Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Một Start-Up trong lĩnh vực giáo dục nhận được tiền đầu tư từ Mark Zuckerberg

Một Start-Up trong lĩnh vực giáo dục nhận được tiền đầu tư từ Mark Zuckerberg

15/09/2016
Mức trung cấp

The Education Start-Up Backed by Mark Zuckerberg

This week, children across the country went back to school, and many are going into pilot programs started, sponsored or aided by Silicon Valley.

The goal is to better equip the next generation with the science, technology, engineering and math (STEM) skills needed for the high tech jobs of the future.

Examples: Apple is handing out iPads and Macbooks as part of the White House ConnectEd initiative; IBM is pioneering a STEM school model called P-Tech, which it, Microsoft, SAP and others are implementing in public high schools; and last week Facebook said it would expand its partnership with Summit Public Schools, which runs K-12 schools in California and Washington state.

But one significant initiative stands out by being, among other things, a for-profit start-up. Altschool is backed by Facebook's Mark Zuckerberg, as well as venture capital firms Andreessen Horowitz and Founders Fund. (John Doerr and Pierre Omidyar have also invested.)

The start-up provides pre-kindergarten through 8th grade education in small schools it calls micro-schools. When a child joins, the school creates a profile of the child's interests, strengths and weaknesses, which is then used to create a personalized learning plan. The child is then given a weekly list of individual and group activities and exercises to complete in order to meet their goals.

Cameras in classrooms monitor lessons, and teachers can review the videos to keep tabs on progress. An app lets teachers and parents keep in touch.

This approach builds on the Montessori method to incorporate new technology. It aims to leverage tech tools to streamline school administration, centralizing back-end operations to free up teachers for more face-to-face time with kids.

Founder and CEO Max Ventilla, a Google veteran, leads a team of engineers drawn from companies including his former employer, Uber and other start-ups. "We're building tools that 'superpower' teachers to enable them to become more efficient and more effective at personalizing children's learning and meeting their individual needs, respecting their developmental progress and communicating with their parents," said Carolyn Wilson, AltSchool's director of education.

"What is most important is to give them subject matter that they care about. If you have a student that is interested in sports or space or medieval times, if you give them material that matches their interests, they are much more likely to keep reading and to put in the extra effort," Ventilla said. That will "create the kind of entrepreneurial muscle that ultimately they will probably need more than any kind of academic learning when you look ahead to the 2030s, '40s and '50s."

Though the notion of turning education into a for-profit enterprise raises questions over investors' needs competing with the needs of students, parents CNBC spoke with did not see it that way.

Mike Norris, whose daughter Zoe enrolled at AltSchool's new Dogpatch location this fall, said: "It forces alignment for everyone—investors, teachers, administrators. Everyone's focused on the right end game."

It started in 2013 in San Francisco, but this fall it expands to seven locations in the Bay Area and New York's borough of Brooklyn. And though it is expensive—$20,000 per year on average, though 40 percent of students receive financial assistance—demand is strong: This fall AltSchool fielded more than 3,000 applications for 200 open places.

The goal is much larger than just a series of classrooms: Ventilla hopes to one day offer the model to any school that wants to use it.

"We could have thousands of Altschools in cities and countries where there's sufficient demand," said Ventilla. He hopes a network of AltShools will evolve and "strike at that central problem, which is that schools themselves need to be up to date if they are going to prepare Americans for a future that is changing at an accelerating rate."

By: HARRIET TAYLOR, CNBC

 

 

Sự khởi nghiệp giáo dục nhận được hỗ trợ từ Mark Zuckerberg

Tuần này, trẻ em trên khắp đất nước đã bắt đầu đi học trở lại, và nhiều người đang đăng kí chương trình thí điểm được tài trợ hay giúp đỡ bởi Silicon Valley.

Mục đích của chương trình học là để trang bị tốt hơn cho các thế hệ tiếp theo với kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (gọi tắt là STEM) cần thiết cho các công việc công nghệ cao trong tương lai.

Chẳng hạn như: Apple đang phân phối dòng sản phẩm iPad và MacBook như là một phần trong thiết bị sáng chế nhằm tạo kết nối tại The White House ConnettEd; IBM đang dẫn đầu một mô hình trường học STEM được gọi là P-Tech. Cũng theo đó, Microsoft, SAP và những tập đoàn khác đang cung cấp hện thống mới cho các trường trung học công lập. Vào tuần trước, Facebook cho biết sẽ mở rộng hợp tác với các trường công lập Summit, những trường này quản lí những trường đang áp dụng khóa học K-12 ở tiểu bang California và Washington.

