Apple: Lỗ hổng chip máy tính trong tất cả thiết bị Mac và iPhone

Apple: Lỗ hổng chip máy tính trong tất cả thiết bị Mac và iPhone

06/01/2018 Mức cơ bản
Kẻ khổng lồ công nghệ Apple xác nhận tất cả máy Mac và iOS đều bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng nghiêm trọng có tên là Meltdown và Spectre.
Bài viết khác