Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Mưa lớn gây áp lực lên hệ thống thoát nước 550 triệu USD ở Hà Nội

Mưa lớn gây áp lực lên hệ thống thoát nước 550 triệu USD ở Hà Nội

18/07/2017
Mức căn bản

Heavy rains put pressure on $550 million drainage system in Hanoi

Despite a newly built $550-million water drainage system, Hanoi streets are still inundated during heavy rains.

In 2000, the Hanoi People’s Committee approved a water drainage project for inner districts between the To Lich and Nhue rivers. 

The project was initially planned to be completed by 2005. However, due to slow implementation, the work finished in late 2016. 

2017 is the first rainy season that has tested the efficiency of the project.

Pham Si Liem, deputy chair of the Vietnam Construction Federation, former Deputy Minister of Construction, said: “Hanoi designs the water drainage system with one hand and destroys the system with the other hand with unreasonable programming of construction works.”

“With the drainage system, engineers design the way to lead water from one place to another. But the way gets stuck because of unreasonable construction. As a result, water cannot go to the sewer and causes flooding in many places,” he explained.

He said that all construction works and drainage systems must be built based on the city’s overall development program. Hanoi not only needs to reserve land for buildings but for infrastructure items as well.

Tran Huy Uyen, former head of Vietnam Water Supply & Drainage, blames the inundation in Hanoi on poor development programming and the old sewer system built during the French colonial period.

Commenting about the capability of the drainage system, Vo Tien Hung, director of the Hanoi Water Drainage Company, said with rains of 310 ml/2 days & nights (13.4 ml/2 hours), the project will ensure drainage of inner districts. 

With rains with the flow of 30-50 ml/2 hours, the system will be overloaded and inundation spots will appear.

Some analysts said the new drainage system is not structured well and the drainage has been relying on rivers and canals.

Truong Van Quang from the Institute of Architecture, Urban and Rural Planning, pointed out that the project can only serve the drainage for the core area of Hanoi. 

Meanwhile, as the project was completed 12 years later than initially planned, it has become unsuitable because of big changes in urban development.

Hanoi’s population and construction work density in the inner city has increased by twofold compared with 10 years ago. As Hanoi has expanded, the drainage system has to bear a part of the floods from the western area. 

Source: VIETNAMNET

 

Mưa lớn gây áp lực lên hệ thống thoát nước 550 triệu USD ở Hà Nội

Mặc dù hệ thống thoát nước trị giá 550 triệu USD mới vừa được xây dựng, đường phố Hà Nội vẫn bị ngập trong những cơn mưa lớn.

Năm 2000, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án thoát nước cho các quận nội thành nằm giữa sông Tô Lịch và sông Nhuệ.

Dự án ban đầu dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2005. Tuy nhiên, do quá trình triển khai chậm, công trình đã được hoàn thành vào cuối năm 2016.

Năm 2017 là mùa mưa đầu tiên kiểm tra hiệu quả của dự án.

Ông Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết: "Hà Nội một mặt thiết kế hệ thống thoát nước, một mặt khác lại phá hủy hệ thống với việc quy hoạch bất hợp lý các công trình xây dựng".

"Với hệ thống thoát nước này, các kỹ sư đã thiết kế đường để dẫn nước từ nơi này sang nơi khác. Nhưng đường dẫn bị tắc nghẽn do việc xây dựng bất hợp lý. Hậu quả là, nước không thể chảy đến cống rãnh và gây ra ngập ở nhiều nơi", ông giải thích.

Ông nói rằng tất cả các công trình xây dựng và hệ thống thoát nước phải được xây dựng dựa trên chương trình phát triển tổng thể của thành phố. Hà Nội không chỉ cần phải dành đất cho các tòa nhà mà còn cho các hạng mục cơ sở hạ tầng.

Ông Trần Huy Uyên, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Cấp thoát nước Việt Nam, quy trách nhiệm tình trạng ngập nước ở Hà Nội là do quy hoạch phát triển yếu kém và hệ thống cống rãnh cũ được xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc.

Nhận xét về khả năng của hệ thống thoát nước, ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho hay, với lượng mưa là 310ml/2 ngày đêm (13,4ml/2 giờ), dự án sẽ đảm bảo thoát được nước cho các quận nội thành.

Với những cơn mưa có lưu lượng 30-50 ml/2 giờ, hệ thống sẽ bị quá tải và các điểm ngập sẽ xuất hiện.

Một số nhà phân tích cho biết hệ thống thoát nước mới không có cấu trúc tốt và việc thoát nước đã và đang dựa vào các con sông và kênh rạch.

Ông Trương Văn Quảng, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, chỉ ra rằng dự án chỉ có thể phục vụ thoát nước cho khu vực trọng điểm của Hà Nội.

Trong khi đó, vì dự án đã hoàn thành trễ hơn 12 năm so với kế hoạch ban đầu nên nó đã trở nên không còn phù hợp do những thay đổi lớn trong quá trình phát triển đô thị.

Dân số và mật độ xây dựng công trình ở thành phố Hà Nội tăng gấp hai lần so với cách đây 10 năm. Khi Hà Nội mở rộng, hệ thống thoát nước phải gánh chịu một phần lũ lụt từ vùng phía tây.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục