Tại Việt Nam, linh vật của tỉnh truyền cảm hứng tạo nhãn dán ứng dụng trò chuyện

Tại Việt Nam, linh vật của tỉnh truyền cảm hứng tạo nhãn dán ứng dụng trò chuyện

15/07/2017 Mức cơ bản
Linh vật của tỉnh Đồng Tháp ở miền Nam Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ nhãn dán được sử dụng trên ứng dụng trò chuyện và phương tiện truyền thông xã hội phổ biến của Việt Nam.
Bài viết khác