Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Một nửa số trẻ em trên thế giới đối mặt với nguy cơ từ chiến tranh, nghèo đói và phân biệt đối xử

Một nửa số trẻ em trên thế giới đối mặt với nguy cơ từ chiến tranh, nghèo đói và phân biệt đối xử

01/06/2018
Mức căn bản

Half of world's children at risk of war, poverty, discrimination, report finds

More than half of the world's children are at risk one or more of three threats -- conflict, poverty and discrimination against girls -- according to a new report from Save the Children.

The report, published ahead of International Children's Day on June 1, estimates 1.2 billion children are exposed to at least one of those risks. Of those, 153 million children are at extreme risk of all three.

"More than half the world's children start their lives held back because they are a girl, because they are poor or because they are growing up in a warzone," the report said.

"Early marriage, child labor and malnutrition are just some of the life-changing events that can rob children of their childhood."

A displaced Syrian child at a temporary camp in the village of Ain Issa on April 28, 2017.

Singapore first, Niger last

The organization's second annual End of Childhood Index ranked countries on how much children in each country face death, malnutrition, lack of education and being forced into marriage, motherhood or work.

"Despite their economic, military, and technological might, the United States (36th), Russia (37th) and China (40th) all trail Western European countries in the index," said the report.

Singapore and Slovenia tied for top place in the ranking, while Niger ranks last among countries surveyed.

Almost all developed countries have little or no change in their scores, according to the report, with 25 of 30 countries moving two or fewer points in either direction.

Australia (16th) improved its ranking, while Germany (12th) and the UK (12th) maintained their positions.

The world's poorest children are concentrated in rural areas (81%). Most live in sub-Saharan Africa (52%) and South Asia (36%). India alone is home to 30%, said the report.

"Overall, the data collected for the End of Childhood Index document tremendous gaps between rich and poor countries and the urgent need to accelerate progress for the most vulnerable children," said the report.

.. but high-income countries are not immune

High-income countries also have large equity gaps in child survival, the report added.

"In the United States and Canada, infants from indigenous communities die at higher rates -- 40% higher than the national average in the US and 20 to 360% higher than the rest of Canada," it said.

The report said that although in most regions, child mortality rates have declined substantially faster for the poorest than for the richest households since 2000, they are not closing fast enough.

A Syrian child looks on in a heavily damaged area where her family took refuge in the rebel-held town of Saqba, in Eastern Ghouta on October 24, 2017.

Millions still trapped in child labor

For example, the global number of child laborers has declined by close to 40% since 2000, but an estimated 152 million children are still trapped in child labor, compelled to work to support themselves and their families.

The report also found that more than one billion children live in countries plagued by poverty; 240 million in countries affected by conflict and fragility; and more than 575 million girls live in countries where gender bias is a serious issue.

"Closing gaps between rich and poor would save millions of young lives," the report concluded.

Source: CNN Health

 

Một nửa số trẻ em trên thế giới đối mặt với nguy cơ từ chiến tranh, nghèo đói và phân biệt đối xử, theo một báo cáo cho thấy

Hơn một nửa số trẻ em trên thế giới đang có nguy cơ đối mặt với một hoặc hơn trong ba mối đe dọa - xung đột, nghèo đói và phân biệt đối xử đối với những bé gái - theo một báo cáo mới từ tổ chức Save the Children.

Báo cáo, được công bố trước ngày Quốc tế thiếu nhi vào ngày 1 tháng 6, ước tính có 1,2 tỷ trẻ em đối mặt với ít nhất một trong những nguy cơ đó. Trong số đó, có 153 triệu trẻ em có nguy cơ cao nhất trong cả ba trường hợp.

"Hơn một nửa số trẻ em trên thế giới bắt đầu cuộc sống với nhiều trở ngại bởi vì các em là con gái, bởi vì các em nghèo hoặc vì chúng đang lớn lên trong một khu vực chiến tranh," báo cáo cho biết.

