Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Năm cách sử dụng tạp chí vào giảng dạy nhằm cải thiện sự tự tin cho học sinh

Năm cách sử dụng tạp chí vào giảng dạy nhằm cải thiện sự tự tin cho học sinh

14/01/2017
Mức căn bản

Five Ways Using Magazines in the Classroom Improves Student Performance

According to the recently released 2016 Building a Grad Nation Report, high school graduation rates in the U.S. are at an all-time high of 82.3 percent.

To reach the goal of helping students achieve a higher rate of completion, schools are turning to a variety of resources, both high tech and low tech to engage students and help them perform better in class and on high stakes assessments. For many schools, this involves the use of magazines in the classroom. Here are five ways that magazines are making a difference for student success in the classroom:

Engagement

Arguably the biggest hurdle to student learning is lack of engagement. Magazines, by their nature, cover a range of topics to capture the interest of readers of all ages in a format that is fun and appealing. Many include games, puzzles and quests that help reinforce key concepts in a fun yet challenging way.

Manageable Chunks of Information

According to several articles, the human brain has limitations in the amount of information it can consume and retain at a given time, so “chunking” content into logical segments leads to higher retention. Unlike the classic basal textbook, magazines provide students and teachers with self-contained learning segments that are less threatening and easier for students to absorb and learn.

Accessibility

With the growing number of non-native speakers in classrooms, a clear recognition that any given classroom can include many different levels and types of learners, accessibility of content is a key topic in learning. Highly visual and designed to engage and welcome readers, magazines have been successful in reaching visual learners and students who require additional language support.

Practice in Informational Reading

Although state standards and the Common Core vary in their specific standards benchmarks, one constant is the recognition of the importance of informational reading. While many classrooms have a variety of novels and books, nonfiction texts outside of classroom textbooks are harder to find. Magazines as well as newspapers offer an easy way to integrate short, age-appropriate informational reading into classroom instruction.

Builds Background Knowledge Through Nonfiction

While many studies have shown the relationship between reading skills and student success, recent studies have shown that what students read can make an even greater impact. According to a study published in Educational Leadership, nonfiction reading not only helps students develop research skills and the ability to read complex texts, it helps build the background knowledge shown to play a factor in students’ success in content area reading later in their education.

Whether students are accessing magazines in print or digitally through platforms such as EBSCO’s Flipster®, digital magazine newsstand, it’s clear that magazines are making a difference for student success in the classroom.

Source: ebsco

Áp dụng năm cách sử dụng tạp chí vào giảng dạy nhằm cải thiện sự tự tin cho học sinh

Theo một báo cáo xây dựng năm 2016 của Grad Nation được công bố gần đây cho hay, tỷ lệ tốt nghiệp trung học ở Hoa Kỳ luôn đạt ở mức độ cao khoảng 82.3%.

Để đạt được mục tiêu trong việc giúp học sinh có được sự tự tin với tỷ lệ cao hơn, trường học đang chuyển hướng sang các phương thức, sử dụng cả công nghệ cao và công nghệ thấp để khuyến khích học sinh và giúp chúng biểu hiện tốt hơn trong lớp học và trong cả việc đánh giá bản thân. Đối với nhiều trường, điều này liên quan đến áp dụng tạp chí và giảng dạy. Và đây là năm cách khi sử dụng tạp chí để tạo nên sự khác biệt ở những học sinh thể hiện tốt trong lớp:

Sự liên kết

Có lẽ rào cản lớn nhất đối với học sinh khi học tập là thiếu sự gắn kết. Bản chất của tạp chí là chứa đựng hàng loạt các chủ đề nhằm nắm bắt sự quan tâm của độc giả ở mọi lứa tuổi cụ thể là phải vui vẻ và lôi cuốn. Những chủ đề bao gồm nhiều trò chơi, câu đố và nhiệm vụ giúp củng cố các khái niệm quan trọng một cách vui vẻ và đầy thách thức.

Nắm bắt thông tin phức tạp

Theo một số bài báo, bộ não của con người có giới hạn về số lượng thông tin mà nó có thể tiêu thụ và lưu lại trong một thời gian nhất định, vì vậy việc đưa nội dung "lớn và phức tạp" vào các phân đoạn hợp lí sẽ giúp nhớ lâu hơn. Không giống với các sách giáo khoa cổ điển, tạp chí cung cấp cho học sinh và giáo viên các phân đoạn học tập tự chủ, ít áp lực và dễ dàng cho học sinh tiếp thu và học hơn.

Khả năng tiếp cận

Với số lượng các học sinh không cùng quê quán ngày càng tăng, đã thừa nhận rõ ràng rằng bất kỳ lớp học nào cũng bao gồm nhiều cấp độ và nhiều người khác nhau, khả năng tiếp cận nội dung là một chủ đề quan trọng trong việc học tập. Công nghệ nhìn và thiết kế cao đã giúp khuyến khích, thu hút độc giả, và tạp chí đã thành công trong việc thu hút tầm nhìn của những người nghiên cứu và học sinh những người có nhu cầu bổ sung thêm ngôn ngữ.

Thực hành bằng cách đọc thông tin

Mặc dù tiêu chuẩn của nhà nước và tiêu chuẩn của Common Core khác nhau ở một số tiêu chuẩn cơ bản, thì con số cụ thể chính là khẳng định tầm quan trọng của việc đọc thông tin. Trong khi nhiều lớp học có hàng loạt các loại tiểu thuyết và sách, văn bản hư cấu khó tìm. Thì tạp chí cũng như báo chí thường là cách dễ dàng hơn để tổng hợp ngắn gọn nội dung, độ tuổi phù hợp với việc đọc thông tin và giảng dạy trong lớp.

Xây dựng kiến thức nền tảng thông qua các câu chuyện về người thật việc thật

Trong khi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa kĩ năng đọc và thành công của học sinh, thì các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những gì học sinh đọc có thể tạo ra tác động lớn hơn. Theo một nghiên cứu được viết trong Educational Leadership, đọc những câu chuyện về người thật việc thật không chỉ giúp học sinh phát triển kĩ năng nghiên cứu và khả năng đọc các văn bản phức tạp, nó còn giúp học sinh xây dựng kiến thức nền tảng đóng vai trò là nhân tố thành công chính của học sinh trong các lĩnh vực đọc sau này của giáo dục.

Cho dù học sinh đang tiếp cận với các tạp chí in ấn hay kỹ thuật số có nền tảng như EBSCO's Flipster, thì tiêu chuẩn của một tạp chí kĩ thuật số chính là tạo nên sự khác biệt về thành công của học sinh ở trường.

 

Dịch bởi: Luuthihongtham

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục