Sinh viên công nghệ sáng tạo flycam trên smartphone

Sinh viên công nghệ sáng tạo flycam trên smartphone

14/12/2017 Mức cơ bản
Một nhóm sinh viên Đại học FPT đã bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình với 'Hummingbird', một 'máy bay' cho phép người dùng tự chụp ảnh từ trên cao
Bài viết khác