990 TOEIC scores. This means that students would need 360 teaching hours more, or 480 periods to obtain 450-500 TOEIC score, the minimum score candidates need to be shortlisted by employers.

However, MOET found that schools only arrange 225 English periods for students,  which is not enough for students to practice all four basic skills.

According to MOLISA, Vietnam produces 400,000 university graduates every year, but six out of 10 graduates lack working skills and English skills. 

Most graduates cannot communicate in foreign languages because of the lack of basic knowledge about words and sentences.

A research project of the World Bank showed that the lack of English skills and soft skills made Vietnamese candidates less attractive at interviews. This is one of the reasons behind the high unemployment rate of bachelor’s degree graduates.

Though Vietnam is aware of the weaknesses and has spent big money to fix the problem, the situation has not improved. 

After eight years of implementing the VND9.4 trillion national program on teaching and learning foreign languages in the national educational system in 2008-2020, Vietnam cannot reach its goals.

In 2016, Vietnam had 1.6 million students in third, fourth and fifth grades out of total 7.8 million students (20 percent) could learn English for four periods a week. 

The other students had two periods of English each week. It was still far from the goal that 100 percent of third graders could approach the 10-year learning program.

This is partially attributed to the lack of teachers of English. Only 33 percent of secondary school teachers and 26 percent of high school teachers meet standards. The percentage of standard teachers is much lower in some provinces. 

Minister of Education and Training Phung Xuan Nha admitted before the National Assembly on November 16 that the national program on teaching foreign languages had failed.

In November 2014, the public was stirred up by the letter from a Vietnamese girl in Nepal to the MOET Minister, who was then Pham Vu Luan.

Linh, the girl, commented that the teaching of English in Nepal was not professional, because it did not have much money to buy TVs, cassettes and dictionaries. However, she believed that Nepali students’ English skills were better than Vietnamese, though Nepal is a poor country.

Source: VIETNAMNET

Kỹ năng tiếng Anh vẫn còn yếu mặc dù một lượng tiền lớn đã được đổ vào các chương trình giảng dạy

Việt Nam đã cam kết sẽ cải thiện kỹ năng tiếng Anh của sinh viên bằng cách đổ hàng nghìn tỷ đồng vào các chương trình giảng dạy tiếng Anh, nhưng đa phần các sinh viên tốt nghiệp đại học không thể giao tiếp tiếng Anh.

Tỷ lệ lớn những sinh viên thiếu các kỹ năng tiếng Anh cơ bản và chuyên nghiệp là một trong những vấn đề lớn nhất của giáo dục Đại học Việt Nam.

Một cuộc khảo sát được tiến hành trong 18 trường Đại học ở Việt Nam cho thấy sinh viên năm nhất có thể đạt 220-245/ 990 điểm thi TOEIC. Điều này có nghĩa là các sinh viên sẽ cần thêm 360 giờ học, tương đương 480 tiết để có được 450-500 điểm thi TOEIC, đây là số điểm tối thiểu mà các ứng cử viên cần để được lọt vào danh sách của nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT nhận thấy các trường chỉ sắp xếp 225 tiết tiếng Anh cho sinh viên, điều này làm cho sinh viên không có đủ thời gian để luyện tập tất cả bốn kỹ năng cơ bản.

Theo Bộ LĐTBXH, Việt Nam tạo ra 400.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm, nhưng 6 trong số 10 sinh viên tốt nghiệp thiếu kỹ năng làm việc và kỹ năng tiếng Anh.

Đa số sinh viên tốt nghiệp không thể giao tiếp ngoại ngữ do thiếu kiến thức cơ bản về từ và câu.

Một dự án nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng việc thiếu những kỹ năng tiếng Anh và kĩ năng mềm khiến cho ứng viên Việt Nam giảm cuốn hút trong các cuộc phỏng vấn xin việc. Đây là một trong những lý do đằng sau tỷ lệ thất nghiệp cao của các sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân.

Mặc dù Việt Nam nhận thức được yếu điểm và đã chi số tiền lớn để khắc phục vấn đề nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

Sau 8 năm thực hiện Chương trình quốc gia đầu tư 9,4 tỷ đồng vào việc giảng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc gia 2008-2020, Việt Nam vẫn không thể đạt được mục tiêu của mình.

Trong năm 2016, Việt Nam có 1,6 triệu sinh viên cấp ba, cấp 4 và cấp năm trên tổng số 7,8 triệu sinh viên (tương ứng 20% ) có thể học tiếng Anh 4 tiết một tuần.

Những sinh viên khác có 2 tiết Tiếng anh mỗi tuần. Mục tiêu 100% sinh viên cấp ba có thể tiếp cận các chương trình học 10 năm vẫn còn khá xa vời.

Điều này một phần là do sự thiếu giáo viên tiếng Anh. Chỉ có 33% giáo viên trung học cơ sở và 26 phần trăm giáo viên trường phổ thông đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ giáo viên chuẩn thấp hơn nhiều ở một số tỉnh.

Ngày 16 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã thừa nhận trước Quốc hội rằng chương trình quốc gia về giảng dạy ngoại ngữ đã thất bại.

Tháng 11 năm 2014, công chúng đã xôn xao với lá thư của một cô gái Việt ở Nepal gửi đến Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, người mà sau này là Phạm Vũ Luận.

Linh, cô gái nhận xét rằng việc dạy tiếng Anh ở Nepal là không chuyên nghiệp, bởi vì họ không có nhiều tiền để mua TV, cassette và từ điển. Tuy nhiên, cô tin rằng các kỹ năng tiếng Anh của sinh viên Nepal tốt hơn so với Việt Nam, mặc dù Nepal là một nước nghèo.

 

Dịch bởi: thuyloan

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục