Nuôi dưỡng tài năng trong gia đình

Nuôi dưỡng tài năng trong gia đình

11/08/2018 Mức trung cấp
Chúng ta định nghĩa thế nào là 'có tài năng' hoặc 'có năng khiếu'? Cách rõ ràng nhất là nhìn vào việc người đó làm và nếu họ có thể thành công đáng kể, hãy ghi nhận họ là có tài năng.
Giáo dục và sự tỉnh táo

Giáo dục và sự tỉnh táo

26/06/2018 Mức trung cấp
Bài viết khác
Hậu quả của việc đạo văn

Hậu quả của việc đạo văn

13/03/2018 Mức trung cấp
Tết ta đang đến gần!

Tết ta đang đến gần!

09/02/2018 Mức cơ bản
Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

20/11/2017 Mức cơ bản
Học tiếng Anh qua tạp chí Timeline

Học tiếng Anh qua tạp chí Timeline

08/11/2017 Mức trung cấp
Tôi học tiếng Anh như thế nào?

Tôi học tiếng Anh như thế nào?

07/11/2017 Mức trung cấp