Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Mark Zuckerberg muốn các chính phủ cấp cho mọi người 'thu nhập phổ quát'

Mark Zuckerberg muốn các chính phủ cấp cho mọi người 'thu nhập phổ quát'

29/05/2017
Mức căn bản

Mark Zuckerberg wants governments to give everyone a ‘universal income’ – even if they don’t have a job

Billionaire says handing people a basic salary would help to address the growing inequality between rich and poor.

MARK Zuckerberg has called for every human in the world to be given a basic “universal income” even if they haven’t got a job.

The billionaire visited Harvard University last night to receive an honorary degree – 13 years after he dropped out to found Facebook.

Nobody expects the Spanish Inquisition… Zuck received an honorary degree at Harvard

In an address to students, Zuckerberg urged graduates of his alma mater to “build great things.”

He highlighted themes of equality, inclusiveness and opportunity while urging students to be unafraid to take chances.

“I’m here to tell you that finding your purpose isn’t enough,” he told the rain-soaked crowd in Cambridge, Massachusetts.

Zuck dropped out of Harvard to become a billionaire tech mogul

Zuck dropped out of Harvard to become a billionaire tech mogul

“Our challenge is to create a world where everyone has a sense of purpose.”

Zuckerberg said opportunity is hindered by “a level of wealth inequality that hurts everyone” and that this is one of the social problems that need to be addressed.

“Right now our society is way over-indexed on rewarding people who are successful,” he said.

“There is something wrong with our system when I can leave here and make billions of dollars in 10 years while millions of students can’t even afford to pay off their loans, let alone start a business.”

Zuckerberg said this generation needs to find creative solutions to social problems.

“We should explore ideas like universal basic income to make sure everyone has a cushion to try new ideas,” he said.

“Now it’s time for our generation to define a new social contract. We should have a society that measures progress not just by economic metrics like GDP but by how many of us have a role we find meaningful.”

Yesterday, hackers mocked Zuck by taking control of a university news website after he received his honorary Harvard degree.

Source: Jasper Hamill (The Sun)

 

Mark Zuckerberg muốn các chính phủ cấp cho mọi người 'thu nhập phổ quát' - ngay cả khi họ không có việc làm

Tỷ phú cho biết việc trao cho mọi người mức lương cơ bản sẽ giúp giải quyết sự bất bình đẳng đang gia tăng giữa người giàu và người nghèo.

MARK Zuckerberg đã kêu gọi vì mục đích để mọi người trên thế giới được hưởng "thu nhập phổ quát" cơ bản ngay cả khi họ không có việc làm.

Tỷ phú này đã đến thăm trường đại học Harvard đêm qua để nhận tấm bằng danh dự - 13 năm sau khi anh bỏ học để khám phá ra Facebook.

Chẳng ai nghĩ rằng anh là người "ngoại đạo"... Zuck được nhận bằng danh dự tại Harvard

Trong một địa chỉ dành cho sinh viên, Zuckerberg kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp trường cũ của mình cùng "xây dựng những điều tuyệt vời".

Anh nêu bật lên các chủ đề về bình đẳng, bao quát và thời cơ trong khi cố gắng thuyết phục sinh viên không nên sợ hãi việc nắm lấy các cơ hội.

"Tôi ở đây để nói với các bạn rằng tìm kiếm mục đích sống của bản thân là chưa đủ," anh nói với đám đông đang dầm mưa ở Cambridge, Massachusetts.

Zuck dropped out of Harvard to become a billionaire tech mogul

Zuck bỏ học ở Harvard để trở thành một tỷ phú "trùm" về công nghệ

"Thách thức của chúng tôi là tạo ra một thế giới mà mọi người đều có ý thức về mục tiêu".

Zuckerberg cho biết cơ hội bị cản trở bởi "mức độ chênh lệch giàu nghèo khiến mọi người tổn thương" và đây là một trong những vấn đề xã hội cần được giải quyết.

"Hiện tại xã hội của chúng ta đang theo hướng quá mức tập trung vào khen thưởng cho những người thành công," Zuck nói.

"Hệ thống đánh giá của chúng ta có gì đó không đúng khi tôi có thể rời khỏi đây và kiếm hàng tỷ đô la trong khi hàng triệu sinh viên thậm chí không đủ khả năng để chi trả các khoản nợ, tự mình bắt đầu kinh doanh."

Zuckerberg phát biểu rằng thế hệ này cần phải tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội.

"Chúng ta nên khám phá ra những ý tưởng tựa như thu nhập cơ bản phổ quát nhằm đảm bảo rằng mọi người đều có một chỗ dựa để thử những ý tưởng mới,"

"Đây là thời đại để thế hệ chúng ta định nghĩa ra một ký kết xã hội mới. Chúng ta nên có một xã hội mà ở đó sự tiến bộ không chỉ đo lường bằng các số liệu kinh tế như GDP mà còn bằng bao nhiêu người trong số chúng ta đang đóng một vai trò mà ta cảm thấy có ý nghĩa."

Hôm qua, các tin tặc đã nhạo báng Zuck bằng cách kiểm soát trang web tin tức của một trường đại học sau khi anh nhận bằng danh dự của Harvard.

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục