Bài viết liên quan:

THE VALUABLE GIFT

John had a desire to have a bicycle of his own but his father was not rich enough to afford the same.

One day, when John was on his way to school, he saw a big boy on a cycle. As the boy was turning around a corner, the cycle skidded on a puddle of water and the boy fell down.

John went to him and helped him to get up. The boy was badly injured. John first took him to a doctor and then helped him to reach his house.

The boy belonged to a rich family and gladly presented the cycle to John.

Source: Kids Front

 

 

Món quà giá trị

John muốn có một chiếc xe đạp nhưng cha của cậu không đủ tiền để mua nó.

Vào một ngày nọ, trên đường đến trường, John nhìn thấy một cậu bé mập mạp trên một chiếc xe đạp. Khi cậu bé rẽ  ở góc đường thì chiếc xe trượt vào vũng nước và cậu bé ngã xuống.

John đã đến và đỡ cậu bé đứng dậy. Cậu bé bị thương nặng, Đầu tiên, John đưa cậu bé đến gặp bác sĩ, sau đó John đưa cậu bé về nhà. 

Gia đình cậu bé rất giàu có và đã vui mừng tặng chiếc xe đạp cho John.

 

Dịch bởi: Huyentrang