Nhưng với một trong những sáng kiến quan trọng nổi bật trong số những sáng kiến khác, nó thực sự mang lại lợi ích cho một doanh nghiệp khởi nghiệp. Altschool được hỗ trợ bởi Mark Zuckerberg của Facebook, cũng như các công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz và Founders Fund (quỹ khởi nghiệp). (John Doerr và Pierre Omidyar cũng đã đầu tư vào đó)

Mô hình khởi đầu trang bị cho thế hệ mẫu giáo thông qua 8 khối lớp tại những trường có quy mô nhỏ- chúng còn gọi là những trường học vi mô (micro-schools). Khi một trẻ em tham gia học, các trường đưa ra một hồ sơ cá nhân bao hàm những lợi ích mà các em có thể nhận, điểm mạnh và điểm yếu của trẻ, sau đó hồ sơ này sẽ được sử dụng để tạo ra một kế hoạch học tập cá nhân. Tiếp theo đứa trẻ được đưa ra một thời khóa biểu hàng tuần bao gồm các hoạt động cá nhân và theo nhóm cùng với các bài tập để hoàn thành nhằm đáp ứng mục tiêu của họ.

Những chiếc Camera trong lớp học nhằm quản lí bài giảng, và các giáo viên có thể xem lại các đoạn video để kiểm tra sự tiến bộ. Một ứng dụng cho phép giáo viên và cha mẹ giữ liên lạc với nhau.

Phương pháp này dựa trên phương pháp Montessori để kết hợp công nghệ mới. Nó nhằm mục đích tận dụng các công cụ công nghệ cao để sắp xếp quản lý trường học, tập trung vào các hoạt động cuối cùng để giáo viên có thể có nhiều thời gian tự do trao đổi trực tiếp với trẻ em.

Người sáng lập và là giám đốc điều hành Max Ventilla, một thành viên kì cựu của Google, quản lí một đội ngũ kỹ sư thành viên từ các công ty, bao gồm cả những lao động cũ của mình, Uber và các những nhà khởi nghiệp khác. Carolyn Wilson, giám đốc giáo dục AltSchool nói rằng "Chúng tôi đang xây dựng các công cụ hỗ trợ một cách tốt nhất cho các giáo viên, để giúp họ làm việc hiệu quả hơn và đạt năng suất cao hơn trong việc cá thể hóa việc học tập của trẻ em và đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ, tôn trọng tiến trình phát triển của những trẻ em này và giao tiếp với cha mẹ của họ,"

Ventilla nói rằng "Điều quan trọng nhất là phải đề xuất cho các em môn học mà các em quan tâm. Nếu bạn nhận được một học sinh mà điều em này quan tâm là thể thao hay không gian hoặc về lịch sử thời Trung cổ, khi đó bạn cung cấp cho sinh viên này các tài liệu phù hợp với sở thích của họ, họ sẽ thích thú trong việc đọc và nỗ lực nhiều hơn nữa". Điều đó sẽ "tạo ra sự du nhập của các khóa học trọn gói mà cuối cùng chúng có thể trở thành nhu cầu tất yếu và cần nhiều hơn bất kỳ loại học tập học thuật nào khi bạn hướng tầm nhìn đến những năm 2030, thập niên 40 và 50".

Những phụ huynh chia sẻ với CNBC đã không nhận ra rằng: mặc dù quan niệm về việc đưa giáo dục trở thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận đặt ra câu hỏi về nhu cầu của nhà đầu tư cạnh tranh với nhu cầu của chính học sinh.

Mike Norris có con gái tên là Zoe học tại Dogpatch là một phần của AltSchool trong mùa thu năm nay, cho biết: "Nó tạo ra một dây liên kết với tất cả mọi người, các nhà đầu tư, giáo viên, quản trị mọi người đều tập trung và phần tạo ra cuối cùng của trò chơi ở đầu bên kia"

Mô hình này bắt đầu vào năm 2013 tại San Francisco, nhưng mùa thu này nó mở rộng đến bảy địa điểm trong vùng Vịnh và quận Brooklyn, New York. Và mặc dù nó được xem là đắt đỏ, trung bình 20,000 đô la mỗi năm, thêm vào đó 40 phần trăm học sinh nhận được hỗ trợ tài chính, nhu cầu của họ vẫn lớn: vào mùa thu này, các trường dự khuyết nhận được hơn 3.000 hồ sơ cho 200 địa điểm mở cửa.

Mục đích này mang tầm vĩ mô nhiều hơn so với một loạt các lớp học: Ventilla hy vọng một ngày nào đó sẽ cung cấp các mô hình cho bất kỳ trường nào muốn sử dụng nó.

Ventilla nói:  "Chúng ta có thể có hàng ngàn trường dự khuyết ở các thành phố và các quốc gia nơi có đủ nhu cầu". Ông hy vọng một mạng lưới các trường dự khuyết sẽ phát triển và "nhấn mạnh vào đúng vấn đề trọng tâm, đó chính là việc các trường mình cần phải được cập nhật nếu họ đang hướng người Mỹ đến một tương lai đang thay đổi tốc độ gia tăng."

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục