Phương pháp lột xác trong năm mới

Phương pháp lột xác trong năm mới

15/01/2017 Mức trung cấp
Lại một lần nữa đến thời điểm thư thái, lúc mà nhiều người trong chúng ta có những hoạch định cho năm mới. Khi treo một cuốn lịch mới lên, chúng ta tự nhủ bao điều: sẽ có những chế độ giảm cân mới, sẽ bỏ thói quen xấu, quyết sẽ thực hiện một sự thay đổi trong nghề nghiệp, hay sẽ lên kế hoạch triển khai một hệ thống tuyệt vời giúp cuộc sống đi vào nề nếp.
Bài viết khác
Hãy bắt lấy sự thay đổi

Hãy bắt lấy sự thay đổi

12/01/2017 Mức trung cấp
Học tiếng Anh qua tạp chí Timeline

Học tiếng Anh qua tạp chí Timeline

01/01/2017 Mức trung cấp