Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Năng lượng tái tạo sẽ chiếm 50% năng lượng của thế giới vào năm 2050

Năng lượng tái tạo sẽ chiếm 50% năng lượng của thế giới vào năm 2050

01/08/2018
Mức căn bản

Renewables Will Make Up 50 Percent of the World's Energy by 2050

A new analysis finds that lowered costs plus cheaper battery storage results in way more renewable energy over the next few decades.

A new analysis by Bloomberg New Energy Finance says that 50 percent of the world’s energy will come from solar and wind by 2050.

In 2015, wind and solar made up only 7 percent of global electricity generation. BNEF, then, is proposing that these energy sources will grow by a full order of magnitude over the next 30 years. This is unprecedented for any other energy technology.

The group bases the ambitious predictions on two factors: one, that solar and wind power will get dramatically cheaper over the next few decades, and two, that cheap battery storage will allow more wind and solar plants to be built.

According to the BNEF analysis, building a new solar plant in 2050 will be approximately 71 percent cheaper than today, and the cost of a new wind farm will be 58 percent cheaper. Coupled with cheap battery storage, this will make wind and solar extremely attractive to utilities in the future.

It’s worth mentioning at this point that wind and solar are already extremely cost-effective. In many parts of the U.S., it costs less to build a new wind or solar plant than to continue running a coal or natural gas plant. The consequences of even cheaper renewables will therefore be dire for fossil fuels: coal is projected to decline to only 11 percent of global electricity generation, down from 38 percent today.

This is good news for those worried about the world’s dependence on fossil fuels, but unfortunately even 50 percent renewables by 2050 may not be enough to mitigate the effects of climate change. Unless the increase in renewable electricity sources comes with an increase in electric vehicles and industrial carbon capture sources, this shift might not make much of a difference for the climate.

Source: Popularmechanics

 

Năng lượng tái tạo sẽ chiếm 50% nguồn năng lượng thế giới đến năm 2050

Một phân tích gần đây cho thấy rằng chi phí được hạ thấp cộng với việc tích trữ pin rẻ hơn mang đến nguồn năng lượng tái tạo dồi dào trong vòng vài thập kỉ tới.

Một phân tích mới đây từ Bloomberg New Energy Finance cho rằng 50% nguồn năng lượng thế giới sẽ đến từ năng lượng mặt trời và gió vào năm 2050.

Vào năm 2015, năng lượng gió và mặt trời chỉ chiếm 7% nguồn điện toàn cầu. Sau này, BNEF cho rằng những nguồn năng lượng này sẽ phát triển vượt bậc trong vòng 30 năm tới. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với các công nghệ năng lượng khác.

Tổ chức này đưa ra những dự đoán mơ hồ dựa vào 2 yếu tố: thứ nhất là năng lượng mặt trời và gió sẽ trở nên rẻ hơn nhiều trong vòng vài thập kỉ tới , và thứ 2 là việc tích trữ pin rẻ sẽ có nhiều nhà máy năng lượng mặt trời và gió được xây dựng.

Theo phân tích của BNEF, việc xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời mới vào năm 2050 sẽ rẻ hơn so với hiện nay gần 71%, và chi phí của một trang trại gió mới sẽ rẻ hơn 58%. Cùng với việc tích trữ pin rẻ, điều này sẽ làm cho năng lượng gió và mặt trời sẽ vô cùng hấp dẫn đối với các tiện ích trong tương lai.

Một điểm đáng lưu ý nữa ở vấn đề này là năng lượng gió và mặt trời đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế. Nhiều nơi ở Mỹ, việc xây dựng một nhà máy gió hay năng lượng mặt trời mới có chi phí rẻ hơn so với việc tiếp tục vận hành một nhà máy than hoặc khí thiên nhiên. Vì vậy, năng lượng tái tạo rẻ sẽ dẫn tới sự sụt giảm nhiên liệu hóa thạch: than đá sẽ chỉ chiếm 11% nguồn điện toàn cầu so với 38% như hiện tại

Đây là một tin tốt cho những ai lo lắng về sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng đáng tiếc là cho dù có 50% năng lượng tái tạo vào năm 2050 thì cũng không đủ để giảm thiểu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nếu không tăng nguồn điện tái tạo cùng với sự gia tăng xe điện và các nguồn thu hồi khí carbon công nghiệp thì sự thay đổi này cũng không thể làm thay đổi khí hậu.

 

Dịch bởi: votanhai123

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục