Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Lý do cần thận trọng với bitcoin

Lý do cần thận trọng với bitcoin

03/12/2017
Mức trung cấp

There are many reasons to be cautious about bitcoin

The current craze for cryptocurrencies seems boundless. The dollar value of bitcoin has been multiplied by 10 since the beginning of the year, and by 30,000 since January 1 2011.

“Initial coin offerings”, through which companies finance themselves by issuing “tokens” (cryptocurrencies newly minted for the occasion), have raised $3.5bn so far this year.

We should be cautious of this trend: investors must be protected and regulated banks, insurance companies and pension funds should be prevented from building exposures to these instruments.

My scepticism does not concern blockchain, the technology behind bitcoin. This distributed ledger technology is a welcome innovation with useful applications, including fast, automatic execution of smart contracts.

What worries me are the cryptocurrencies themselves. Bitcoin raises two distinct questions. Is it sustainable? And assuming it is, does it contribute to the common good? My answers are: probably not (the jury is still out) and definitely not.

On the sustainability question, bitcoin is a pure bubble, an asset without intrinsic value — its price will fall to zero if trust vanishes.

There are undeniably certain successful, long-lasting, bubbles: gold (whose value vastly exceeds the price that it would fetch if it were treated as a raw material and used for industrial or decorative purposes); or even the dollar, the pound or the euro.

The history of markets, though, is littered with bubbles ending in crashes, from Dutch tulip bulbs in the 1630s and the South Sea bubble in 1720, to countless stock market and real estate bubbles.

No one can say with certainty that bitcoin will crash. It could become the new gold. But I would not bet my savings on it, nor would I want regulated banks to gamble on its value.

Bitcoin’s social value is rather elusive to me. Consider seigniorage: an expansion in the money supply traditionally provides the government with extra resources.

As it should, the proceeds of issuance should go to the community. In the case of bitcoin, the first minted coins went into private hands.

Newly minted coins create the equivalent of a wasteful arm’s race. “Mining pools” compete to obtain bitcoins by investing in computing power and spending on electricity. There goes the seigniorage.

Bitcoin may be a libertarian dream, but it is a real headache for anyone who views public policy as a necessary complement to market economies.

It is still too often used for tax evasion or money laundering. And how would central banks run countercyclical policies in a world of private cryptocurrencies?

The ICO craze is no more reassuring. Heralded as liberation from the power of financial intermediaries, from venture capital to banks, it neglects the fundamentals of finance: the use of trusted and well-capitalised intermediaries to monitor projects.

Centuries of experience have taught us the value of screening out fraudulent or low-value projects and of exercising voice in corporate governance.

Screening and monitoring are “public goods” from the point of view of investors; freeriding makes their supply unlikely under most forms of ICOs.

To finance ICO projects, backers issue and hand over “tokens” to investors. These are often compared to shares, but unlike stocks, they most often confer no voting rights.

Furthermore, if the distribution of dividends is in tokens rather than, say, dollars, tokens are again pure bubbles, and their value can fall to zero regardless of the company’s success.

Technological advances can and will improve the efficiency of financial transactions. But they should not lead us to abstract from economic fundamentals.

Governments that still give sympathetic consideration to bitcoin and ICOs would be well-advised to protect their citizens and their financial institutions against risky and socially harmful developments.

The writer is chairman of Toulouse School of Economics and author of ‘Economics for the Common Good’
 

Source: Jean Tirole (www.ft.com)

 

Có nhiều lý do để thận trọng với bitcoin

Cơn sốt tiền điện tử có vẻ như không có giới hạn. Giá trị đồng đô la của bitcoin đã tăng gấp 10 lần kể từ đầu năm tới nay và lên đến 30.000 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Dự án ICO, thông qua đó các công ty tự tạo tài chính bằng cách phát hành các "token" (tiền ký quỹ mới được phát hành trong dịp này), thu về hơn 3,5 tỷ đô la cho năm nay.

Chúng ta phải thận trọng với xu hướng này: nhà đầu tư phải được bảo vệ và các ngân hàng được điều tiết, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí cần được ngăn chặn trong việc tiếp cận những công cụ này.

Sự hoài nghi của tôi không liên quan đến hệ thống phân cấp (blockchain), công nghệ nền tảng của bitcoin. Công nghệ sổ cái phân tán này là một bước tiến bộ đáng hoan nghênh với các ứng dụng hữu ích, bao gồm thực hiện nhanh chóng, tự động các hợp đồng thông minh.

Điều tôi lo lắng chính là các loại tiền điện tử. Bản thân đồng bitcoin gây nên 2 mối nghi ngờ lớn. Liệu rằng bitcoin có bền vững? Và giả sử là, đồng tiền này có phục vụ cho lợi ích chung? Câu trả lời của tôi là: có thể không (chúng ta còn phải đợi xem kết quả sẽ ra sao) và chắc chắn không.

