Cung Lê chính thức phản hồi Flores

Cung Lê chính thức phản hồi Flores

24/07/2017 Mức cơ bản
Vào ngày 21 tháng 7, lời thách thức dưới đây được đăng qua Facebook. Các chi tiết của sự không phù hợp trong trận đấu này đang gây xáo trộn và đã diễn ra trong vài tuần qua. Các nguồn tin trực tuyến thuật lại rằng ông Flores đã đấu với các chưởng môn khác nhau và bây giờ đã thách đấu với Cung Lê vì những lời xúc phạm không bao giờ xảy ra.
Bài viết khác
Tiếng cồng chiêng ở Ba Vì

Tiếng cồng chiêng ở Ba Vì

31/05/2017 Mức cơ bản
Ngày của mẹ

Ngày của mẹ

13/05/2017 Mức cơ bản
Ăn nhum ở Khánh Hòa

Ăn nhum ở Khánh Hòa

20/04/2017 Mức cơ bản