Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Một ngôi trường nằm trong rừng, nơi trẻ em và người lớn học tập mà không có ánh sáng

Một ngôi trường nằm trong rừng, nơi trẻ em và người lớn học tập mà không có ánh sáng

01/09/2016
Mức trung cấp

In photos: A school in the forest where children, adults study without light

In the Central Highlands province of Lam Dong, there lies a school situated in the middle of a forest.

Phuoc Cat 2 Elementary School is located at Hamlet 4 in the middle of Cat Tien Forest.

Considered the provinces smallest and most inaccessible school, Phuoc Cat 2 is almost completely isolated from the outside world as Hamlet 4 has no electricity nor telephone signal.

The area includes 31 households with 283 residents of the Stieng and Chau Ma ethnic minorities.

There are around 20 students - both children and adults - who attend the elementary school, which offers subjects over five school years.

On average, the school’s management board assigns three new teachers every year, and despite difficult working conditions, over the last ten, the staff have worked hard to educate the local people.

Tran Hoai Bao, 41, started teaching at Phuoc Cat 2 Elementary School in the early 2000s.

In those days it took him almost a day to walk from his house to the school, especially during the rainy season, he told Tuoi Tre (Youth) newspaper.

This year, the school has added two classrooms and a concrete walkway has been built to the hamlet.

Bao teaches Dieu K Lanh, a local, how to write numbers on the blackboard. Photo: Tuoi Tre

Dieu Thi Ut, 40 and her daughter study in the same class. Photo: Tuoi Tre

Many adults come to classes at night as they work during the day. Photo: Tuoi Tre

An old man reads a book to fifth grade students. Photo: Tuoi Tre

The blackboard is used to teach both fourth and fifth grade students. Photo: Tuoi Tre

Students exercising during break time. Photo: Tuoi Tre

Local children are happy to study and play. Photo: Tuoi Tre

H Yut E Ban teaches children the alphabet. Photo: Tuoi Tre

Source: Tuoitre News

 

 

Một ngôi trường nằm trong rừng, nơi trẻ em và người lớn học tập mà không có ánh sáng

Tại tỉnh Tây Nguyên Lâm Đồng, có một trường học nằm ở giữa một khu rừng.

Trường tiểu học Phước Cát 2 tọa lạc tại Ấp 4 ở giữa rừng Cát Tiên

Được biến đến là tỉnh nhỏ nhất và là ngôi trường khó tiếp cận nhất, Phước Cát 2 gần như hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài khi Ấp 4 không có điện, không có tín hiệu điện thoại

Khu vực này bao gồm 31 hộ với 283 cư dân Stieng và đồng bào dân tộc thiểu số Châu Mạ.

Có khoảng 20 sinh viên - bao gồm trẻ em và người lớn - những em tham gia học tại trường tiểu học này với chương trình gồm nhiều môn học được dạy trong 5 năm học.

Tính trung bình, ban quản lý của nhà trường giao cho ba giáo viên mới mỗi năm, mặc dù điều kiện làm việc khó khăn nhưng với kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm, đội ngũ này đã làm việc chăm chỉ để giáo dục người dân địa phương ở nơi đây.

Trần Hoài Bảo, 41 tuổi, bắt đầu giảng dạy tại Trường tiểu học Phước Cát 2 vào đầu năm 2000.

Trong những ngày đó anh đã mất gần một ngày để đi bộ từ nhà đến trường, đặc biệt là trong mùa mưa, ông nói với báo Tuổi Trẻ.

Năm nay, trường đã bổ sung thêm hai phòng học và một lối đi bê tông đã được xây dựng để bảo vệ trường học.

Bảo dạy Diệu KI Lãnh, địa phương nơi đây, làm thế nào để viết những con số trên bảng . Ảnh: Tuổi Trẻ

Diệu Thị Út, 40 tuổi và học cùng với con gái của mình . Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi những người lớn làm việc ban ngày thì vào buổi tối họ tranh thủ đi tới lớp để học. Ảnh : Tuổi Trẻ

Một người đàn ông lớn tuổi học với các học sinh lớp 5. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tấm bảng đen được sử dụng dụng cho cả học sinh lớp 4 và 5. Ảnh: Tuổi Trẻ

Học sinh tập thể dục trong giờ giải lao. Ảnh:Tuổi Trẻ

Học sinh địa phương vui sướng vì được học và chơi. Ảnh: Tuổi Trẻ

H Yut E Ban dạy học sinh bảng chữ cái Alphabet. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Dịch bởi: Luckygirl

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục