Việt Nam sẽ phê chuẩn các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than trị giá 7,5 tỷ USD

Việt Nam sẽ phê chuẩn các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than trị giá 7,5 tỷ USD

27/05/2017 Mức cơ bản
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Việt Nam dự định cấp giấy phép đầu tư cho ba nhà máy nhiệt điện chạy bằng than trị giá 7,5 tỷ USD vào đầu tháng 6.
Bài viết khác