Cách thức mới để học ngôn ngữ: Thực tế ảo

Cách thức mới để học ngôn ngữ: Thực tế ảo

21/01/2018 Mức cơ bản
Chúng ta sống trong một thế giới đang ngày càng được kết nối với nhau, và khả năng nói được nhiều hơn một ngôn ngữ có thể rất có giá trị.
Bài viết khác