6 yếu tố thiết yếu cho việc học tập trong thế kỷ 21

6 yếu tố thiết yếu cho việc học tập trong thế kỷ 21

15/03/2017 Mức trung cấp
Điều mà cuối cùng chúng ta cũng nhận ra trong thời đại kĩ thuật số là việc học tập tùy thuộc vào mọi người. Việc học không còn là việc riêng của giáo viên, học sinh hay chính quyền và doanh nghiệp nữa. Đó là tài sản chung của tất cả chúng ta. Bất cứ ai muốn học đều có thể tiếp cận với việc học ngay tức thì.
Bài viết khác
Lợi ích của việc học tiếng Anh

Lợi ích của việc học tiếng Anh

15/02/2017 Mức trung cấp
Hãy bắt lấy sự thay đổi

Hãy bắt lấy sự thay đổi

07/02/2017 Mức trung cấp
Học tiếng Anh cho sự đổi mới

Học tiếng Anh cho sự đổi mới

01/02/2017 Mức trung cấp