Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Não trái thiên về ngôn ngữ học hơn

Não trái thiên về ngôn ngữ học hơn

09/01/2019
Mức trung cấp

Left side of brain has better understanding of linguistics: Study

The left hemisphere processes auditory speech information more rapidly.

 The left hemisphere processes auditory speech information more rapidly. (Photo: Pixabay)

Turns out, the left side of one's brain can comprehend linguistic skills better than the right.

According to a research at Ruhr University synapses are vital for rapid processing of auditory speech, which is found to be more in the left hemisphere of planum temporal as compared to the right. Therefore, the left hemisphere has dominance over the language.

A deep look into the microstructure of planum temporale with the speed of auditory speech processing has now become possible with the help of a new form of magnetic resonance imaging (MRI) in combination with electroencephalography (EEG).

It is learned that when brainwaves are measured using EEG, the left hemisphere processes auditory speech information more rapidly.

Under an experiment by the researchers, when playing two different syllables - for example 'Da' and 'Ba' - to a person's left and right ear via headphones, most people stated that they only heard the syllable in the right ear. This was because language perceived via the right ear is processed in the left hemisphere.

"However, it had previously not been understood if that asymmetrical microstructure is the decisive factor for the superiority of the left hemisphere when it comes to the processing of auditory speech," added Erhan Genç, a researcher.

The method for counting the number of neural synapses in living humans is yet not discovered, and thus, could not be conclusively linked to the performance of auditory speech processing.

The researchers have now closed this gap with the aid of so-called neurite orientation dispersion and density imaging.

Due to the instalment of highly specific MRI technology, the bio-psychologists were able to measure the density and spatial arrangement of planum temporale neurites in almost one hundred test participants.

The EEG measurements were simultaneously used to analyse the processing speed of auditory speech information in both the left and the right hemispheres in them.

The research resulted in a conclusion that test participants who were capable of processing auditory speech in the left hemisphere at a high speed possessed an extraordinarily high number of densely packed neurites in the left planum temporale.

The findings are published in the scientific journal Science Advances.

Source: Deccanchronicle

 

Não trái thiên về ngôn ngữ học hơn

Bán cầu não trái xử lý thông tin lời nói qua thính giác một cách nhanh hơn.

Bán cầu não trái xử lý thông tin lời nói qua thính giác một cách nhanh hơn.

Hóa ra bên trái của não bộ có thể thấu hiểu những kĩ năng ngôn ngữ tốt hơn so với bên phải.

Theo một nghiên cứu tại Đại học Ruhr, các khớp thần kinh cần thiết cho quá trình xử lý nhanh chóng lời nói qua thính giác. Qúa trình xử lý này lại được thực hiện tại bán cầu não trái của vùng planum temparale nhiều hơn so với bán cầu não phải. Do đó, bán cầu não trái có ưu thế hơn về ngôn ngữ.

Việc tìm hiểu sâu vào cấu trúc vi mô của vùng planum temporale với tốc độ xử lý quá trình tiếp nhận lời nói qua thính giác đã trở nên hoàn toàn có khả thi với sự hỗ trợ của một hình thức cộng hưởng từ mới (MRI) kết hợp với điện não đồ (EEG).

Người ta đã tìm hiểu được rằng khi sóng não được đo bằng EEG, bán cầu não trái xử lý thông tin lời nói qua thính giác nhanh hơn.

Theo một thí nghiệm của các nhà nghiên cứu, khi phát ra hai âm tiết khác nhau - ví dụ 'Da' và 'Ba' - vào tai trái và phải của một người thông qua tai nghe, thì hầu hết mọi người nói rằng họ chỉ nghe thấy âm tiết bên tai phải. Sở dĩ như vậy là vì ngôn ngữ tiếp nhận qua tai được xử lý trong bán cầu não trái.

Erhan Genç, một nhà nghiên cứu cho biết thêm: "Tuy nhiên, trước đây người ta không hiểu được rằng liệu cấu trúc vi mô không đối xứng là yếu tố quyết định cho tính ưu việt của bán cầu não trái khi nói đến việc xử lí lời nói qua thính giác",

Phương pháp đếm số lượng khớp thần kinh ở trong cơ thể người đang sống lại chưa được tìm ra, và do đó, không thể kết luận được sự liên quan đến việc thực hiện xử lý lời nói qua thính giác.

Các nhà nghiên cứu hiện nay đã dần thu hẹp khoảng cách này với sự trợ giúp của cái gọi là phân tán định hướng thần kinh và hình ảnh mật độ.

Nhờ vào việc lắp đặt công nghệ MRI đặc biệt cao mà các nhà tâm lý sinh học đã có thể đo mật độ và cách sắp xếp không gian của các sợi thần kinh trong vùng planum temporale với gần một trăm người tham gia thử nghiệm.

Các phép đo điện não đồ được đồng thời sử dụng để phân tích tốc độ xử lý thông tin lời nói qua thính giác ở cả bán cầu não trái và phải.

Nghiên cứu này dẫn đến một kết luận rằng những người tham gia thử nghiệm có khả năng xử lý lời nói qua thính giác ở bán cầu não trái với tốc độ cao sở hữu một lượng cực lớn sợi thần kinh dày đặc trong vùng temporale Planum bên trái.

Những phát hiện này được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances.

 

Dịch bởi: votanhai123

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục