Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Mục tiêu hàng đầu của người lao động trong năm 2017

Mục tiêu hàng đầu của người lao động trong năm 2017

07/01/2017
Mức trung cấp

The Number One New Year's Resolution Among Employees For 2017

Lots of changes in store in 2017 for employers if employees carry out their New Year's resolutions! Sixty-two percent of American workers' New Year's resolutions include making a work-related change, according to Spherion Staffing’s latest WorkSphere survey. Changes include overall performance improvement, learning a new professional skill, finding a new job, negotiating a higher salary, embarking on a new career or starting a new business.

It should come as no surprise to employers that employees are starting the New Year off with a fresh eye towards what the future holds for their careers. Now's the time for companies to double down on their efforts to engage their employees or they may soon find lots of empty cubicles, that are in need of people to fill them.

In particular, employers should pay attention to the following:

Compensation. Lots of employers are still operating under the rustic premise that pay doesn't matter. Pay matters more today than ever. Employee salaries are no longer some deep dark secret locked up in the draw of the payroll clerk. Employees think nothing of sharing what they are currently making with their colleagues, as well as strangers. Keep your pay ranges competitive and you will be in a much stronger position to retain talent.

Job responsibilities. Smart people like to remain challenged. Take a close look at the job descriptions of those you'd most like to keep, with an eye towards mixing things up and keeping incumbents challenged. If need be, give up some of your most treasured responsibilities to provide opportunities for your people to grow in their jobs.

Replace lousy managers. It's understandable that you didn't want to fire these people at Christmas time. Now that the holidays are behind us, it's time to take action. Put together an exit package that will help them have a soft landing and execute your plan.

Create developmental plans for those you wish to keep. Work with your employees to come up with a plan to help them grow this year. This plan may include outside coursework, participation in onsite training or access to a coach or a mentor. Do this in conjunction with your employees so that you are moving forward together.

Here's to a happy, healthy and long lasting relationship with your employees in the New Year.

Source: www.forbes.com

 

Mục tiêu hàng đầu đối với người lao động trong năm 2017

Nếu người lao động thực hiện những mục tiêu của họ trong năm 2017 thì chủ lao động sẽ có nhiều thay đổi. Theo nghiên cứu WorlSphere mới nhất của Spherion Staffing, có 62% mục tiêu trong năm mới của người lao động Mỹ liên quan tới tạo ra sự thay đổi trong công việc của họ.

Sẽ không có gì là ngạc nhiên với các chủ lao động nếu những người lao động bắt đầu năm mới với một cách nhìn hoàn toàn mới về những gì quyết định sự nghiệp của họ trong tương lai. Bây giờ là lúc các công ty tăng gấp đôi nỗ lực của họ để thúc đẩy các nhân viên hoặc họ sẽ phải tìm người thay thế cho nhiều vị trí trống.

Đặc biệt, các chủ lao động nên chú ý đến những điều sau:

Khoảng bù đắp. Rất nhiều chủ lao động vẫn đang điều hành công ty trên tiền đề lạc hậu rằng lương bổng không quan trọng. Ngày nay thì lương bổng quan trọng hơn bao giờ hết. Lương của nhân viên không còn là bí mật đen tối được giấu kỹ trong bảng lương của thủ quỹ. Nhân viên không ngần ngại chia sẻ những gì họ đang làm với đồng nghiệp cũng như người lạ. Duy trì mức lương cạnh tranh và bạn sẽ có lợi thế để giữ nhân tài.

Trách nhiệm công việc. Người thông minh thích tiếp tục được thử thách. Đọc kỹ các mô tả công việc của những vị trí mà bạn muốn giữ với cách nhìn hòa hợp mọi thứ và giữ những thách thức hiện thời. Nếu cần thiết, từ bỏ một số trách nhiệm quý giá để trao cơ hội cho nhân viên bạn phát triển trong công việc của họ.

Thay thế những quản lý yếu kém. Dễ hiểu là bạn không muốn sa thải những người này vào dịp Giáng sinh. Bây giờ khi những ngày lễ đã qua đi, đã đến lúc thực hiện điều đó. Cùng thảo luận về cách giải quyết sẽ giúp họ nghỉ việc một cách nhẹ nhàng và thực hiện được kế hoạch của bạn.

Lập kế hoạch phát triển cho những người bạn muốn giữ lại. Thảo luận với các nhân viên của bạn để tạo ra một kế hoạch giúp họ phát triển trong năm nay. Kế hoạch này có thể bao gồm khóa đào tạo nghiệp vụ bên ngoài, tham gia khóa huấn luyện nội bộ hoặc tuyển dụng một huấn luyện viên hoặc một người cố vấn. Phối hợp điều này với nhân viên của bạn sẽ khiến cả bạn và nhân viên cùng tiến bộ.

Đây là mối quan hệ vui vẻ, vững chắc và lâu dài với các nhân viên của bạn trong năm mới.

 

Dịch bởi: phamthiminhthu

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục