Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ứng dụng giao thông kỹ thuật số

Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ứng dụng giao thông kỹ thuật số

20/03/2017 Mức trung cấp
Người lưu thông có thể lên kế hoạch đường đi để tránh bị kẹt tại các điểm nóng tắc nghẽn của thành phố Hồ Chí Minh khi Sở Giao thông thành phố thông báo ra mắt một ứng dụng giao thông kỹ thuật số nhằm cảnh báo cho người lưu thông biết về tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành kỹ thuật
Bài viết khác