Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Mặc cho những phản đối, bộ Tài chính vẫn tăng thuế môi trường đối với xăng dầu

Mặc cho những phản đối, bộ Tài chính vẫn tăng thuế môi trường đối với xăng dầu

18/04/2018
Mức căn bản

Ignoring protests, Finance Ministry raises environmental tax on petrol products

The Ministry of Finance (MOF) is compiling the amended Environment Protection Tax Law. From July, every liter of petrol will be charged an additional VND1,000 in environmental tax.

MOF plans to raise environmental tax on petrol products

The proposal to amend the Environmental Protection Tax Law has faced strong opposition over the last two years when the draft law was opened for public opinion. 

Because the amendment of the law to expand the tax frame has been delayed, MOF immediately proposed raising the environmental tax rate to the ceiling level, even though the amended environment tax law will be open for discussion again in 2019.

MOF said 40 ministries and branches agree with the draft resolution on changing the environmental protection tax rates.

MOF will raise the environmental protection tax rate on petrol from VND3,000 per liter to VND4,000, and on oil & lubricant from VND900 to VND2,000. 

The tax rate on air fuel, VND3,000 per liter, the highest rate in the tax framework, will remain unchanged.

As for kerosene, MOF has proposed to raise the tax rate from VND300 per liter to the highest rate designated in the tax framework at VND2,000, rejecting the opinion that it would be better to raise the rate only slightly to encourage production.

At present, E5 petrol is retailed at VND18,932 per liter. An analyst estimates that every  liter of petrol bears has many kinds of taxes and fees, totaling VND8,500. If the environmental tax rate increases by VND1,000, consumers will have to pay over VND9,000 to the state budget, or half of the petrol retail price, for every liter of petrol.

Tran The Truyen, CEO of Saigon Petro, warned that if the tax rates are raised as planned by MOF, the price will be only be a little higher than E5 petrol, about VND200 per liter. The modest gap will prompt people to turn their backs to bio-petrol. 

Truyen suggested applying a lower tax rate on E5 to help encourage the use of biofuel, stressing that most E5 users are low-income earners who need protection.

However, MOF doesn’t think this idea is reasonable. It has rejected the idea of applying preferential tax rates on petrol and oil products meeting Euro 4 and higher standards.

Ngo Tri Long, a pricing expert, commented that MOF’s arguments are unconvincing and that the ministry is just trying every possible way to raise tax to offset the decrease in tax collection caused by tariff cuts under foreign trade agreements (FTAs).

(Thầy Ce Phan khai giảng lớp IELTS cấp tốc học 5 buổi / tuần với ưu đãi đặc biệt)

Source: english.vietnamnet.vn

 

Mặc cho những phản đối, bộ Tài chính vẫn tăng thuế môi trường đối với xăng dầu

Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Thuế bảo vệ Môi trường. Từ tháng 7, mỗi lít xăng dầu sẽ phải tính thêm 1.000 đồng tiền thuế môi trường.

Bộ Tài chính dự kiến ​​tăng thuế môi trường đối với xăng dầu

Đề xuất sửa đổi bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường đã phải đối mặt với sự phản đối gay gắt trong hai năm qua khi dự thảo luật được công khai để lấy ý kiến.

Do việc sửa đổi luật khai triển khung thuế đã bị trì hoãn, nên Bộ Tài chính ngay lập tức đã đề xuất tăng thuế môi trường lên mức trần, mặc dù luật thuế môi trường bổ sung sẽ được công khai để thảo luận lại vào năm 2019.

Bộ Tài chính cho biết có 40 Bộ và các ban ngành đồng ý với dự thảo nghị quyết về thay đổi mức thuế bảo vệ môi trường.

Bộ Tài chính sẽ tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 3.000 đồng / lít lên 4.000 đồng / lít, cùng với dầu và dầu nhờn tăng từ 900 đồng đến 2.000 đồng.

Thuế suất đối với nhiên liệu khí, 3.000 đồng / lít, là mức cao nhất trong khung thuế, sẽ không thay đổi.

Đối với dầu hỏa, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế suất từ ​​300 đồng / lít lên mức cao nhất được chỉ định trong khung thuế là 2.000 đồng, nhằm bác bỏ ý kiến phản đối cho rằng việc này sẽ khuyến khích sản xuất nếu chỉ tăng nhẹ mức thuế.

Hiện tại, xăng E5 được bán lẻ ở mức 18.932 đồng / lít. Một nhà phân tích ước tính mỗi lít xăng dầu có nhiều loại thuế và lệ phí, tổng cộng 8.500 đồng. Nếu thuế suất môi trường tăng 1.000 đồng thì người tiêu dùng sẽ phải trả hơn 9.000 đồng cho ngân sách nhà nước, hoặc bằng một nửa giá bán lẻ xăng dầu cho mỗi lít xăng.

Ông Trần Thế Truyền, Tổng giám đốc Saigon Petro cảnh báo nếu tăng mức thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính, mức giá sẽ chỉ cao hơn một chút so với xăng E5, khoảng 200 đồng / lít. Khoảng cách vừa phải này sẽ khiến người ta quay lưng lại với xăng sinh học.

Ông Truyền đề xuất áp dụng mức thuế suất thấp hơn đối với xăng E5 để giúp khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học, ông cũng nhấn mạnh rằng hầu hết người dùng xăng E5 là những người có thu nhập thấp cần được bảo trợ.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính không nghĩ rằng ý tưởng này là hợp lý. Ý tưởng áp dụng các mức thuế suất ưu đãi đối với xăng dầu đạt chuẩn Euro 4 và các tiêu chuẩn cao hơn đã bị bác bỏ.

Ông Ngô Trí Long, một chuyên gia về giá, bình luận rằng các lập luận của Bộ Tài chính không thuyết phục và Bộ chỉ đang cố gắng mọi cách có thể để tăng thuế nhằm bù lại việc giảm thuế thu do cắt giảm thuế theo hiệp định thương mại nước ngoài (FTA).

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục