Những công cụ để thiết kế đồ họa thông tin (Inforgraphic)

Những công cụ để thiết kế đồ họa thông tin (Inforgraphic)

01/04/2017 Mức cơ bản
Một đồ họa thông tin (Inforgraphic) là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp giải thích một cái gì đó. Những đồ họa thông tin trình bày thông tin hiện diện trực quan và một cách giải trí. Điều này có thể giúp người nhìn, người nghe và người đọc hiểu các chủ đề quan tâm.
Bài viết khác