Trồng trọt trên những toà nhà chọc trời

Trồng trọt trên những toà nhà chọc trời

11/06/2018 Mức trung cấp
Đến năm 2050, sẽ có gần 80% dân số địa cầu sống ở các trung tâm thành thị. Theo đánh giá thận trọng nhất về xu hướng nhân khẩu học hiện nay, dân số sẽ tăng thêm ba tỉ người vào năm 2050. Để có thể gieo trồng đủ lượng lương thực cho số người này áp dụng các phương pháp canh tác nông nghiệp truyền thống như hiện tại, ước tính cần có thêm 109 héc ta đất (bằng khoảng 20% diện tích Brazil). 
Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành kỹ thuật
Bài viết khác
Nông dân chuẩn bị hoa mùa Tết

Nông dân chuẩn bị hoa mùa Tết

02/01/2018 Mức cơ bản