Sử dụng thiết bị công nghệ trong lớp học có thực sự cải thiện chất lượng giáo dục?

Sử dụng thiết bị công nghệ trong lớp học có thực sự cải thiện chất lượng giáo dục?

11/12/2018 Mức nâng cao
Việc sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh trong lớp học là chủ đề còn mới nên tính hữu ích của chúng vẫn đang là đề tài tranh luận.
Bài viết khác