Đối với câu hỏi về tính ổn định, bitcoin đơn thuần là một loại bong bóng tài sản và không có giá trị nội tại- giá của đồng tiền này sẽ giảm xuống còn 0 nếu niềm tin của nhà đầu tư không còn.

Có những loại bong bóng thành công, tồn tại lâu dài không thể phủ nhận được như: vàng (có giá trị vượt trội so với cái giá mà nó sẽ mang lại nếu nó được coi là nguyên liệu thô và được sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc trang trí); hay thậm chí là đồng đô la, bảng Anh hoặc đồng euro.

Tuy nhiên, lịch sử của các thị trường vẫn đầy rẫy những bong bóng kết thúc với sự sụp đổ, từ bong bóng hoa tulip Hà Lan vào những năm 1630 và bong bóng Biển Nam năm 1720, đến hàng loạt các đợt bong bóng thị trường chứng khoán và bất động sản.

Không ai có thể khẳng định chắc chắn rằng bitcoin sẽ sụp đổ. Nó cũng có thể trở thành một loại tài sản như vàng. Nhưng tôi sẽ không đặt cược số tiền tiết kiệm của tôi vào nó, và tôi cũng không muốn các ngân hàng có điều tiết đánh cược vào giá trị của nó.

Giá trị xã hội của đồng Bitcoin là còn khá mơ hồ đối với tôi. Xét từ khía cạnh thu nhập: sự mở rộng nguồn cung tiền theo cách truyền thống cung cấp cho chính phủ nhiều nguồn lực hơn.

Khi cần, số tiền được phát hành phải đến tay người dân. Trong trường hợp của bitcoin, tiền phát hành lần đầu tiên đã đi vào tay nhà đầu tư cá nhân.

Những đồng tiền mới phát hành tạo nên một sự tương đồng với cuộc chạy đua vũ trang vô bổ. "thợ đào bitcoin" cạnh tranh để có được bitcoins bằng cách đầu tư vào điện toán và chi tiêu tiền điện. Tiền thuế phát hành tiền cũng đổ vào đó

Bitcoin có thể là một giấc mơ của sự tự do, nhưng nó cũng là vấn đề nhức đầu thực sự cho bất cứ ai xem chính sách công như là một phụ trợ cần thiết cho nền kinh tế thị trường.

Nó vẫn thường được sử dụng để trốn thuế hoặc rửa tiền. Và các ngân hàng trung ương sẽ thực hiện các chính sách phản chu kỳ như thế nào trong một thế giới của các chủ sở hữu tiền ảo ?

Các cơn sốt ICO không còn ổn định nữa. Được mệnh danh là cuộc giải phóng khỏi sức mạnh của các tổ chức trung gian tài chính, từ các quỹ đầu tư mạo hiểm cho đến các ngân hàng, nó phớt lờ các nguyên tắc cơ bản về tài chính: sử dụng các trung gian đáng tin cậy và các tổ chức nguồn vốn tốt để giám sát các dự án.

Hàng thế kỷ kinh nghiệm đã dạy cho chúng ta giá trị của việc kiểm tra các dự án lừa đảo hoặc có giá trị thấp và của việc thực hiện biểu quyết trong quản trị doanh nghiệp.

Sàng lọc và giám sát là "hàng hoá công" từ quan điểm của các nhà đầu tư; kẻ hưởng thụ miễn phí khiến nguồn cung của họ không thể tồn tại dưới hầu hết các hình thức của ICOs.

Để tạo tài chính cho các dự án của ICO, các nhà tài trợ sẽ phát hành và giao "token" cho các nhà đầu tư. Điều này thường được so sánh với cổ phiếu, nhưng khác với cổ phiếu, các nhà đầu tư thường không có quyền biểu quyết.

Hơn nữa, nếu phân phối cổ tức bằng token hơn là bằng đồng đô la, thì các token này lại một lần nữa là những bong bóng tài sản, và giá trị của chúng có thể giảm xuống 0 bất kể sự thành công của công ty.

Những tiến bộ công nghệ có thể và sẽ nâng cao hiệu quả của các giao dịch tài chính. Nhưng chúng không nên dẫn chúng ta rời xa các nguyên tắc cơ bản về nền kinh tế.

Các chính phủ vẫn có cái nhìn đầy thiện cảm đối với bitcoin và ICOs sẽ được khuyến cáo để bảo vệ công dân và các tổ chức tài chính của họ chống lại sự phát triển mạo hiểm và nguy hại xã hội.

Tác giả bài viết là chủ tịch hội đồng quản trị của Trường Kinh tế Toulouse và là tác giả của cuốn "Kinh tế vì lợi ích chung"

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục