Nghe tiếng Anh bài giới thiệu về: Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó 

Everything Happens For A Reason

English expressions like ‘Everything happens for a reason’ sound hokey to some, but not if you believe in fate or destiny. Pediatrician Dr. Michael Shannon says, “Things are supposed to happen when they do. I see examples of this almost daily in my life and practice.”

In 2011, Dr. Shannon was driving down a coastal highway in California when he was hit by a truck. He was trapped in his vehicle as it caught fire.

Lucky for him, firefighters were nearby and arrived within minutes. Paramedic Chris Trokey used a rescue tool called the Jaws of Life to separate Dr. Shannon from his crumpled car. He then pulled him to safety.

Neither Shannon nor Trokey knew that this was not their first meeting. Twenty-six years before, Trokey was a 3.2 pound premature baby. His life teetered on the brink and he was only given a 50/50 chance of survival. The doctor that worked around the clock to save him was none other than Dr. Shannon. And baby Trokey grew up to be paramedic Trokey. And paramedic Trokey just so happened to be minutes away when Dr. Shannon needed him to save his own life.

It wasn’t until later that the amazing coincidence came to light. When Trokey was visiting the hospital and heard Dr. Shannon’s name, he realized that he had saved the life of the man who had saved his life.

Dr. Shannon spent the next 45 days in the hospital. He made a full recovery minus two toes that had to be amputated.

Dr. Shannon says, “It’s amazing to watch them all grow up, but to have one come back in your life, on a day you really need it, that’s really incredible.”

Trokey has since become a father and he has aptly chosen Dr. Shannon to be his son’s doctor.

Source: Deep English

 

 

Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó

Tiếng Anh có một thành ngữ rằng "tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do" , trừ khi bạn không tin vào định mệnh. Ông Michael Shannon, tiến sĩ khoa nhi, nói rằng: "Những gì chúng ta nghĩ làm sẽ ảnh hưởng đến những gì xảy ra với chúng ta. Tôi thấy có nhiều ví dụ minh chứng cho điều đó mỗi ngày trong cuộc đời tôi và trong những thói quen"

Năm 2011, khi bác sĩ Shannon đang lái xe trên đường cao tốc ở California thì bị một chiếc xe tải tông phải. Ông đã bị mắc kẹt trong chiếc xe bốc lửa.

May mắn cho ông ấy là đội cứu hỏa đang ở gần và họ đã đến trong vài phút. Paramedic Chir Trokey đã dùng dụng cụ cứu hộ được gọi là Jaws of Life để đưa bác sĩ Shannon ra khỏi cái xe bị hỏng của ông ấy. Người lính cứu hỏa này đã đưa ông Shannon đến chỗ an toàn.

Không chỉ Shannon mà cả Trokey đều biết rằng đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hai mươi sáu năm về trước, Trokey là một đứa bé nặng 3.2 pound. Cuộc sống của cậu đứng trước bờ vực và cậu chỉ có 50/50 cơ hội sống sót. Vị bác sĩ đã làm việc nhiều giờ liền để cứu sống cậu bé không ai khác chính là bác sĩ Shannon. Cậu bé Trokey đã lớn lên trở thành nhân viên cứu hộ Trokey. Và nhân viên cứu hộ Trokey chỉ mất vài phút để cứu bác sĩ Shannon khi ông ấy cần anh ấy cứu mình.

Mọi chuyện được sáng tỏ khi Trokey ghé thăm bệnh viện và nghe về vị bác sĩ có tên là Shannon, anh ấy nhận ra đó là người đàn ông mình đã cứu sống và cũng chính là người đàn ông đã cứu sống mình.

Bác sĩ Shannon phải ở bệnh viện trong 45 ngày. Ông ấy đã hồi phục hoàn toàn trừ hai ngón chân đã bị cắt bỏ.

Bác sĩ Shannon nói rằng: "Thật tuyệt vời khi nhìn những đứa trẻ lớn lên, nhưng khi chúng một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời bạn, vào ngày mà bạn thực sự cần đến chúng, điều đó thật đáng kinh ngạc"

Khi Trokey đã trở thành một người cha, anh ấy đã chọn bác sĩ Shannon làm bác sĩ cho con trai anh ấy.

 

Dịch bởi: thuyduongnguyendo