"Kết hôn sớm, lao động trẻ em và suy dinh dưỡng chỉ là một số vấn đề thay đổi cuộc sống có thể cướp đi tuổi thơ của những đứa trẻ."

Một đứa trẻ Syria bị di dời tại một trại tạm thời ở làng Ain Issa vào ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Singapore đứng đầu và Niger xếp ở cuối

Theo chỉ số hằng năm do End of Childhood lần thứ 2 của tổ chức đã xếp hạng các quốc gia về số trẻ em ở mỗi nước phải đối mặt với cái chết, suy dinh dưỡng, thiếu giáo dục và ép buộc phải kết hôn, làm mẹ mẹ hoặc làm việc.

"Mặc dù có điều kiện tốt về kinh tế, quân sự, và công nghệ, nhưng Hoa Kỳ (chỉ xếp hạng 36), Nga (xếp hạng 37) và Trung Quốc (xếp hạng 40) tất cả đều xếp dưới các nước Tây Âu", báo cáo cho biết.

Singapore và Slovenia đứng đầu trong bảng xếp hạng, trong khi Niger xếp hạng ở cuối trong số các nước được khảo sát.

Hầu hết các nước phát triển có ít hoặc không có thay đổi về thứ hạng của họ, theo báo cáo, có 25 trong số 30 quốc gia di chuyển hai hoặc ít hơn theo hai hướng.

Australia (hạng 16) đã cải thiện thứ hạng của nó, trong khi Đức (hạng 12) và Anh (hạng 12) vẫn giữ vị trí của họ.

Trẻ em nghèo nhất thế giới tập trung ở khu vực nông thôn (chiếm 81%). Hầu hết sống ở châu Phi hạ Sahara (52%) và Nam Á (36%). Riêng Ấn Độ chiếm 30%, báo cáo cho biết .

"Nhìn chung, các dữ liệu thu thập được cho Chỉ số End of Childhood ghi lại những khoảng cách lớn giữa các nước giàu và nghèo và nhu cầu cấp thiết cần đẩy nhanh tiến độ để giúp những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất", báo cáo cho biết.

.. nhưng các quốc gia có thu nhập cao không được miễn

Các quốc gia thu nhập cao cũng có những khoảng cách lớn về quyền lợi trong sự sống còn của trẻ em, báo cáo cho biết thêm.

"Ở Mỹ và Canada, trẻ sơ sinh từ các cộng đồng bản địa có mức tử vong cao - cao hơn 40% so với mức trung bình quốc gia ở Mỹ và cao hơn 20 đến 360% so với phần còn lại của Canada", báo cáo cho biết.

Báo cáo cho biết mặc dù ở hầu hết các vùng, tỷ lệ tử vong ở trẻ em về cơ bản đã giảm nhanh ở những người nghèo nhất so với các hộ gia đình giàu nhất kể từ năm 2000, nhưng chúng chưa thực sự hạn chế khoảng cách nhanh chóng.

Một đứa trẻ Syria nhìn vào một khu vực bị thiệt hại nặng, nơi mà gia đình cô bé đã trú ẩn tại thị trấn bị kiểm soát của Saqba, ở Đông Ghouta vào ngày 24 tháng 10 năm 2017.

Hàng triệu trẻ vẫn bị bắt lao động trẻ em

Điển hình, số lao động trẻ em toàn cầu đã giảm gần 40% kể từ năm 2000, nhưng ước tính có 152 triệu trẻ em vẫn bị bắt lao động trẻ em, bị ép buộc phải làm việc tự nuôi bản thân và gia đình của chúng.

Báo cáo cũng phát hiện ra rằng có hơn một tỷ trẻ em sống ở các nước mắc bệnh do nghèo đói; 240 triệu trẻ em ở các quốc gia chịu ảnh hưởng do xung đột và mong manh; và hơn 575 triệu bé gái sống ở các quốc gia phân biệt giới tính là một vấn đề nghiêm trọng.

"Việc hạn chế khoảng giữa người giàu và người nghèo sẽ cứu sống hàng triệu sinh mạng trẻ em", báo cáo kết luận

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục